Blogg

Sida 3

Internutredning för företag

29 maj 2019

Alla företag råkar ut för kriser och incidenter, en del företag mer och en del mindre. Ibland rör det sig om händelser som inte kunnat undvikas eller förutses, som att man tappar en kund som går i konkurs, eller att en leverans blir försenad och man själv inte hinner leverera i tid. Men det är inte alltid som kriser och incidenter kommer utifrån. Ibland kan det vara anställda på företaget som betett sig illa eller till och med skadat företaget på något sätt. Ibland vet man inte alls vad som har hänt, men misstänker att någon inom företaget gjort något brottsligt. Då är en internutredning nödvändig, för att få reda på vad som hänt och kunna vidta åtgärder.

Vad har hänt och varför?

En anställd kan orsaka stora skador på sin arbetsplats. Det kan ske medvetet för egen vinnings skull, eller för att han eller hon till exempel dras med skulder och blir pressad att göra det. Det kan också bero på inkompetens eller tanklöshet, och den anställde kanske inte ens är medveten om att han eller hon gjort något fel. Oavsett anledning kan en internutredning sprida ljus över vad som hänt och vilka motiv som finns bakom. Kanske har incidenten lett till skador på företaget, kanske inte. Internutredningen ska både visa vad som hänt och presentera lösningar för hur incidenten kan hantera på bästa sätt.

En internutredning bör överlåtas till en extern part

En incident på ett företag kan handla om bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, korruption och mutor, eller om att företaget smutskastas, så kallad kris för varumärket. En internutredning som ska utreda vad som hänt bör helst skötas av en extern part, för att säkerställa att den blir helt opartisk och inte undanhåller känsliga fakta.

Därför brukar företag i behov av internutredningar söka hjälp av ett säkerhetsföretag, som är specialister på internutredningar. På dylika företag jobbar ofta personer med bakgrund inom till exempel polisiär verksamhet, juridik, spaning och så vidare. Kort sagt, personer med vana och kompetens nog för att på ett säkert och diskret sätt utröna vad som hänt. En internutredning ska inte  ske med buller och bång och ställa till med oreda i företaget; ofta vill företagsledningen inte ens att det ska märka att det pågår en utredning.

Svar på frågor och en väg framåt för företaget

Vad har hänt? Hur kunde det inträffa? Vem är skyldig och vilka motiv fanns? Detta är de huvudsakliga frågor som en internutredning syftar till att besvara. När säkerhetsföretaget anser sig ha svar på dessa frågor kan de sammanställa en rapport och i den även presentera lösningar för hur företagsledningen ska gå vidare med fallet. Kanske har en anställd omedvetet gjort sig skyldig till ett fel. Då kanske det räcker med en varning och avdrag på lönen, om misstaget kostat företaget pengar. Eller så har personen hamnat i en svår situation som han behöver hjälp att ta sig ur. Då kan företaget stötta och hjälpa. Slutligen kanske det rör sig om ett rent insiderbrott. Då måste polis kopplas in och en riktig utredning påbörjas.

Läs mer om detta ämne hos säkerhetskonsulten https://2secure.se/

Vad krävs för en lyckad M&A?

22 maj 2019

En M&A, eller handslag, affärer, M&Amerger and acquisition, företagsöverlåtelse, är kanske inget för den med svagt hjärta. Det är en rigorös process med mängder av aspekter och detaljer att ta hänsyn till. För att företagsförvärvet ska bli lyckat, krävs att man tänker på det mesta.

Det finns mängder av anledningar till att man kan vilja förvärva ett företag. En del dominerande aktörer gör det för att minska på konkurrensen i sin bransch. Det här har vi sett otaliga exempel på under senare år, och kanske främst inom IT-branschen.

Granska noggrant ditt kapital och din likviditet

En M&A är inte bara en transaktion bland andra. Innan ett förvärv bör man inte underskatta vikten av ekonomisk stabilitet. Att förutse precis alla kostnader som är förenat med överlåtelsen är mycket svårt. Trots hjälp från goda affärsjurister kan det även dyka upp konsekvenser längre fram i tiden, till exempel på grund av avtal som företaget är bundet till. Att ha god likviditet är ett måste. Har man inte goda marginaler, är det troligen bäst att avvakta med en M&A.

Sätt ihop ett team för uppgiften

Stora företag har olika avdelningar. Rimligt inför en M&A är ett handplocka de mest kompetenta från varje relevant avdelning och bilda en grupp att diskutera överlåtelsen. Beroende på vilken kompetens som finns inom företag, så kan du behöva ta in extern hjälp. Vanligt är till exempel att man tar in affärsjurister med erfarenheter av just företagsöverlåtelser. Det finns en rad olika byråer som nischar sig, i mer eller mindre grad, mot just detta.

Viktigt är givetvis att bedöma personkemin mellan de olika personerna i gruppen. De måste kunna jobba tillsammans för att förvärvet ska gå så bra som möjligt. En M&A är knappast rätt tillfälle för samarbetssvårigheter.

Mål och måttstockar

Analysera varför du vill göra förvärvet, och hur det kommer att gynna dig. Är det för att öka marknadsandelar? Är det för att få in ny kompetens, nya produkter eller nya tjänster? Försöker du slå dig in på en ny marknad?  Är det för att få bort en konkurrent från marknaden?

Genom att ställa dig dessa frågor kan du sätta upp konkreta mål för vad du vill uppnå med din M&A. Försök att just göra målet så konkret så möjligt – så att du kan vara säker på när du har nått det.

En M&A är utmanande men kan, om det utförs på rätt sätt, gynna din verksamhet stort.

Varför inte ha konferensen i Nice?

20 maj 2019

Om ni väljer att ha er konferens i Nice kan ni med fördel anlita en eventbyrå som håller i hela arrangemanget.

Så kan en konferens gå till i Nice

Dag 1

På plats i Nice tar eventbyrån emot er på flygplatsen och visar er hotellet där ni ska bo och låter er packa upp innan det är dags för lunch. Efter lunchen kan ni hålla de första och viktigaste möten antingen på hotellet eller på en restaurang med utsikt över den vackra Franska Rivieran. Efter det är det dags för en liten tripp till en fransk vingård. Där får ni lite information om vingårdens olika viner och smaka på deras viner med lite lätt tilltugg. När ni är klara med det är det sedan dags för resa till hotellet och fritid innan läggdags.

Dag 2

Nästa dag äter ni frukost på hotellet och sedan åker ni till platsen för konferensen, eller så har ni er konferens på hotellet. När de viktiga möten är slut, är det sedan dags för shopping och fritid. Lunchen intar ni där ni själva önskar det. På kvällen är det sedan dags för fest och en upplevelse över det vanliga när ni går ombord på en yacht och styr kosan ut mot öppet hav. Där blir ni bjudna på buffé och festar till musik av en DJ. När det sedan är dags för natten och sömnen styr yachten in mot hamn och ni tar en taxi till hotellet.

Dag 3

Dag 3 är de enbart frukost och packning. Sedan blir det återresa till flygplatsen som eventbyrån skjutsar er till och vinkar av er. Förhoppningsvis har ni alla haft en bra konferens och fina avslut på den. 

Anlita erfaren eventbyrå för konferensen

När det ska till att ordna med en viktig konferens, är det viktigt att anlita en erfaren eventbyrå för det arbetet. De har de rätta kontakterna på plats. De känner till vilka kockar, vilken serveringspersonal som de kan lita på och anlita. De vet vilka båtföretag som man kan ta kontakt med, de känner till de lokal vingårdarna och låta konferensdeltagarna få komma ut och se och smaka lokalt odlade viner. De kan språket och har folk på plats som kan rycka in om något skulle hända personalen, eller om det är speciella behov av olika slag som är viktiga att ta i beaktande. Under en resa, kan vad som helst hända, så det gälelr att alltid vara beredd.

Skaffa bättre kontroll av personalens resor

14 maj 2019

Alla som arbetar med tjänster, såväl hantverkstjänster, finansiella konsulttjänster och reser mycket i arbetet, vill ju ha betalt för de resor som man gör i arbetet. Arbetsgivarna vill å sin sida ha dokumenterat vilka resor, vart resorna har gått och hur långa resorna har varit. Det är ju i arbetstagarens intressen också att få veta allt detta. Som tur finns det system för dokumentation av resor som man gör, som till exempel elektronisk körjournal. De gör det möjligt både att spåra vilka resor som man har företagit, vart de har gått och vilka avstånd som man har lagt bakom sig.

Fördelar med elektroniska körjournal

Att få en elektronisk körjournal är viktigt både för arbetsgivaren som kanske vill få bättre kontroll över sina arbetstagares resor. Dels vill man veta hur långt de kör, och skaffar sig genom de elektroniska körjournalerna bättre uppfattning om hur många resor som görs varje månad. På det sättet kan man skafa sig en mer realistisk kalkyl av resekostnaderna. Då är det lättare att lägga undan pengar till dem och göra en bättre budget. För dem som använder sig av systemet med automatiskera elektroniska journaler och spårning, är det samtidigt en hjälp av hitta bättre, snabbare och slipper förlora värdefull tid genom att manuellt logga in på resor som ska dokumenteras för arbetsgivare.

Så fungerar elektroniska körjournaler

Det första som man bör göra är att ansluta sina bilar till det elektroniska systemet. Sedan kommer det till exempel ett team med support till förarna och arbetsgivarna om hur man använder systemet och hur det fungerar. När du sedan både som förare loggar in och börjar köra bilen, registreras resorna automatiskt och som förare och arbetsgivare behöver man inte tänka mer på det. Sedan får man journaler om resor, vägar som föraren har tagit, hur ofta som man har stannat, var man har stannat och vilka kunder man har besökt, hur länge man har stannat där. De flesta arbetsgivare är kanske inte intresserade av att veta så detaljerat vad man har gjort. Däremot vill alla veta vilka kostnader som resorna medför för företaget.

Arbetsgivaren kan få information på olika enheter

En arbetsgivare eller arbetsledare kan få information till olika enheter, till datorn, mobilen eller iPad. Beroende på vad man själv tycker är bekvämt att använda, så kan man få alla data skickade till den enhet som man själv föredrar. Har man oftast mobilen på sig och vill arbeta med den, så kan man det.

Kontor som är flawless viktigt för kunderna

6 maj 2019

Har du kunder som kommer till kontoret? Då är det mycket viktigt att du kan uppvisa ett kontor som ingen kan smälla dig på fingrarna, eller hur? Ska man visa upp sitt företag, vilket man gör när man får kunder på besök på sitt kontor, är det mycekt viktigt att du kan visa upp ett kontor som är perfekt, och väl städat.

Städade kontor visar ordning och reda

Vi är vana vid ordning och reda i Sverige. Ordning och reda ska det vara i finanserna, i organisationen och administrationen i ett företag. Om inte, kan kunderna mista förtroendet för företaget och ett förtroende för företaget är mycket viktigt, framför allt om man ska få nya kunder. Och om man som företag inte får nya kunder, så är det inte bra alls. Man kan inte lita på att bara behålla sina gamla kunder år efter år. Efter ett tag måste man få in nya kunder, eftersom de företag som stagnerar, inte kommer att överleva under särskilt många år.

Det lönar sig att visa upp städat kontor

Det är viktigt att kunna visa upp att man har ordning och reda på finanserna på företaget. Först då får man kundernas förtroende för företaget. Har man då smuts på kontoret, blir det svårt att visa på att man har ordning på ekonomin, då allt på ett företag hänger ihop. Ett rent kontor visar på att man har ett rent samvete, visar på att man har ordning på sina papper och inte blandar ihop saker och ting. Man tänker lätt att den som har ordning och reda på den yttre miljön, så har man även ordning på den inre miljön.

Städat kontor viktigt för personalen

Även för alla som arbetar på kontoret är det viktigt att ha en bra arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt för personalen att ha bra belysning, bra med luft (ventiler) och en ren miljö. Om man inte städar badrum och toalett är det lätt hänt att bakterier sprider sig på arbetsplatsen, och då blir personalen sjuk och smittar varandra. Då är det viktigt att tömma sopkorgar och rengöra kontoret fritt från bakterier. Anlita städbolag som är noggranna med sin kontorsstädning i Uppsala. Det finns städbolag som använder sig av egna besiktningar när de städar för att säkerställa att de städar på rätt sätt och att alla på städbolaget städar så att det faktiskt blir städat. De utför egna kontroller och säkerställer kvaliteten på kontorsstädningen.

När du behöver lackförsegling

21 apr 2019

Hur skyddar man sin nya bil mot väder och vind och annan yttre påverkan av fett och solens UV-strålning? Man tvättar, avfettar, polerar och sliter med sin bil för att snart upptäcka att den är smutsig igen.

Men många känner inte att återkommande bilvård är tillräckligt bra. Det blir snabbt smutsigt igen och inte sällan blir lacken flammig efter tvätten. Lacken blir matt och tråkig efter ett tag. Det gör att många tycker att det inte är någon idé att tvätta så ofta. Tänk vad skönt!

Keramisk försegling av lacken

Detta är en oerhört effektiv och hållbar nu teknik som blivit populär på sistone. Metoden går ut på att man applicerar en väldigt hård hinna efter polering. Efter behandlingen får skyddet härda över natten.

Nyckeln heter Kiseldioxid som är den aktiva aktiva ingrediensen i keramisk lackförsegling. Man börjar med att lackbehandla bilen noggrant där man bygger upp bilens ytan lager för lager. 

Sedan appliceras förseglingen som sedan får härda sig under 12 timmar för att skapa en hård skyddande yta. Därefter får lacken ett andra lager med så kallad "sealing" och slutligen en sista finish med hjälp av en ”detailing”. Efter behandlingen är lacken effektivt "förseglad" för många år framåt.

Många fördelar med lackförsegling

En lackföregling gör att lacken är skydd mot smuts, vägsalt och fett. Det ger även ett effektivt skydd mot solens UV-strålar som annars gör lacken blek, matt och allmänt tråkig. En korrekt utför lackbehandling kommer att hålla i många år. Vissa ger en garanti på 6 år.

Behandlingen gör att lackens porer stängs och smuts och fukt inte får fäste. En bils lack är ofta avgörande för andrahandsvärdet. Det är kanske det första man tittar på när man köper en begagnad bil. Spara kvittot efter lackförseglingen och visa upp den för eventuella köpare i framtiden.

Eftersom lackens hård hinna kommer vara smuts- och vattenavvisande behöver man inte tvätta bilen så ofta som tidigare. Vilket i sin tur kommer att minska slitaget på lacken.

Lackens glans och lyster kommer att bli tydligare och hålla över tid. Det är även ett effektivt skydd mot rostangrepp då lacken står emot vatene och fukt på ett bra sätt. Ett stort problem är fågelspillning som kan skapa frätande skador på lacken. Det ger också ett skydd mot insekter som annars brukar fastna på lack och fönster.

Gör en professionell lackförsegling hos en erfaren bilvårdsfirma. Läs mer om hur det går till och boka in din bil för en grundlig lackbehandling här: www.lackförsegling.nu.

Rekrytering av säljare – hur gör man egentligen?

13 apr 2019

Är du företagare och ska anställa för första gången? Om du inte redan har en person för jobbet, kan det kännas svårt att veta var man ska börja leta. Det finns ett flertal metoder man kan använda sig av. Här ger vi ett par exempel.

Arbetsförmedlingen

Det är vanligt att man går till Arbetsförmedlingen för rekrytering av säljare. Detta oavsett om man söker någon med tidigare erfarenhet, eller någon som man själv lär upp. På webbplatsen kan den som behöver säljare snabbt gå in och söka efter kandidater i registret. Om du inte här hittar någon du tycker verkar vara lämplig för jobbet, kan du lägga upp en annons. Det kan ta lite längre tid att hitta någon, men är ett gott alternativ om du inte hittar en god kandidat när du söker.

Du kan också få hjälp av myndigheten att arrangera en rekryteringsträff. Då får du möjligheten att snabbt träffa många och prata med dem, för att se om de verkar rätt för jobbet. Det här lämpar sig väl om du på ganska kort tid behöver anställa många.

Lägg ut annonser

Förutom Arbetsförmedlingen, finns det flertalet tjänster som listar lediga jobb. Genom att publicera annonser på nätet kan du snabbt få många potentiella kandidater att se din annons. Publicerar du en annons om att du behöver rekrytera exempelvis en ”säljare i Stockholm” kan du få många besökare.

Rekryteringsträffar

Visserligen kan du välja att hålla i en rekryteringsträff själv, men du kan också delta på en träff där flera arbetsgivare är med. Du får då möjligheter att hålla korta intervjuer direkt på plats. Du kan mingla med de sökande och få en känsla av vem du tror kan vara rätt person för jobbet. I större städer som Stockholm och Göteborg (i synnerhet Stockholm) kan det bli ganska många personer på dessa träffar.

Bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag sköter i princip din rekrytering åt dig. Upplägget är att du hyr personalen, men att du senare möjligen kan anställa om medarbetaren vill det. På lång sikt är det givetvis dyrare att hyra än att anställa själv, men på kort sikt kan det vara en bra tillfällig lösning. Du får kompetens snabbt, och rekryteringsprocessen är till stora delar gjord av bemanningsföretaget. Det här är kanske särskilt effektivt om du behöva många anställda snabbt, och inte känner att bolaget har tid att rekrytera själva.

 

Fråga vänner och bekanta

Ibland kan det faktiskt vara så enkelt. Genom att titta runt bland vänner och bekanta, kanske främst bland folk du känner i samma bransch, finns möjligheten att du kan hitta personal. Fördelen är tillit, om det är någon du känner väl. En nära vän som kan rekommendera en säljare i Stockholm kan du kanske känna dig tryggare med att anställa, jämfört med om det är någon som är helt okänd för dig innan. Det är givetvis ingen garanti för att det är rätt man för jobbet, men det kan åtminstone kännas lite tryggare.

Du behöver en LEI-kod om du vill handla med aktier på företaget

7 apr 2019

Många företagare har svårt att få intäkterna att räcka till mycket mer än investeringar i kärnverksamheten, som hyror, material, resor och så vidare. Det kan i det långa loppet göra att företaget halkar efter i utvecklingen eftersom man inte kan investera i till exempel utbildning för personalen eller marknadsföring. Att inte alls marknadsföra sig utan förlita sig helt på den befintliga kundkrets man lyckats få ihop är dock ett risktagande, som kan straffa sig om någon av kunderna får dålig ekonomi eller till och med går i konkurs.

När pengarna tryter

För ett litet företag kan ett kundbortfall snabbt innebära en kris. Som företag gäller det alltså dels att rusta sig för framtiden genom ett sparkapital eller ”kriskonto”, dels att förebygga katastrofer genom att se till att företaget drar in mer pengar än det behöver för att precis gå runt, och sedan återinvestera vinsten i till exempel marknadsföring. Många företag som vill få loss kapital till marknadsföring och andra utgifter som inte hör till kärnverksamheten handlar med värdepapper.

Vanligt med värdepappershandel bland företagare 

Inom företagsvärlden har det alltid varit vanligt, inte bara inom finansbranschen, att återinvestera vinst i värdepapper och andra finansiella instrument. Det rör sig ofta om ett långsiktigt sparande med relativt säker avkastning. Företag som vill växa snabbt på kort tid kan däremot vara beredda att lite mer risker för att snabbt få loss kapital till nya investeringar.

Värdepappershandeln har internationellt sätt dragits med en del svårigheter med transparensen. Framför allt handlar det om myndigheters översyn över värdepappershandeln, som ofta sker mellan aktörer i varsitt land, att ha koll på vilka värdepapper som säljs, till vilket pris, av vem och till vem. För att få bättre översyn och transparens inom finanshandeln har världens länder kommit överens om att alla företag som handlar med värdepapper ska identifiera sig med unikt id-nummer. Detta nummer kallas för LEI-kod.

Registrera LEI till företaget

För att registrera sig och få en LEI-kod måste företaget först anmäla sig till en LEI-leverantör. Det finns flera LEI-leverantörer i Sverige men ett svenskt företag är inte tvunget att anlita en svensk leverantör, även om det underlättar, inte minst språkligt. Efter registreringen fyller man i en digital ansökan om LEI och sedan tar det ungefär två veckor innan man får sin kod. Det är inte svårt att kvalificera sig för en LEI-kod utan registreringen och ansökan är till för att myndigheterna ska veta så mycket som möjligt om de företag som vill bedriva värdepappershandel.

Fritt fram med LEI-kod

När företaget fått sin LE-kod är det bara att sätta igång och handla med aktier, optioner, fonder och andra finansiella instrument. Samtidigt kan man känna sig trygg med att handeln är internationellt övervakad och att risken att bli lurad minskat betydligt sedan LEI-kod infördes.

Mer information: https://www.leikod.nu.

Fler affärer med god retorik

4 apr 2019

Känner du att du skulle vilja utveckla företaget mer? Önskar du att du kunde övertyga fler att förstå och tänka som du? Då kan du faktiskt träna på att bli bättre på att övertyga andra så att de tänker som du. Att bli duktig på retorik, alltså förmågan att tala så att andra inser det som du inser och tala så att andra blir övertygade om att du har rätt, är något som alla kan lära sig.

Träna på att bli duktig på retorik

Alla kan träna på att bli bättre på retorik. Det är som att träna på fotboll. Om man inte är duktig på att sparka fotboll, kan man träna på att träffa bollen fler gånger. Man kan träna på att bli starkare i benen. Har man starka muskler kan man sparka en boll med ganska hård kraft. Och ju hårdare som du kan sparka en boll desto bättre träffar den sedan målet, eller andra spelare om det är så att du behöver passa bollen till någon annan i ditt lag.

Argumentationsteknik kan man lära sig

Det går att lära sig att argumentera bättre. Det går att lära sig att tala så andra förstår vad du menar, så att de ser det som du ser och inser saker och ting som är till fördel för dig. Det handlar inte om att övertala någon, utan om att kunna berätta om de saker som du vill berätta på sätt som gör att du eliminerar missförstånd. Ibland kan det var enkla missförstånd som gör att man inte kan enas om något. Kan man få bort missförstånden kan man i stället enas kring något viktigt. Och om det är så att det som du säger är bra även för kunden är det viktigt att kunderna inser det och inte bara lämnar en affär som skulle kunna tjäna även deras syften.

Vad är skillnaden på retorik och argument?

Ett argument är en tes, eller en teori som man kan använda i en retorik. Retorik handlar om att tala. Den kände filosofen Aristoteles beskrev retorik som något som handlar om att övertyga någon annan. En retoriker är någon som är duktig på att tala, som genom att använda bra argument får publiken att förstå vad hon, eller han menar. Alla kan bli duktiga talare. Det gäller att till exempel inte hoppa mellan olika ämnen, att hålla sig till en enda röd tråd så att andra kan följa med i det som du säger. Allt detta kan du lära dig i en retorikkurs.

Fokusera på kärnverksamheten

2 apr 2019

För många mindre företag kan det vara svårt att hålla ordning på ekonomin. Det är så mycket annat som tar tid när det gäller själva verksamheten. Det finns risk för att redovisning och bokföring kommer i sista hand på grund av tids- och kunskapsbrist. Men det är väldigt viktigt för det kan kosta mycket pengar när man inte hinner sköta finanserna.

Känner du igen dig? Det är som sagt inget ovanligt scenarie. Det finns många företag som specialiserat sig på att på konsultbasis hjälpa mindre företag med administration och redovisning med mera dessa kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

Anlita hjälp med ekonomin

När inte tid och kunnande finns rekommenderas det att ta hjälp av ekonomikonsult som kan avlasta med allt det som inte hinns med.

Då får man hjälp med tråkigt och tidskrävande arbete och istället fokusera att driva och utveckla företaget. Man bestämmer om man vill ha punktinsatser eller en ekonom på plats på hel- eller deltid. Det går att skräddarsy tjänsterna precis så de passar det egna företaget.

Det kan handla enklare bokföring och admin till bokslutsarbete, budgetarbete, ekonomistyring med mera. Man kan också gå in i en befintlig ekonomiavdelning och ge stöttning.

Det ger en stor trygghet att veta att en kompetent och erfaren person sköter krångliga uppgifter.

Hjälp med skatter 

Det svenska skattesystemet är mycke komplicerat för företagare med en massa olika lagar, regler och klausuler som man måste följa. Då är det skönt att ta hjälp av en kunnig och erfaren ekonomikonsult. Då blir det ordning på alla siffror så man vet hur mycket som ska betalas ut i skatt och moms.  

I mars måste är det deklarationsdags för företag och privatpersoner. Det är oerhört skönt att få hjälp i deklarationstider. Man måste se vilka avdragsmöjligheter som finns och gå igenom alla kontrolluppgifter. Aktiebolag deklararerar i samband med sitt bokslut. 

Om du har ett aktiebolag så deklarerar du i samband med bokslutet. Som företagare får man hjälp med alla krångliga blanketter som ska fyllas i och med all redovisning av kvitton med mera. 

Ekomomikonsulten efrbjuder hjälp med det mesta

Många erbjuder ett stort antal tjänster inom ekonomi och administration. Det kan handla om vanlig bokföring och rådgivning, personal- och löneadministration, vid det årliga bokslutet, skattefrågor, moms och allmän rådgivning. När man anlitar en ekonomikonsult har man en expert vid sin sida och ett permanent bollplank som kan vara oerhört effektivt flör att få ökad lönsamhet och effektivitet.

 

Samla företaget och utvecklas

28 mar 2019

Alla företag måste utvecklas för att hänga med i den hårda konkurrensen på marknaden idag. Men gör man det bäst då? Det är lättare sagt än gjort. Men en grundläggande förutsättning för att man ska lyckas är att det egna företaget har en klar vision av vad man vill uppnå och uppsatta mål. 

Sedan måste detta kommuniseras till hela organisationen. Det spelar ingen roll hur klara och bra mål som är uppsatta av ledningen om det inte märks inom den egna organisationen. När företagets vision är glasklar kommer det att märkas i det dagliga arbetet med ökad lönsamhet som följd.

Hur kommuniserar man med personalen?

När det gäller större förändringar och ökad utveckling måste det ske i olika steg. Möten och information internt är en bra början. Men många seriösa företag passar på att samla företaget för en stor kickoff eller konferens för att få ut stora förändringar eller för att prata visoner, utveckling och framtid.

Allt för att erhålla fullt fokus från deltagarna. Det är ett effektivt sätt att låta alla medarbetare lämna sin vanliga arbetsplats och samtidigt förena nytta med lite nöjen. 

Samla personalen utanför kontoret

Man ska dock veta att det är ett stort projekt att anordna en lyckad konferens under en eller flera dagar. Mycket ska planeras och det är mycket som kan gå fel. Först och främst måste man  arbeta fram ett kvalitetsmässigt starkt program som ska ge resultat och uppnå det uppsatta målen med konferensen. Var noga med att säkerställa vad som ska uppnås när den är slut.

Logistiken viktig

Sedan kommer allt det praktiska som måste ordnas. Var ska konferensen hållas? I egna lokaler eller måste det bokas en? Tänk på att vara ute i god tid för att få rätt lokal. Samma gäller för att medarbetarna ska kunna planera in det i sina egna kalendrar, framför allt om det innefattar helger. Är det tänkt att pågå i flera dagar måste man undersöka möjligheter till övernattning. 

Det måste också planeras in talare, eventuella aktiviteter, fika, måltider och kanske underhållning på kvällen.

Ta hjälp av experter

För att få ett lyckat event är det bra tips att ta hjälp av proffsen inom området. Företag som specialiserat sig på möten, konferenser och företagsevent har kunskapen och erfarenheten att skräddarsy olika event för maximalt resultat i linje med målen som man har satt upp. Det är väldigt skönt att lägga allt praktiskt på ett extern företag. Ett exempel på ett sådant företag är www.step2.se

 

Visar Google alltid vad du söker efter?

22 mar 2019

Vid en sökning med söredovisning, dator, digitalkmotorn Google försöker Google visa det resultat som anses vara mest relevant för sökningen. Ofta lyckats detta mycket bra vilket är en av orsakerna till att det är världens mest använda sökmotor. Men kom ihåg att en sökning ibland kan tolkas som en annan. Det visar sig exempelvis om du söker efter en digital redovisningskonsult i Stockholm.

Är en konsult och en byrå samma sak? I vissa fall kan det vara så. I vissa fall inte. Men vid en sökning på frasen ”Digital redovisningskonsult i Stockholm” visar Google följande mening:

”Resultat för Digital redovisningsbyrå Stockholm har tagits med”.

I vissa fall klumpas alltså vissa ord eller fraser ihop som sökmotorn anser vara exakt samma sak. Detta kunde även ses när grillroboten lanserades i Sverige av märket Grillbot. Vid sökning på grillrobot tolkades detta som om man sökte på grillbot. I detta fall premierade alltså Google ett varumärke före ett annat av någon anledning.

Gör det någon skillnad?

I det första exemplet togs alltså även redovisningsbyråer med i sökningen vilket därmed dominerade resultaten. Samtidigt går det alltid att smalna av sökningen så att den just enbart gäller för ”digital redovisningskonsult”.  Men i detta fall förändras inte sökningen märkbart ändå.

Oavsett om man låter sökningen ske så som Google rekommenderar eller om smalnar av den så är det samma företag som syns i Adwords och samma företag som hittas på de tre första sökträffarna.

Det som är lite anmärkningsvärt är att ingen av de två första företagen nämner något om konsultverksamhet alls i deras inledande text om företaget. Läs mer om digital redovisning.

Kan vara lokala skillnader

 Skulle du göra samma sökning är det inte säkert att samma resultat visas. Detta utifrån att Google både presenterar resultat utifrån geografi samt utifrån personliga inställningar och sökningar (förutsatt att man är inloggad på sitt Googlekonto)

Är du exempelvis i Stockholm räcker det med att skriva ”Digital redovisningskonsult” för att företag i Stockholm ska visas. Detta genom att sökmotorn läser av mobil eller IP-nummer på dator och därmed direkt känner av i vilken stad du befinner dig i. Om du söker på mobilen efter en redovisningskonsult är chansen mycket stor att du vill nå ett företag i just den staden du är i.

Detta innebär alltså att sökresultatet varierar utifrån flera parametrar och att man därmed bara se exemplet ovan som ett exempel. Ett exempel på hur Google ibland klumpar ihop ord och fraser i en och samma sökning. Detta både på gott och ont.

 

Därför är redovisningen så viktig

14 mar 2019

Förutom att lagen säger att alla företag som bedriver vinstdrivande verksamhet måste bokföra alla sina utgifter och inkomster, är det viktigt för företaget självt att ständigt föra bokföring över allt som rör ekonomin i företaget. En VD, styrelsen för företaget eller en verksamhetsledare som ska fatta viktiga beslut bör få så riktiga och rätta uppgifter som det bara är möjligt när de ska besluta om företagets framtid. Skulle de i de lägena ha felaktiga uppgifter om ekonomin blir följaktligen beslutet grundat på fel underlag. Skulle företaget sakna kontroll på sina finanser, blir det ingen stadga i företaget – allt tenderar att flyta och både personal och kunder undrar hur det ska gå för företaget.

Anlita redovisningsbyrå i Stockholm

Antingen kan man anställa ekonomer som arbetar med ekonomin i företaget eller så kan man köpa in sådana tjänster. Det ligger några för- och nackdelar i detta. Anställer man egen personal som arbetar med de tjänster som man saknar i företaget, blir man tvungen att betala arbetsgivaravgifter som kanske kostar en del i framtiden. Det kan bli ett stort åtagande att anställa personal, att leta efter rätt personal är tidskrävande, och man kan vara osäker på om rekryteringen är rätt. Om man i stället bestämmer sig för att anlita en redovisningsbyrå, till exempel i Stockholm, då vet man att man får en kompetent tjänst och istället för att göra de arbetsuppgifterna själv, frigör man tid och energi till annat.

Få expertis om revision och redovisning

Om du anlitar en redovisningsbyrå i Stockholm får du expertishjälp inom till exempel revision, redovisning och budgetering, lönehantering och alla slags administrativa tjänster som har med företagets ekonomi att göra. När någon utomstående får full insyn i ett företags ekonomi, kan de komma med experthjälp och ge tips och råd om hur man kan spara på utgifter, få in mer inkomster och sådant som är viktigt för alla som ska fatta viktiga beslut som rör företaget. Har du till exempel många områden där inkomsterna flödar in i företaget kan det till sist bli svårt att få överblicken över vilka delar som är mest lönsam och var man borde lägga mest krut på för att öka inkomsterna ännu mer. 

Fördelar med extern finanstjänst

Om du får en byrå som tar ansvaret för ekonomin i ditt företag, behöver du inte betala arbetsgivaravgifter. Skulle någon bli sjuk inför till exempel en viktig företagsstämma kan någon annan hoppa in för den personen. Har man en som är anställd och den är sjuk, är det inte alla gånger som man har ekonomiska muskler att ta in en vikarie för den personen.

Att köpa in utrustning till en städfirma

5 mar 2019

 

Funderar du på att starta en firma som sysslar med hemstädning? Det är en lockande bransch för många. Det finns potential att tjäna ganska stora pengar, samtidigt som tröskeln till ett inträde i städbranschen är relativt låg. Är man driftig och hittar mindre uppdrag kan man starta firman vid sidan om en anställning, och sedan börja arbeta på heltid med firman när fler uppdrag väl rullar in. Det här är en arbetsmetod som varken kräver särskilt högt kapital, eller särskilt stor risk.

Men många firmor kommer till ett läge där de behöver köpa in utrustning. Kanske har man sysslat med hemstädning i Örebro, för att sedan börja städa på universitet och sjukhuset i samma stad. Att städa stora offentliga lokaler är något annat än att syssla med hemstädning. Nu krävs det maskiner, och det bör inte vara vilka maskiner som helst.

Maskiner för golven

När man talar om städmaskiner är det inte sällan golvrengöringsmaskiner man tänker på. Ska man städa en mindre förskola i Örebro till exempel (att jämföra med Örebro universitet), är det en relativt liten städmaskin som krävs, om ens någon. Det är när ytorna börjar bli riktigt stora som det faktiskt blir lönt att investera i dessa maskiner.

Det kan till exempel handla om kontorsstädning eller städning av lager, sjukhus, skolor eller industriella lokaler. Maskiner som kan hantera så stora ytor kan visserligen vara ganska dyra att köpa in – speciellt som en ung firma – men det är också något som sparar såväl tid som pengar. Vidare är det ofta det bästa ur en ergonomisk synpunkt också. Att städa stora ytor för hand tar tid och sliter på kroppen. Det här fungerar normalt bra när det gäller hemstädning, där objekten sällan är större än ett några få hundratals kvadratmeter.

Något man behöver ta hänsyn till är vilka golvmaterial det är som ska rengöras. Visserligen är det ganska ovanligt i Sverige med heltäckningsmattor, men dessa kräver en annan maskin än exempelvis ett stengolv. Det bästa är kanske att satsa p0 en allroundmaskin, som klarar de flesta typer av golvmaterial.

En annan faktor är hur stora ytorna som ska rengöras är. Kanske har du ett relativt litet uppdrag nu, som du ändå behöver köpa in en maskin för. Om ett år kanske du dock har väldigt stora uppdrag, där rejälare doningar krävs. Ha dina planer i åtanke när du köper in utrustning till ditt städföretag i Örebro. Hemstädningörebro.se är ett företag med stor erfarenhet av den bästa utrustningen. 

Lycka till! 

Hur profilerar man företaget?

24 feb 2019

I dagens sylvassa konkurrens blir det allt viktigare för företagen att synas. Och synas på rätt sätt. På internet och sociala medier har det blivit ett måste att finnas till. Men är då viktigt snabbt svara på till exempel kritik och kommentarer och göra det sakligt, annars kan det ge en negativ kland som missgynnar företagen. 

Profilkläder och arbetskläder är ett bra sätt att synas på rätt sätt i de sammanhang som man vill. Det blir en familjär och personlig känsla när man har enhetlig klädsel med företagets namn och loggor. Det inger en känsla av trygghet för kunder men även för personalen som bär den och känner stolthet och att ha företaget i ryggen. Bokstavligt talat.

Det går att beställa profilkläder med allt mellan himmel och jord. Det kan handla om tröjor, skjortor, mössor, kepsar, byxor, kjolar, scarves, slipsar och diverse presenter. 

Dekaler och skyltar

Ett annat sätt att synas effektivt är marknadsföra och visa upp företaget är skyltar och dekaler.

Med en snygg bildekor kan du effektiv göra företagets bil eller lastbil till en rullande reklampelare. Ge bort dekaler till personalen kan dessa även pryda deras privata bilar.

Tänk på att fördonen blir ett första intryck och ger företaget identitet. Fundera ut hur företagets dekaler och skyltar bäst motsvarar företagets och kundernas förväntningar i form och utssende och känsla. Variationerna är oändliga och endast fantasin sätter gränsen. Ett effektivt sätt är att pryda dekaler och skyltar med logotype, företagsnamn, telefonnummer och adress på internet.

En slogan är också ett effektivt sätt att få människor att komma ihåg företaget.

Bildekor för företagare 

När man använder fordonen som marknadsförare får dessa en bred publik tack vara att de förflyttas ständigt. Ta hjälp av företag som är specialiserade på bildekor i Stockholm för maximal spridning. Då får du en en skräddarsydd utforming som passar ditt företag.

Det är viktigt att färger och textstorlek passar fordon i rörelse och blir läsbara. En annan faktor är kvalitén på dekalen så dessa klarar väder och vind. 

Låt kunnig personal guida dig och informera om för- och nackdelar med olika lösningar. Om företaget bytt namn eller telefonnummer är det viktigt att byta ut dekaler och skyltar. Det gäller även trasiga dekaler och skyltar. Det ger ett dåligt intryck med en trasig skylt utanför företaget. 

Ett tips är att marknadsföra en kampanj med dekaler. Det är effektfullt att läsa en rykande färsk kampanj på ett fordon.

 

← Äldre inlägg