Säkerhetsdörrar i Stockholm ger tryggt boende

Att råka ut för inbrott i sin bostad, är en traumatisk upplevelse. Du kan mota oinbjudna besökare vid dörren och installera säkerhetsdörrar i Stockholm.

Säkerhetsdörrar klassificeras på olika sätt. En klass av dörrar står emot enkla angrepp, där en inbrottstjuv endast använder skruvmejsel och hammare. Mer avancerade tjuvar har med sig kofot eller bräckjärn, vilket kräver en säkerhetsdörr i en högre klass. Om ett inbrottsförsök sker med borr och såg behöver du en dörr i högsta säkerhetsklass.

En säkerhetsdörr skiljer sig gentemot vanliga dörrar inte bara genom att den skall vara svårare att forcera för en tjuv. En certifierad säkerhetsdörr skall förhindra brandspridning och skydda mot gas. En brandklassning kan innebära att dörren skall stå emot ett brandangrepp under trettio minuter innan elden tar sig in i bostaden. Under den tiden hinner du eller någon annan larma så att brandkåren hinner fram i tid för att bekämpa branden.

Att installera säkerhetsdörrar i Stockholm

En installation av en säkerhetsdörr är en kvalificerad arbetsuppgift. Om du är amatör eller hemmafixare, bör du undvika att göra det själv. Risken är att säkerhetsnivån avsevärt sjunker och att din trygghet med dörren bara blir falsk. Låt därför ett företag med experter installera säkerhetsdörrar i Stockholm.

Med en säkerhetsdörr får du andra fördelar än skydd mot inbrott. Din bostad blir mer värd. Din försäkringspremie kan bli lägre eftersom ditt försäkringsbolag minskar sin risk att betala skadeersättning. Bor du i en trappuppgång där det förekommer matos och andra odörer, kan säkerhetsdörren hindra att ovälkomna lukter tränger in i din bostad.

29 Aug 2022