Digitala trapphustavlor - en fördelaktig investering

Dags att göra någonting åt entrén i er fastighet? En stor del av trivsel och god grannsämja kommer från renlighet och från det faktum att allt känns ordnat. Det leder till färre konflikter och mindre friktion mellan grannarna. I en BRF så väljer man inte sina grannar utan man är tvungen att - på gott och ont - acceptera varandras olikheter vad gäller exempelvis ordning och reda.

Det man däremot kan göra är att förenkla och skapa bättre förutsättningar för alla att hålla efter. Genom digitala trapphustavlor får man en snygg interiör där allt känns rent och fräscht - och på köpet också ett väldigt tydligt och strukturerat informationsflöde. Digitala trapphustavlor gör, helt enkelt, skillnad.

Rätt leverantör av digitala trapphustavlor hjälper er

Om man ser till fördelarna som kommer med en investering i digitala trapphustavlor så kan följande punkter visa upp några av dessa:

  • Boendeinformation. Vad heter familjen på fjärde våningen nu igen och hur kontaktar jag denna? Men digitala trapphustavlor kan man addera all tänkbar information om de som bor i fastigheten - telefonnummer, mail, jobb etc - och man kan därigenom också skapa en enkel kontaktresa för både grannar och besökare.
  • Viktig information. Nackdelen med en vanlig anslagstavla är att informationen ofta blandas hejvilt och pendlar mellan högt och lågt. Att en katt försvunnit kan täcka ett viktigt budskap om att vattnet ska stängas av under en viss period. Med digitala trapphustavlor så kan man strukturera upp all information utifrån relevans och därmed också skapa en fastighet där samtliga ges den information som är viktig.
  • Tvättstugan. Man kan även addera exempelvis ett bokningssystem till tvättstugor och andra gemensamma rum med en digital trapphustavla. Väljer man rätt leverantör av digitala trapphustavlor så kan således dessa stora konflikter som normalt kan förpesta tillvaron mellan grannar helt undvikas. Detta ökar grannsämjan och i och med det faktum att möjligheten till bättre kommunikation också finns så kan grannar exempelvis hitta lösningar mellan varandra. Kan vi byta tvättid idag? Inga problem!
30 Sep 2022