Pallställ - hitta rätt lösningar för ert lager

Hur ser det egentligen ut på ert lager? Har ni problem med att få saker och ting att flyta fram på ett smidigt sätt? Ett lager som fungerar och har en väl genomtänkt logistik är som att titta på en orkester där varje deltagare har en given roll och där varje person också spelar med absolut gehör. Det är vackert och det är effektivt för företaget.

Ett lager som inte fungerar ser i det närmaste kaotiskt ut. Saker och ting försvinner, flaskhalsar uppstår och truckar och personer utgör faror. Dessutom kan saker och ting falla och skada både person och egendom. Det mesta börjar med pallställ. Rätt pallställ skapar ordning och reda och gör det enkelt att jobba - oavsett vilket typ av system man använder sig av. Pallställ gör skillnad, och här nedan tänkte vi rada upp några viktiga saker gällande just sådana:

  • Pallställ för er verksamhet. Alla har olika behov och förutsättningar. Din lagerlokal skiljer sig säkerligen mot lagret som andra företag håller sig med. Det viktiga är därför att man ser till att pallställ fullt ut anpassas mot den egna verksamheten och lokalens givna förutsättningar vad gäller exempelvis höjd och storlek. Långt ifrån alla laster följer EU-standard vad gäller storlek och detta innebär också att man kan tjäna på anpassning.
  • Rådgivning. Det finns således all anledning att ta professionell hjälp även med planeringen av pallställ. Företag som erbjuder skräddarsydda lösningar är att föredra då dessa även agerar konsult och bidrar med rådgivning - något som sker genom besök i er verksamhet samt genom mätning av lokalens höjd etc.
  • Säkerhet. En stor fråga - givetvis. Pallställen måste kunna hantera den vikt som de dagligen kommer att utsättas för. Om inte så kommer det att leda till enorma risker och potentiella katastrofer. Se alltid till att företaget som ska tillverka era pallställ är väl införstådda i vilka maxvikter ni arbetar med och att allting märks upp på ett tydligt sätt. Inga misstag får ske!
28 Sep 2022