Blogg

Känner du dig osäker på att tala inför folk?

28 mar 2020

Alla har vi diverse olika osäkerheter kring saker i livet. Att hålla föredrag kan vara en sådan sak som många tycker är jobbigt, men det finns saker att träna på om man vill bli bättre på det.

Att ställa sig upp i ett rum framför en massa andra människor och prata kan vara något av det svåraste och värsta som finns för en del människor. Att hålla föredrag eller presentera saker för andra, oavsett hur många personer det är, kan vara sådant som många undviker på grund av sin rädsla och scenskräck. Det är ingenting ovanligt att man känner så här, man är absolut inte ensam. Det är svårt att prata inför andra, men det finns en hel del saker man kan göra för att bättra på sin presentationsteknik och därmed minska sin rädsla inför att tala inför publik.

Tips för att bättra på sin presentationsteknik

När man ska ställa sig upp och prata inför andra och presentera en viss sak, så vill man gärna att det ska bli så bra som möjligt. Detta kanske är svårt att få till om man hela tiden är nervös och känner sig osäker på att hålla föredrag. Det finns lite tips för hur man kan bättra på sin presentationsteknik. Det första är förberedelse, detta är a och o för att presentationen ska gå så bra som möjligt. Om man är på det klara med vad man vill säga och få fram, kommer det att bli bättre för dem som lyssnar såväl som för en själv. Öva på det som du ska säga, stå framför en spegel eller be någon i din närhet att vara den som du kan få öva på.

Vad vill du förmedla?

Tänk också på hur du använder dig av din kropp och det språk som du förmedlar med den. Kroppsspråket är viktigt och det får inte vara för mycket rörelser men inte heller för lite, det kan se lojt ut om man bara står stilla rakt upp och ned. Lagom brukar fungera bäst. Involvera dem som du pratar till, publiken alltså, ställ öppna frågor och låt dem vara med i din presentation. På så vis slappnar du själv av under föredraget och kan samtala med din publik. Det skapar en avslappnad stämning bland alla som är där. Skapa en snygg presentation, till exempel i Powerpoint, och se till att den är prydlig och tydlig för alla att förstå.

Hur gör man en målgruppsanalys?

24 mar 2020

Vill du få bättre koll på vad dina tilltänkta kunder är intresserade av och vilka produkter de använder och vill köpa? Med målgruppsanalys tar du bättre beslut om reklam och annonsering.

Att veta vilka ens kunder är, och vad som väcker deras intresse och lockar dem till att göra ett köp, är värdefull information som kan spara in på både resurser och tid, så att man undviker ineffektivt marknadsföringsarbete.

Att tänka på när man gör en analys

Innan man gör en målgruppsanalys är det bra att vara på det klara med varför man vill göra det. Är syftet att öka försäljningen inom nuvarande kundkrets eller att fånga in nya kunder? Eller är det kanske för att mer effektivt kunna marknadsföra en ny produkt eller tjänst? En annan bra början är att ställa sig en rad frågor, till exempel vilka är våra kunder? Vilken ålder? Vilka kunder är viktigast? Varför? Vilka kunder har vi tappat? Vilka nya kunder får vi och vilka är de?

Olika sätt att göra målgruppsanalys på

Ett vanligt sätt att göra en målgruppsanalys på är genom en så kallad segmentering. Med hjälp av information från olika databaser kan man kategorisera och dela upp människor i olika förbestämda segment eller grupper. Olika grupper har olika intressen och varierande köpkraft. När man vet inom vilka segment de egna befintliga kunderna och de potentiella framtida kunderna finns, är det enklare att göra effektiv marknadsföring.

När man vet vilka målgrupper som är intressanta i det aktuella fallet kan man göra en mer ingående målgruppsanalys. Då behöver man samla in statistik genom att göra till exempel fokusgrupper, enkätfrågor och djupintervjuer. Både kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder kan användas, och vad som passar bäst beror på syftet med analysen. Vill man till exempel veta vad befintliga kunder tycker, kan man göra en enkät som mailas ut till dem. När man genomfört analysen är det ofta lämpligt att skriva en rapport och göra en utvärdering av resultaten. Man kan även längre fram göra en uppföljning, för att se om målgruppsanalysen ledde till att man nådde sina mål, och vad som var bra respektive mindre bra. Att göra en målgruppsanalys är inte så svårt som det kan verka, men det är inte heller helt lätt när man inte har kunskapen eller intresset för det. För många företag är det mycket värt att anlita ett annat företag som arbetar med just sådant här.

Bättre bemanning på företaget med hjälp av en kompetent partner

21 mar 2020

Hur får man tag i rätt personal? I större städer ser man att folk i gemen ser om sitt eget hus på ett tydligare sätt än vad man gjorde förr. Med detta menas att man idag inte känner samma lojalitet till sitt arbete eller gentemot sin arbetsgivare. Får man ett annat erbjudande någon annanstans så tar man det och lämnar det gamla arbetet.

Det är ingenting fel i det; marknaden är öppen och man har inga skyldigheter att stanna kvar om det finns en grönare gräsmatta någon annanstans. Däremot så hamnar företag och arbetsgivare i mer prekära situationer som en följd av detta. Man har svårt att hitta ersättare och man får svårt att planera verksamheten på det långsiktiga sätt man vill.

Men, detta har även öppnat upp för nya lösningar och nya metoder. Professionell bemanning och professionell rekrytering har växt oerhört mycket under senare år och detta som en följd av att det A) tar extremt mycket tid och kraft för företag att anställa. En felrekrytering är alltid kostsam och ju högre tjänst det handlar om - desto mer kostsamt blir det. B) Det fungerar. Bemanning i Stockholm idag är en välsmord klocka som ger arbetsgivare exakt den person man eftersöker. Företag inom bemanning har idag finkalibrerade verktyg som verkligen gör skillnad.

Interim och bemanning för kortare perioder

Det behöver heller inte handla om långsiktiga lösningar. Det är naturligtvis eftersträvansvärt att få tag i en kompetent person som vill stanna inom företaget så länge som möjligt. Det är också målet med en rekrytering. Det vi menar är att tiden mellan också går att fylla ut. Vad händer med företaget då jakten på en ny person pågår? Det är då interim är en lösning. Bemanningsföretag i Stockholm kan ofta erbjuda tillfälliga lösningar för alla typer av positioner.

Det ger företaget andrum under tiden då hela rekryteringsprocessen pågår och det skapar en lösning som företaget en chans att verkligen våga ha tålamod. Man behöver inte ta första bästa lösning. Man får tid att verkligen hitta rätt. I många fall kan den perfekta kandidaten vara bunden till ett annat jobb och därmed också behöva både bearbetning samt vänta in uppsägningstid.

I vissa fall kan det även handla om avtal som förbjuder denne person att ta steget till en konkurrent inom en avtalad tid - karantän - och där blir en lösning inom interim ett väldigt bra alternativ.

Rekrytering och bemanning idag är väldigt professionell och det är också något som verkligen behövs. Detta med tanke på att vi idag inte är rädda för att testa våra vingar och prova nya utmaningar i våra yrkesliv. Den gamla guldklockan för lång och trogen tjänst existerar inte längre.

Nya tider kräver nya lösningar och just bemanning i Stockholm är ett exempel på där företag identifierar - och löser - problem på ett smidigt sätt. Det ska varje arbetsgivare vara tacksam för. Vad vore alternativet? Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.inhouse.se/

Debet och kredit lathund

13 mar 2020

Har du svårt för när du ska använda debet och kredit i din bokföring? Här kommer en debet och kredit lathund.

När behövs en lathund?

Om en redovisningsbyrå hjälper dig med bokföringen är den här texten inte något för dig utan vi ska underlätta för den som vill lära sig sköta sin egen bokföring. Funderar du på om det är värt att lära sig eller om du ska anlita en redovisningsbyrå så bör du läsa vidare. Alla som vill komma igång med grundläggande bokföring har nytta av att lära sig den här lathunden.

Företaget som ett kärl

Tänk på ditt företag som ett kärl eller en hink. I en hink kan du antingen fylla på med saker eller tömma ur saker. När du fyller på med saker, vatten, pengar eller skulder, så debiterar du. När du tömmer ur saker, vatten, pengar eller skulder, så krediterar du. Genom att tänka på företaget som en hink kan du lättare se om du ska debitera eller kreditera något.

Köpa varor

Tänk att företaget köper in varor. Då fyller du på hinken med saker du ska sälja, alltså debiterar du ditt lager och dina tillgångar. Samtidigt tömmer du företaget på pengar eftersom du köper in varorna för något. Därmed krediterar du din kassa, kontot med pengar minskar.

Sälja varor

När du sen säljer varor kommer du tömma ut varor ur hinken som är ditt företag. Varorna töms ut och lagret, tillgångarna, krediteras. Samtidigt fyller du på med pengar i hinken eftersom du får betalt för varorna. Det innebär att du debiterar din kassa, kontot med pengar ökar.

Samma princip hela tiden

Den dubbla bokföringen är en struktur, en mall som du alltid ska följa. Varje sak du gör i företaget kommer både att fylla på någonstans och tömma på ett annat ställe. Därmed kommer du alltid att göra en debitering och en kreditering.

Kom ihåg

Det som kan kännas klurigt är att du både kan öka på tillgångar och skulder vilket gör att debet och kredit används åt båda hållen. Så länge du tänker på vad du häller ner i hinken och vad det är du tömmer ur hinken brukar det hjälpa en att hålla tungan rätt i mun. Är det fortfarande för svårt, gör bokföringen själv och be någon på en redovisningsbyrå granska ditt arbete. Då kan du vara säker på att det blir rätt och samtidigt lära dig från verkligheten.

 

Bra resultat med stående möblering i mötesrum

11 mar 2020

Har du fått i uppdrag att boka konferenslokal? Är det dags för styrelsemöte, säljevent eller vårfest? Litet och intimt eller en större grupp? Våga tänka nytt och utmana traditionerna.

Det kan gå rutin i återkommande evenemang. Det vet alla som någon gång varit ansvariga. Från frågor om mat och dryck, föreläsare och deltagare, till lokalen. Om det har gått smidigt och alla är nöjda, är det givetvis en fördel att återkomma till samma plats. Det är lockande med lokaler som ligger bra till för kommunikationer, som har ett uppskattat kök och bra priser. Men genom att göra några små justeringar kan arrangemanget få en nystart.

Känn din målgrupp

Vad är det som ska hända? Vilka mål har du med tillställningen? Är den formell där ett antal personer enkelt ska sitta ner och fatta beslut. Eller är det mer av en kick-off med känd föreläsare där du tänker att alla i publiken kommer att sitta som tända ljus? Är det snabbfika eller middag med bordsplacering som erbjuds? Är det fokus på fakta och information, eller mera av ett väckelsemöte som ska inspirera? Vilken grad av aktivt deltagande önskas av de som är på plats? Självklart behöver du veta vad du och din uppdragsgivare vill uppnå.

Mingla och mixa

Ibland är den sociala biten viktigast. Tillfällen när de som kommer förväntar sig att de ska ha tid att prata med varandra. Det är ett rimligt recept för en After Work till exempel. I sin mer ambitiösa version inleds aktiviteten med en presentation av någon profil eller grupp av intressanta personer. Därefter ska det minglas. Möblera med ståbord, så känner alla att det är naturligt att flytta runt. Servera mat och dryck i bärbar form, eller på ett buffébord, så kommer det sociala att flyta på fint. Ett annat knep är att tvärtom dela in deltagarna i grupper redan när de kommer, en bordsplacering, fast stående.

Råd om möten

Det hålls en hel del möten i företag och organisationer. Ibland frågar vi oss varför? Här är några riktlinjer att hålla sig till för att hålla fokus. Vilket är syftet med mötet? Snabb avstämning eller avgörande beslut? Ha en agenda. Diskutera i mitten, avsluta med informationspunkter och börja med diskussioner och beslut, medan deltagarna orkar. Hur långt ska mötet vara? Hänger ihop med syftet givetvis. Håll tiden. Lek med formen. Håll promenadmöten eller ha tvärt-emot-tema, exempelvis, hur sänker vi försäljningen? Läs mer om att hyra mötesrum i malmö

Hur man hittar ny personal

8 mar 2020

Det finns många olika plattformar och sätt att annonsera om ny personal, men hur gör man när personalen man söker har en spetskompetens som är svår att få tag i och man inte har tid att vänta?

Det vanligaste sättet att hitta ny personal är att lägga ut en annons på arbetsförmedlingen eller någon annan slags förmedling för arbetssökande och arbetsgivare. Och idag finns det många aktörer som slåss om marknadsandelarna inom jobbsökeriet. Många företag lägger även ut sina lediga tjänster på sina hemsidor och en del har även cv-databanker där man kan lägga in sin cv fast att det inte finns någon tjänst som passar just då. Hittar man ändå inte någon som passar så kan man också fråga personalen om de känner någon passande. Och även ta sig en funderare på om man har någon konkurrent som kanske har någon som man kan försöka locka över.

Företag som arbetar med rekrytering

Om man söker en person som antingen har en spetskompetens eller som man vill sätta på en högre tjänst, så är det vanligt att man anlitar ett företag som arbetar med rekrytering genom Executive Search. Rekryteraren får då en mall för vilken person man söker och sedan får de fria händer att själva leta fram minst en lämplig kandidat. Rekryteringsfirman har ofta lite fler kanaler att söka i och tar gärna kontakt med personer som inte ens meddelat att de söker jobb, så kallad head hunting. Det vanligaste är dock att man precis som företaget lägger ut en annons för att se om man hittar någon den vägen. Dessutom anlitar ofta arbetsgivare rekryterare för att själva slippa lägga tid på hela processen och överlåta det till rekryteringsfirman. När rekryteraren hittat några lämpliga kandidater så gör man initiala intervjuer för att hitta de som känns lämpliga, och presenterar dessa därefter för uppdragsgivaren.

Att erbjuda någon en tjänst

Headhunting är ett vanligt sätt att hitta personal på högre positioner eftersom dessa sällan söker jobb via annonser. Man kan söka upp någon som man tycker gör ett riktigt bra jobb och antingen vara öppen med vilket företag som har en tjänst öppen eller vara försiktig med det, om det är en känslig position. Även om någon verkar stadgad på sin position så kan skenet bedra och ett trevligt erbjudande kan även få någon som inte funderat på att söka jobb till att börja fundera i de banorna och tacka ja .

Anlita en eventfotograf till att utföra viktiga dokumentationer åt företaget

6 mar 2020

Har ni ett kul event som ni vill föreviga? Kanske en bröllopsfest eller en företagskickoff? Vill man vara säker på att få snygga bilder så ska man anlita en professionell eventfotograf.

En stor fest, invigning eller vad det nu kan vara, kan leva vidare i form av bilder. Visst kan man själv dokumentera tillställningen med sin mobil, men bättre resultat får man om man anlitar en professionell fotograf. Det finns till och med de fotografer som är specialiserade på just event och som klär sig därefter. De vet hur man får till en fullständig dokumentation av händelsen och av de personer som är där. De smälter bra in och vet hur man ska föra sig för att inte synas och störa. En eventfotograf kan snabbt uppfatta när en bild ska tas så att inget ögonblick går förlorat. De ligger helt enkelt ett steg före hela tiden.

Var tydlig med vad för slags bilder ni vill ha

Då man bokar en eventfotograf ska man vara tydlig med vilka slags bilder man vill ha och om de ska användas till något specifikt. Ska de läggas på en hemsida, användas i social medier eller kanske ingå i ett företags marknadsföring? Eller är det en dokumentation över en viktig händelse som man också vill kunna dela med sig av i framtiden och se tillbaka på. Kanske för att se hur det var planerat och jämföra med hur det blev?

Ta reda på vad som ingår i fotograferingen innan ni bokar

En professionell eventfotograf vet hur man ska förhålla sig till personer och gäster på eventet och frågar om lov innan bilder tas på gästerna. Det är trots allt inte alla som vill vara med på bild. En riktig fotograf kan också allt om ljus och använder inte kamerans automatiska inställning utan planerar själv efter de olika ljusförhållanden som råder. På så vis kan fotografen påverka slutresultatet bättre. En duktig eventfotograf med erfarenhet vet vilka delar av eventet som är viktiga att dokumentera och vad som gör sig bra på bild. En anlitad fotograf arbetar också väldigt diskret och stör inte, vilket uppskattas av de flest kunder. Då man bokar en eventfotograf ska man ta reda på vad som ingår i arvodet. Tar fotografen exempelvis betalt per timme, halv- eller heldag? Ingår redigering av bilder i priset och i vilket format levereras bilderna? Och när och hur levereras bilderna?

Transportera gods och dig själv!

27 feb 2020

En transportbil inte bara underlättar för ett mindre företags verksamhet. I många fall är den helt oumbärlig. Den är också en rejäl kostnad, speciellt i nyskick. På det finns det lösningar!

Att kunna vara rörlig och snabbt vara på plats är nödvändigt för många mindre företag. För den som arbetar som hantverkare är detta mycket tydligt. Kunder har många önskemål och det är viktigt att du kan befinna dig hos dem så snabbt som möjligt. Som företagare kan man bara hålla med - det är tiden hos kunden som ger intäkter, inte restid. För väldigt många är det inte heller bara den egna personen som behöver transporteras. Vi talar om både förbrukningsmaterial och verktyg. Vissa av oss behöver transportera gasflaskor, elektriska redskap, trä, glas och allt mellan himmel och jord. Har man de behoven fungerar det inte med något annat än en transportbil.

Kostnader och funktioner

En transportbil behöver vara stor nog för att rymma några personer och det material dessa personer behöver för att kunna arbeta. Visst, ibland kommer man att transportera mindre och det kommer säkert att inträffa att du ska ha med dig något som är för stort för en ordinär transportbil. Det får lösas för stunden. Vitsen med din bil är att den helst inte ska vara jättelik. Det fungerar bäst med tillgänglighet och bränsleåtgång om man inte behöver köra någon slags road monster varje dag! Troligen vill man inte lägga ut en förmögenhet på bränsle och ha besväret att jämka in en enorm bil hos den ena eller andra kunden. Ur ekonomisk synvinkel är det inte den smartaste idén att köpa en fabriksny bil. Detta gäller alltid, inte bara när det är en transportbil som ska inhandlas. Alla bilar förlorar snabbt värde och en lindrigt begagnad bil är alltid att föredra. Kostnaden blir betydligt lägre och förhoppningsvis har eventuella problem hunnit fixa till sig.

Hitta rätt i bildjungeln

Bilhandlare som säljer begagnade bilar har inte alltid ett enormt utbud på just transportbilar. Oftast finns det som mest några stycken. Detta är inget fel, utan det bara är så att man har den inriktningen. Sedan finns det bilhandlare som specialiserat sig på just den typen av bilar, och det är här man kan hitta det man söker. Det är inte roligt att köpa en transportbil enbart för att den är den enda som din ordinarie handlare råkar ha inne! En genomgången transportbil i gott skick är guld värd för ditt arbetsliv.

Ordning och reda med ärendehanteringssystem

25 feb 2020

Kaos kan utbryta alldeles för snabbt i ett system av gula lappar och anteckningar i andra texters marginaler. Du behöver ett ärendehanteringssystem för att organisera ditt företag.

I alla typer av professionella verksamheter behövs ställen där översikt och ordning råder. När du säljer skor behövs samordning och en möjlighet för dig att veta vad du beställt och vad du sålt. När du arbetar med städtjänster behöver du kundregister och kunna notera vad som ska göras och vad som gjorts. Säljer du eller administrerar varor eller tjänster, eller sköter du andras affärer? Utan ärendehanteringssystem fungerar inte världen som den ska. Så är det bara. Ett bra ärendehanteringssystem däremot är värt guld. Vare sig du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Som stöd för ditt minne när du är egenföretagare och ensam i företaget behöver du exempelvis kunna notera både kontaktuppgifter för dina kunder och schemalägga din tid. Är ni flera är det helt oumbärligt att veta ifall någon annan i företaget gjort en åtgärd.

kvinna kollar i sin iPad

Vad kan jag få med rätt ärendehanteringssystem?

Med ett komplett och intuitivt ordnat system behöver ditt företag inte lägga mer tid än nödvändigt på rutin och självklarheter. All relevant information finns tillgänglig för behöriga och det som inte finns men behövs kan enkelt läggas till. Felaktigheter kan ändras. Ett webbaserat ärendehanteringssystem ger er möjlighet att organisera, prioritera och att göra uppföljningar. Vidare får ni hjälp med schemaläggning och fördelning av arbetsuppgifter. Allt utformat på ett sätt som prioriterar säker delning - inga uppgifter ska delas till fel personer medan alla behöriga enkelt ska kunna få del av informationen. Inte bara dessa funktioner är viktiga utan också hur man kan arbeta i systemet, självklart. Ärendehanteringssystem ska fungera smidigt och det ska vara lättåtkomligt och enkelt att skapa, förändra och publicera i systemet.

Flexibla och användarvänliga system gör arbetet enkelt

När du väljer system bör du tänka över vilka behov du kan förutse i ditt företag. Sedan kan du välja att testa ett system som är riktigt flexibelt och enkelt kan anpassas till just din verksamhet. Ett system för arbetsflöden med allt vad detta innebär - avvikelser och reklamationer, uppföljningar, tidsstyrning och påminnelser. Det är mycket att komma ihåg emellanåt! Då är det också ovärderligt att ha ett ärendehanteringssystem som är med som stöd hela vägen. Varför inte börja resan med att prova på det en månad kostnadsfritt? Eftersom ingen installation behövs och ingen uppsägning krävs behöver du inte köpa grisen i säcken. Vi rekommenderar denna sidan: https://www.ärendehanteringssystem.nu

Inte mycket kallt vatten i kranen?

24 feb 2020

Kallt och gott vatten att dricka på jobbet? Detta är inte längre en omöjlighet. Med hjälp av vattenautomater kan ni få färskt, gott och till och med kolsyrat vatten på er arbetsplats.

Ett glas med kallt friskt vatten, finns det någonting som är godare än det när man är riktigt törstig? Det finns nog inte mycket som slår det. Om man vill ha kallt vatten utan att behöva gå till kranen och spola vatten i en evighet innan det blir kallt, kan man hyra en automat med vatten att ställa på jobbet. Dessa typer av vattenautomater behöver man inte lägga pengar på att köpa för att sedan behöva sköta allt underhåll själv. De går att hyra praktiskt och enkelt genom företag som tillhandahåller både automaterna och påföljande underhåll. De är utrustade med miljövänligt tänk och har även en funktion där det går att få ett glas med kolsyrat vatten om man så önskar.

Hyr en vattenautomat till ert kontor

Många tror att man behöver köpa en sådan här typ av automat för sitt dricksvatten om man vill ha den ståendes på kontoret. Men så är inte fallet. Man kan enkelt och smidigt hyra dessa typer av vattenautomater. När man hyr dem ingår även service och utbyte av automaterna om det behövs. Att fylla på tanken med vatten gör ni självklart själva på jobbet, men andra saker så som byte av filter eller kolsyrepatron sköter uthyrningsföretaget i fråga. Att alltid ha tillgång till kallt och även kolsyrat vatten är perfekt för att hålla vätskenivån bland personalen påfylld under dagen.

Uthyrning till olika typer av verksamheter

Självklart kan du som privatperson också hyra en sådan här typ av maskin att ha hemma. Det är dock vanligast hos olika typer av företag och andra verksamheter, såsom till exempel hotell och gym, att hyra in dessa vattenautomater. De är både snygga och stilrena och går förslagsvis att ha i hotellets lobby som erbjudande till de övernattande gäster som kommer in. Genom att hyra en vattenautomat till arbetsplatsen eller hotellets entré så erbjuder man ett mer miljövänligt val genom att inte sälja plastflaskor med vatten i. På så vis så visar företaget i fråga att de värnar om vår miljö och ett mer klimatsmart tänk i sin organisation. Att se att det ställs krav för miljön ger ett bra intryck när människor kommer till ett företag eller en verksamhet för första gången. 

Hur målinriktad är du?

18 feb 2020

Hur vet man om man har gjort rätt? Om man har tänkt och agerat rätt i en viss typ av situation? Har man uppnått allting i livet hittills som man har haft som mål? Fundera över det och läs vidare här.

En del människor är sådana att de har satt upp små delmål för sig själva, för resten av livet, från det att de var små. En sådan typ av målinriktad person når oftast dit den vill, om denne hela tiden jobbar för att nå dit den vill. Hur målinriktad är du? Har du några smarta mål i livet som du kan dela med dig av? Alla människor är inte sådana som har några mål uppsatta för sig själva. Och det är helt okej det med, man behöver inte planera.

Planera för sina mål

Men om det nu är så att man vill det och tycker att det är roligt och utmanande att sätta upp små smarta delmål för sig själv i livet, så ska man ju naturligtvis göra det. Det gör ingen skada, eller hur? Så länge det inte går ut över allt i livet och tar över, på ett skadligt eller negativt sätt. Är man en person som lätt gräver ned sig vid misslyckanden och så vidare, så kanske man gör klokt i att inte sätta så stora mål eller i alla fall inte så höga att de är svåra att ta sig över. Problemet idag som många gör när de har mål uppsatta för sig, är att de ställer alldeles för höga krav.

Sätta ribban för högt

Dessa personer sätter ribban för sina smarta mål alldeles för högt för vad de egentligen kommer att klara av. Hemligheten med att sätta mål som går att hålla är att inte sätta de för högt men inte heller så lågt att man klarar av det på direkten. Det måste finnas en utmaning i målet men inte så utmanande att man mår dåligt av det och aldrig kommer klara det. Med små smarta mål uppsatta för sig själv så har man större chans att lyckas och man kommer till och med tycka att de olika målen är roliga att nå upp i. Ingen tycker om att misslyckas, så ställ inte för höga krav på dig själv under tidens gång - se till att ha roligt och utvecklas som människa under vägens gång, det kommer göra det hela lättare.

Tryckkonst på 2020-talet

17 feb 2020

Idag då våra traditionella pappersmedia bara minskar och det tryckta ordet inte längre är lika viktigt, ökar trycken i andra former. Som företagare bör du se till att hålla dig up-to-date.

Behovet av att få ut olika typer av budskap till en intresserad omvärld och till längtande konsumenter kommer troligen aldrig att upphöra. Budskapet att pappersmedia avlidit är inte helt sant även om det har minskat kraftigt i betydelse. Vi ser kanske inte alltid de budskap som trycks på papper fast vi ändå noterar dem omedvetet. Det ord som trycks på papper finns där ständigt, i halvskuggan. Affischen i det offentliga rummet, reklamen och informationen i brevlådan, gratistidningarna i kollektivtrafiken. Tryckerierna har sedan länge uppfattat signalerna och i bästa fall anpassat sin produktion. Idag är ett tryckeri väldigt mycket mer än en plats där tungt maskineri gör magi av trycksvärta och papper.

Tryckeri och tjänster för företag

Det må vara krasst uttryckt, men som företagare behöver man lära sig devisen att “syns du inte så finns du inte”. En del information om ditt företags tjänster och produkter kan förmedlas ”från mun till mun”, men inte allt. För att kunna nå utanför den kedjan behöver man se till att rejält mycket fler företag och personer får höra talas om verksamheten. Din logga och ditt varumärke behöver bli så välkänt att ingen ens behöver läsa texten, utan alla bara vet ändå vem det handlar om. För de flesta företag handlar det då om att se till att namn och symboler hamnar på varierande föremål och platser och att det sprids tillräckligt mycket. Idag finns det en verklig uppsjö med olika arenor, olika platser och olika föremål som kan användas för marknadsföring. När det gäller presenter, mässmaterial och profilkläder det moderna tryckeriet göra en verklig insats och erbjuda exakt den blandning du som företagare önskar dig.

Kapacitet och variation är viktigt

Ett tryckeri man anlitar för marknadsföring är oftast väldigt väl förberett och har ordentliga lager av de mest populära artiklarna, vilket gör det enkelt för dem att snabbt ordna önskat tryck och leverera. Eftersom de flesta artiklar som används vid marknadsföring är blygsamma i storlek är det inte ovanligt att ett tryckeri kan erbjuda tusentals artiklar med tryck för en riktigt snabb leverans. Med modern utrustning och väl tilltagna lager kan du alltså räkna med snabb service. Gäller det mässmaterial har du troligen själv en god planering i och med att medverkan planeras i god tid, eller hur? Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.tryckeridalarna.se

Vad är en körjournal ?

16 feb 2020

När ska en körjournal användas och vad krävs det av den som använder den? Frågorna kan vara många. Här kommer några av svaren.

En körjournal är vanligtvis ett ark med kolumner för bestämda uppgifter. Den fylls till exempel i av en person som använder sin bil till och från jobbet och vill göra avdrag för det. Det är vanligast att man använder sig av en körjournal om man till exempel har en tjänstebil eller om man kör ett fordon i tjänsten som bara används under arbetstid. Lastbilsförare är exempel på ett yrke där det ingår i arbetsuppgifterna att fylla i en körjournal. Det kan behövas en journal för att bevisa för arbetsgivaren hur mycket av de körda milen som gjorts inom jobbet och hur många som körts privat. Det är helt enkelt en journal över hur en bil har använts.

En silver bil på landsväg

Fylla i en körjournal

När man ska använda sig av en körjournal är det viktigt att ha med alla kolumner och uppgifter som efterfrågas.Varje gång bilen körs ska man fylla i dagens datum. Därefter mätarställningen både vid start och vid färdens slut. Vidare adressen man startar från och den man anländer till. Det samma gäller vid återresan. I nästkommande kolumn anges ärendet, platsen eller personen man skulle träffa på adressen. Under den sista kolumnen anges namnet på föraren, likaså om det har varit nödvändigt att till exempel fylla på transportmedel. Om så är fallet anges även summan som är utlagd och antalet liter som är påfyllt. Registreringsnummer och året det gäller bör självklart vara med och skrivs vanligtvis högst upp.

Olika slags körjournaler

Det finns enkla pappersark att fylla i och man kan fylla i sin körjournal på en dator i förprogrammerade manualer. Ett annat sätt är att ha en elektronisk körjournal inmonterad i bilen. Den kallas för en passiv eftersom föraren aldrig behöver fylla i något själv. Det sköts automatiskt och på ett finurligt sätt registreras alla körningar. Både privata och de som utförs i tjänsten. Det finns enheter där manuellt anger om resan är privat eller inte och andra enheter har webbaserade funktioner kopplade till en dator. Man kan komplettera med uppgifter om det skulle behövas. En annan funktion som vissa enheter har är att registrera hur hög den faktiska bränsleförbrukningen är på de olika sträckorna. Det går även att i realtid se var fordonet befinner sig genom GPS. En anställd måste alltid kunna välja mellan elektronisk och manuell körjournal.

Tredjepartslogistik och dess för- och nackdelar

9 feb 2020

Bör ditt företag använda tredjepartslogistik–eller inte? Läs mer om tredjepartslogistik och dess fördelar–och nackdelar.

Tredjepartslogistik innebär att företag köper in logistiklösningar från externa företag (en tredjepart). De har därmed inte själv ansvaret för logistiken så som frakt, förtullning och lager. Dessutom kan tilläggstjänster tecknas så som ompackning, returhantering m.m.

Logistiklösningarna växte fram tack vare globaliseringen och ett helt nytt behov av smidiga logistiklösningar. Det blev helt enkelt för krångligt och dyrt att själv ta hand om hela logistiken.

Kvinna står vid bord, fem andra personer sitter vi bordet i affärsmöte. 

Det finns både fördelar och nackdelar med detta upplägg.

  • Kostnadseffektivisering

Ett företag inom tredjepartslogistik kan effektivisera och samköra flera kunders logistik vilket därmed blir en kostnadsbesparing. Exempelvis kan lager utnyttjas åt flera kunder på samma gång och vid transport samkörs produkterna. Som företag betalar man i detta fall enbart vad man behöver utnyttja. Istället för fasta kostnader skapas en mer rörlig kostnad utifrån hur mycket som tjänsten utnyttjas.

  • Fokus på expertis

Genom att lägga fokus på en enda del i logistikkedjan kan företag inom tredjepartslogistik bli bäst på de tjänster de erbjuder. Istället för att ha hand om hela kedjan kan de fokusera på enbart en viss del av logistiken. På detta sätt kan flera företag samarbeta där varje företag är bäst på det de utför.

  • Tidsbesparande

En av de största orsakerna att denna logistiklösning väljs är att det är så tidsbesparande. Som företagare kan man lägga tid på att sälja, ta hand om kunder och utveckla företaget. Alla logistiska frågor tas hand om av ett externt företag. Det blir även kostnadsbesparande genom att företaget inte själv behöver lägga tid på logistiken eller ha egna lagerlokaler.

-Tappar kontakt med kunderna.

Om ett företag inte själv har hand om logistiken innebär det att man tappar en del av kontakten med kunderna. Skulle ett problem uppstå är det ändå exempelvis E-butiken som sålt varan som får ta hand om problemet och i värsta fall får dåliga recensioner. Detta även om de inte är ansvarig för logistiken.

-Dyrt vid mindre mängder

Att använda sig av trepartslogistik innebär tidsbesparing och många gånger även ekonomiska besparingar. Men allt handlar om hur stor del logistikfrågan är inom företaget. För som med alla tjänster så kostar även detta. För de allra minsta företaget kan det vara ekonomiskt försvarbart att ta hand om all logistik själv. Men när man sedan växlar upp och blir större är chansen stor att logistikalternativet är det bästa valet.

Läs mer om tredjepartslogistik hos Karlholm Logistics.

Vad kostar det att starta ett aktiebolag?

7 feb 2020

Funderar du på att starta aktiebolag så kommer du behöva få ett svar på den här frågeställningen – Vad kostar det att starta ett aktiebolag?

Direkta kostnader

För ett antal år sedan var den insatsen för att starta ett aktiebolag på 100.000 kr. Det var aktiekapitalet som krävdes gentemot kunder, leverantörer och myndigheter som borgade för en stabil verksamhet. Den enda egentliga kostnaden för att starta ett aktiebolag är pengarna till aktiekapitalet.

25.000 kr i aktiekapital

För ett par år sedan ändrades kravet på aktiekapital och sänktes från 100.000 kr ner till 50.000 kr. På grund av internationell konkurrens och påtryckningar om att underlätta för människor att starta företag kommer nu gränsen sänkas den första januari 2020 till 25.000 kr. Tittar vi på våra grannar i Baltikum, Lettland som exempel, krävs inte mer än cirka 1.000 kr för att få starta deras aktiebolag, ett så kallat SIA.

Person sitter med dator, miniräknare och papper med stapeldiagram

Indirekta kostnader

Startar du ett aktiebolag har du, bortsett från själva aktiekapitalet även indirekta kostnader. Vet du inte själv hur du startar och registrerar ett aktiebolag kan du ta hjälp av en redovisningsbyrå för det. Priserna varierar men räkna med ett antal tusenlappar för att få hjälp att komma igång.

Redovisning

Du måste börja rapportera moms, betala in löneskatter varje månad och du bör ha lite bättre ordning på bokföringen. Tar du hjälp av en byrå även för de här sakerna tillkommer kostnader för att sköta redovisning. Om du vill ha hjälp med rådgivning och upprättande av bokslut kostar även det lite pengar.

Alternativkostnader

Den sista kostnaden för att starta ett aktiebolag tänker man sällan på. Väljer du att starta ett företag istället för att vara kvar i en anställning har du en alternativkostnad att ta hänsyn till. Både avseende lön, obekväm arbetstid, förlorad semester, oro kring att ha råd med hyran och lönerna nästa månad och mycket annat.

Starta företag – mer än bara pengar

Att starta och driva ett företag är ett åtagande långt utöver en vanlig anställning hos en arbetsgivare. Jobb kan du byta då och då men ditt företag står du kvar med över ett längre perspektiv. Att driva företag är en livsstil och en kontinuerlig process bestående av både lärande, hårt arbete och risktagande.

En livsstil

När man väl vant sig finns det sällan något alternativ men för många skulle det också varit bra att inte startat företag från första början. Ställ dig gärna frågan vad kostnaderna är, vad vinsterna är och om det är rätt val för er familj.

Mer info gällande aktiebolag finns att hitta på sidan www.bokföringaktiebolag.se

 

← Äldre inlägg