Blogg

Hur målinriktad är du?

18 feb 2020

Hur vet man om man har gjort rätt? Om man har tänkt och agerat rätt i en viss typ av situation? Har man uppnått allting i livet hittills som man har haft som mål? Fundera över det och läs vidare här.

En del människor är sådana att de har satt upp små delmål för sig själva, för resten av livet, från det att de var små. En sådan typ av målinriktad person når oftast dit den vill, om denne hela tiden jobbar för att nå dit den vill. Hur målinriktad är du? Har du några smarta mål i livet som du kan dela med dig av? Alla människor är inte sådana som har några mål uppsatta för sig själva. Och det är helt okej det med, man behöver inte planera.

Planera för sina mål

Men om det nu är så att man vill det och tycker att det är roligt och utmanande att sätta upp små smarta delmål för sig själv i livet, så ska man ju naturligtvis göra det. Det gör ingen skada, eller hur? Så länge det inte går ut över allt i livet och tar över, på ett skadligt eller negativt sätt. Är man en person som lätt gräver ned sig vid misslyckanden och så vidare, så kanske man gör klokt i att inte sätta så stora mål eller i alla fall inte så höga att de är svåra att ta sig över. Problemet idag som många gör när de har mål uppsatta för sig, är att de ställer alldeles för höga krav.

Sätta ribban för högt

Dessa personer sätter ribban för sina smarta mål alldeles för högt för vad de egentligen kommer att klara av. Hemligheten med att sätta mål som går att hålla är att inte sätta de för högt men inte heller så lågt att man klarar av det på direkten. Det måste finnas en utmaning i målet men inte så utmanande att man mår dåligt av det och aldrig kommer klara det. Med små smarta mål uppsatta för sig själv så har man större chans att lyckas och man kommer till och med tycka att de olika målen är roliga att nå upp i. Ingen tycker om att misslyckas, så ställ inte för höga krav på dig själv under tidens gång - se till att ha roligt och utvecklas som människa under vägens gång, det kommer göra det hela lättare.

Tryckkonst på 2020-talet

17 feb 2020

Idag då våra traditionella pappersmedia bara minskar och det tryckta ordet inte längre är lika viktigt, ökar trycken i andra former. Som företagare bör du se till att hålla dig up-to-date.

Behovet av att få ut olika typer av budskap till en intresserad omvärld och till längtande konsumenter kommer troligen aldrig att upphöra. Budskapet att pappersmedia avlidit är inte helt sant även om det har minskat kraftigt i betydelse. Vi ser kanske inte alltid de budskap som trycks på papper fast vi ändå noterar dem omedvetet. Det ord som trycks på papper finns där ständigt, i halvskuggan. Affischen i det offentliga rummet, reklamen och informationen i brevlådan, gratistidningarna i kollektivtrafiken. Tryckerierna har sedan länge uppfattat signalerna och i bästa fall anpassat sin produktion. Idag är ett tryckeri väldigt mycket mer än en plats där tungt maskineri gör magi av trycksvärta och papper.

Tryckeri och tjänster för företag

Det må vara krasst uttryckt, men som företagare behöver man lära sig devisen att “syns du inte så finns du inte”. En del information om ditt företags tjänster och produkter kan förmedlas ”från mun till mun”, men inte allt. För att kunna nå utanför den kedjan behöver man se till att rejält mycket fler företag och personer får höra talas om verksamheten. Din logga och ditt varumärke behöver bli så välkänt att ingen ens behöver läsa texten, utan alla bara vet ändå vem det handlar om. För de flesta företag handlar det då om att se till att namn och symboler hamnar på varierande föremål och platser och att det sprids tillräckligt mycket. Idag finns det en verklig uppsjö med olika arenor, olika platser och olika föremål som kan användas för marknadsföring. När det gäller presenter, mässmaterial och profilkläder det moderna tryckeriet göra en verklig insats och erbjuda exakt den blandning du som företagare önskar dig.

Kapacitet och variation är viktigt

Ett tryckeri man anlitar för marknadsföring är oftast väldigt väl förberett och har ordentliga lager av de mest populära artiklarna, vilket gör det enkelt för dem att snabbt ordna önskat tryck och leverera. Eftersom de flesta artiklar som används vid marknadsföring är blygsamma i storlek är det inte ovanligt att ett tryckeri kan erbjuda tusentals artiklar med tryck för en riktigt snabb leverans. Med modern utrustning och väl tilltagna lager kan du alltså räkna med snabb service. Gäller det mässmaterial har du troligen själv en god planering i och med att medverkan planeras i god tid, eller hur? Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.tryckeridalarna.se

Vad är en körjournal ?

16 feb 2020

När ska en körjournal användas och vad krävs det av den som använder den? Frågorna kan vara många. Här kommer några av svaren.

En körjournal är vanligtvis ett ark med kolumner för bestämda uppgifter. Den fylls till exempel i av en person som använder sin bil till och från jobbet och vill göra avdrag för det. Det är vanligast att man använder sig av en körjournal om man till exempel har en tjänstebil eller om man kör ett fordon i tjänsten som bara används under arbetstid. Lastbilsförare är exempel på ett yrke där det ingår i arbetsuppgifterna att fylla i en körjournal. Det kan behövas en journal för att bevisa för arbetsgivaren hur mycket av de körda milen som gjorts inom jobbet och hur många som körts privat. Det är helt enkelt en journal över hur en bil har använts.

En silver bil på landsväg

Fylla i en körjournal

När man ska använda sig av en körjournal är det viktigt att ha med alla kolumner och uppgifter som efterfrågas.Varje gång bilen körs ska man fylla i dagens datum. Därefter mätarställningen både vid start och vid färdens slut. Vidare adressen man startar från och den man anländer till. Det samma gäller vid återresan. I nästkommande kolumn anges ärendet, platsen eller personen man skulle träffa på adressen. Under den sista kolumnen anges namnet på föraren, likaså om det har varit nödvändigt att till exempel fylla på transportmedel. Om så är fallet anges även summan som är utlagd och antalet liter som är påfyllt. Registreringsnummer och året det gäller bör självklart vara med och skrivs vanligtvis högst upp.

Olika slags körjournaler

Det finns enkla pappersark att fylla i och man kan fylla i sin körjournal på en dator i förprogrammerade manualer. Ett annat sätt är att ha en elektronisk körjournal inmonterad i bilen. Den kallas för en passiv eftersom föraren aldrig behöver fylla i något själv. Det sköts automatiskt och på ett finurligt sätt registreras alla körningar. Både privata och de som utförs i tjänsten. Det finns enheter där manuellt anger om resan är privat eller inte och andra enheter har webbaserade funktioner kopplade till en dator. Man kan komplettera med uppgifter om det skulle behövas. En annan funktion som vissa enheter har är att registrera hur hög den faktiska bränsleförbrukningen är på de olika sträckorna. Det går även att i realtid se var fordonet befinner sig genom GPS. En anställd måste alltid kunna välja mellan elektronisk och manuell körjournal.

Tredjepartslogistik och dess för- och nackdelar

9 feb 2020

Bör ditt företag använda tredjepartslogistik–eller inte? Läs mer om tredjepartslogistik och dess fördelar–och nackdelar.

Tredjepartslogistik innebär att företag köper in logistiklösningar från externa företag (en tredjepart). De har därmed inte själv ansvaret för logistiken så som frakt, förtullning och lager. Dessutom kan tilläggstjänster tecknas så som ompackning, returhantering m.m.

Logistiklösningarna växte fram tack vare globaliseringen och ett helt nytt behov av smidiga logistiklösningar. Det blev helt enkelt för krångligt och dyrt att själv ta hand om hela logistiken.

Kvinna står vid bord, fem andra personer sitter vi bordet i affärsmöte. 

Det finns både fördelar och nackdelar med detta upplägg.

  • Kostnadseffektivisering

Ett företag inom tredjepartslogistik kan effektivisera och samköra flera kunders logistik vilket därmed blir en kostnadsbesparing. Exempelvis kan lager utnyttjas åt flera kunder på samma gång och vid transport samkörs produkterna. Som företag betalar man i detta fall enbart vad man behöver utnyttja. Istället för fasta kostnader skapas en mer rörlig kostnad utifrån hur mycket som tjänsten utnyttjas.

  • Fokus på expertis

Genom att lägga fokus på en enda del i logistikkedjan kan företag inom tredjepartslogistik bli bäst på de tjänster de erbjuder. Istället för att ha hand om hela kedjan kan de fokusera på enbart en viss del av logistiken. På detta sätt kan flera företag samarbeta där varje företag är bäst på det de utför.

  • Tidsbesparande

En av de största orsakerna att denna logistiklösning väljs är att det är så tidsbesparande. Som företagare kan man lägga tid på att sälja, ta hand om kunder och utveckla företaget. Alla logistiska frågor tas hand om av ett externt företag. Det blir även kostnadsbesparande genom att företaget inte själv behöver lägga tid på logistiken eller ha egna lagerlokaler.

-Tappar kontakt med kunderna.

Om ett företag inte själv har hand om logistiken innebär det att man tappar en del av kontakten med kunderna. Skulle ett problem uppstå är det ändå exempelvis E-butiken som sålt varan som får ta hand om problemet och i värsta fall får dåliga recensioner. Detta även om de inte är ansvarig för logistiken.

-Dyrt vid mindre mängder

Att använda sig av trepartslogistik innebär tidsbesparing och många gånger även ekonomiska besparingar. Men allt handlar om hur stor del logistikfrågan är inom företaget. För som med alla tjänster så kostar även detta. För de allra minsta företaget kan det vara ekonomiskt försvarbart att ta hand om all logistik själv. Men när man sedan växlar upp och blir större är chansen stor att logistikalternativet är det bästa valet.

Läs mer om tredjepartslogistik hos Karlholm Logistics.

Vad kostar det att starta ett aktiebolag?

7 feb 2020

Funderar du på att starta aktiebolag så kommer du behöva få ett svar på den här frågeställningen – Vad kostar det att starta ett aktiebolag?

Direkta kostnader

För ett antal år sedan var den insatsen för att starta ett aktiebolag på 100.000 kr. Det var aktiekapitalet som krävdes gentemot kunder, leverantörer och myndigheter som borgade för en stabil verksamhet. Den enda egentliga kostnaden för att starta ett aktiebolag är pengarna till aktiekapitalet.

25.000 kr i aktiekapital

För ett par år sedan ändrades kravet på aktiekapital och sänktes från 100.000 kr ner till 50.000 kr. På grund av internationell konkurrens och påtryckningar om att underlätta för människor att starta företag kommer nu gränsen sänkas den första januari 2020 till 25.000 kr. Tittar vi på våra grannar i Baltikum, Lettland som exempel, krävs inte mer än cirka 1.000 kr för att få starta deras aktiebolag, ett så kallat SIA.

Person sitter med dator, miniräknare och papper med stapeldiagram

Indirekta kostnader

Startar du ett aktiebolag har du, bortsett från själva aktiekapitalet även indirekta kostnader. Vet du inte själv hur du startar och registrerar ett aktiebolag kan du ta hjälp av en redovisningsbyrå för det. Priserna varierar men räkna med ett antal tusenlappar för att få hjälp att komma igång.

Redovisning

Du måste börja rapportera moms, betala in löneskatter varje månad och du bör ha lite bättre ordning på bokföringen. Tar du hjälp av en byrå även för de här sakerna tillkommer kostnader för att sköta redovisning. Om du vill ha hjälp med rådgivning och upprättande av bokslut kostar även det lite pengar.

Alternativkostnader

Den sista kostnaden för att starta ett aktiebolag tänker man sällan på. Väljer du att starta ett företag istället för att vara kvar i en anställning har du en alternativkostnad att ta hänsyn till. Både avseende lön, obekväm arbetstid, förlorad semester, oro kring att ha råd med hyran och lönerna nästa månad och mycket annat.

Starta företag – mer än bara pengar

Att starta och driva ett företag är ett åtagande långt utöver en vanlig anställning hos en arbetsgivare. Jobb kan du byta då och då men ditt företag står du kvar med över ett längre perspektiv. Att driva företag är en livsstil och en kontinuerlig process bestående av både lärande, hårt arbete och risktagande.

En livsstil

När man väl vant sig finns det sällan något alternativ men för många skulle det också varit bra att inte startat företag från första början. Ställ dig gärna frågan vad kostnaderna är, vad vinsterna är och om det är rätt val för er familj.

Mer info gällande aktiebolag finns att hitta på sidan www.bokföringaktiebolag.se

 

Vad betyder att jobba med bokföring Södertälje?

5 feb 2020

Bokföring Södertälje omfattar olika och viktiga delar av företagets redovisning. Vilka är dem och vad betyder det att jobba som bokförare?

Att sköta ett företags bokföring kräver ganska mycket av en. Först och främst krävs det kunskap om reglerna som gäller bokföringen och hur den ska skötas. All form av bokföring fungerar som underlag för företagsrapporterna. Dessa presenteras inför intressenter, investerare och myndigheter. Noggrannhet är ytterligare en egenskap som varje bokförare bör besitta då yrket handlar om att sätta rätt siffra på rätt plats. Varje företag utför sin egen bokföring. Den kan skiljas verksamheter emellan beroende på bransch och behov men principerna är egentligen samma. Bokföringen noterar på ett förutbestämt sätt alla ekonomiska händelser som sker på ett företag. Utifrån en väl utförd bokföring kan varje verksamhet sedan sammanställa olika rapporter såsom bokslut, årsbokslut, resultaträkning och balansräkning. Alla dessa visar hur det går för företaget, de bildar en uppfattning om affärsverksamheten. Bokföring är väldigt viktig, följer lagar och strikta principer, är ett relativt krävande yrke för dem som utför det.

Att prioritera bokföring Södertälje när man äger ett företag

Äger man ett företag har man mycket att fokuseras på. Bokföring och redovisning är bara en del av verksamheten. Utan en stabil kundbas och bra marknadsföring kommer inte en firma att fungera överhuvudtaget. Egentligen behöver alla områden skötas på bästa möjliga sätt. Frågan är varför kan i vissa fall bokföring vara viktigare? Svaret är relativt enkelt. Utan en väl skött bokföring kommer inte företaget att ha ett bra underlag för sina rapporter. Följer inte en verksamhet bokföringslagen och årsredovisningslagen, lyckas den inte med att lämna in rätt rapportering riskerar det att få böter. Till exempel kan sådana förekomma i samband med felaktiga årsdeklarationer och rapporter till Skattemyndigheterna. Därför bör bokföringen prioriteras och skötas enlig gällande lag och stadgar.

Vad omfattar bokföringen?

Vad omfattar begreppet bokföring Södertälje? Listan av olika tjänster är lika lång oavsett om företagets säte är i Södertälje eller Solna. Bland annat figurerar följande begrepp – olika typer av verifikationer, grund- och huvudbok. Utifrån dessa framställs sedan som det sades tidigare exempelvis resultat- och balansräkningar. Idag finns det relativt många bokföringssystem som kan sköta en del av uppgifterna åt en, helt automatiskt. Detta underlättar arbetet för företagets ekonomiavdelning. Trots automatiseringen bör en finansiellt kunnig anställd eller konsult kontrollera hur den månatliga bokföringen sköts om den helt har överlämnats till ett system. Utan kontroll kan det lätt hända att felen blir fler.

Kan jag som arbetsgivare bekosta en intensivkurs?

13 jan 2020

Som arbetsgivare så kan man bekosta vissa utbildningar för anställda utan att detta behöver skattas. Det innebär emellertid att utbildningen i fråga ska vara betingad med arbetet - eller att den ska anses ha ett begränsat värde för arbetet. Vi kan säga att det handlar om en intensivkurs i Stockholm och att du som arbetsgivare får en fråga av en anställd om du kan bekosta den - får du i så fall göra detta utan att betala skatt?

Svaret är nej - och ja. Det beror nämligen på vad det är för typ av intensivkurs. Om det handlar om att den anställde ska uppgradera sitt B-körkort och ta körkort för lastbilar så kan detta vara skattebefriat. Det förutsätter dock att den anställde också ska börja köra lastbil så snart han/hon klarat av din intensivkurs och tagit körkortet i fråga. Där räknas en intensivkurs och kostnaden för en sådan som att det finns ett tydligt samband mellan utbildning och arbete.

Leende kvinna kör bil

Vad gäller ett begränsat värde för arbetet så kan vi säga att det handlar om att du anmäler den anställde till en trafikskola i Stockholm för att få en extra utbildning i hur man kör i halka eller i eco-driving. Detta exempelvis om den anställde ska börja köra mer bil i jobbet och där han/hon kommer att behöva lite extra kunskaper för att köra säkrare och där man samtidigt drar mindre bensin. Vid en sådan utbildning så ska betalningen ske direkt till trafikskolan och inte som ett bruttolöneavdrag - i ett sådant läge så räknas utbildningen i fråga inte som att den har ett begränsat värde för arbetet.

Summa summarum: du som arbetsgivare kan alltså inte betala en intensivkurs i Stockholm åt en anställd som saknar körkort och inte betala skatt för denna gåva. Ett körkort räknas som en privat kostnad och det är något som de flesta skaffar sig - och behåller genom resten av livet.

Uppmuntra dina anställda att anmäla sig till en intensivkurs

Det du däremot kan göra är att uppmuntra den anställde att anmäla sig till en intensivkurs och ta körkortet. Ett körkort ger större frihet och avsaknaden av ett sådant kan vara begränsande både privat och i arbetslivet. En intensivkurs ger körkort snabbare än vad den mer traditionella vägen - privat körning och enstaka lektioner - gör. Dessutom så anpassas utbildningen efter varje individ och där man ser att även den som aldrig suttit bakom ratten på en bil får en god chans att ta den rosa lappen.

Du kanske kan avsätta tid för den anställde att ta körkortet via en intensivkurs? Det handlar om två veckor i normala fall och där man kanske kör två timmar om dagen och läser teori mellan körlektionerna. Det ska väl kunna gå att lösa på något sätt?

Körkort är ingen mänsklig rättighet och alla kanske inte, av olika skäl, vill ta det. Men, om du har en anställd som uttryckligen ber dig om hjälp så kanske det kan finnas ett mervärde i att vara förstående kring detta. Körkortet öppnar dörrar och om det handlar om en duktig person så kan säkerligen denne avancera inom företaget och - som en följd av körkortet - också ta sig an större uppgifter och bli mer självgående. Två veckor för en intensivkurs som kan förändra någons liv - det är egentligen inte mycket att orda om. Det handlar om samma sak som att bevilja att någon åker på semester till Thailand.

Hitta rätt redovisningskonsult för ditt företag

20 dec 2019

Många företag, både stora och små, väljer att anlita hjälp när det kommer till bokföring och redovisning, ofta i form av en redovisningskonsult. Är man ny som företagare och ännu inte så insatt kan det vara svårt att hitta rätt i redovisningsdjungeln. Det finns några saker som är bra att tänka på när man planerar att anlita hjälp, bland annat hur priserna och utbudet ser ut där man bor och verkar. Nedan kommer några tips kring hur man ska tänka och göra när man ska anlita någon inom redovisningsbranschen. 

Hur ser det ut där du bor? 

Letar man efter en redovisningskonsult kan man hitta en i stort sett var man än bor. Utbudet ser dock olika ut beroende på om det är en stor eller liten stad. I Stockholm är redovisningsbranschen otroligt stor och man bör vara extra noggrann när man gör sitt val. Letar man utanför Stockholm där utbudet är mindre vilket såklart gör att det inte finns lika stora valmöjligheter. Det kan dock ändå vara en idé att jämföra dom som finns istället för att välja första bästa, för att vara på den säkra sidan. 

Ditt företag

Vilken typ av föredrag driver du? För en liten enskild firma och andra småföretag med okomplicerad ekonomi och bokföring kan man leta efter i princip viken redovisningskonsult som helst. Har man däremot ett stort företag som till exempel ägnar sig åt internationell handel kan man behöva leta efter speciell kompetens för att samarbetet ska bli så bra och effektivt som möjligt. Alla typer av företag har olika behov när det kommer till bokföring och redovisning så fundera på hur det ser ut för just ditt företag och leta sedan efter någon som uppfyller kraven. 

Se upp för höga priser

Att anlita en redovisningskonsult kan vara både billigt och dyrt. En jämförelse som gjorts i Stockholm visade att priser för samma tjänst skilde sig så mycket som från 11 000 kronor till 123 000 kronor. Detta är givetvis ett extremt exempel men kan ska absolut se till att jämföra olika priser innan man bestämmer sig. På internet finns sidor där man fyller i vad det är man efter frågar och var, till exempel i Stockholm, där man sedan får svar från flera olika aktörer. Man kan givetvis även kontakta olika konsulter på egen hand för att be om offerter, det viktiga är att man gör det. 

Väljer man bland dom man tror sig mest lämpad i det utbud som finns där man håller till och sedan ber om några offerter kommer man troligtvis hitta en bra redovisningskonsult. Man ska dock tänka på att det även kan vara av värde om man hittar någon som man klickar med så att man får ett enkelt samarbete med bra dialog. Dom flesta i branschen brinner dock för det dom gör och eftersom kunderna är deras levebröd så brukar det inte vara några större problem.

Här hittar du en redovisningskonsult i Stockholm: https://www.redovisningskonsultstockholm.net/ 

Så kan företag utvecklas och växa

30 nov 2019

De flesta företag behöver antingen växa, eller utvecklas, annars är risken stor att konkurrenterna springer ifrån företaget. Konkurrens i lagom doser brukar vara bra för så gott som alla branscher. Konkurrensen gör nämligen att företagen är på tårna och gör bra ifrån sig. Har man lagom mycket konkurrens brukar man anstränga sig för att göra ett bättre jobb än om man är liknöjd och tänker att kunderna ändå kommer att köpa varorna som man säljer.

Antingen växer man på så sätt att försäljningen slår nya rekord, och alltfler efterfågar de varor eller tjänster – eller både och – som man i företaget säljer. Eller så växer man genom att köpa upp andra företag. På så sätt kan man lägga vantarna på de varor eller tjänster som det företaget säljer. Plus att deras personal blir det egna företagets personal.

Du kan behöva en rekrytering i Stockholm

  • Utveckla varor eller tjänster i företaget. Vill man växa så kan man se till att utveckla de egna företagets varor eller tjänster. Säljer man till exempel spadar, så kan man även börja sälja grepar, hackor, skottkärror och frön. På så sätt kan man få in fler kunder som köper varor eller tjänster av en. Det blir fler kunder helt enkelt på det sättet. Vill man utveckla varorna eller tjänsterna ännu mer så kan man sälja hopfällbara spadar, hackor och så vidare. Man kan sälja rosa spadar, och redskap för trädgårdar. Man kan sälja solstolar, utemöbler och så vidare. Det finns många sätt som man kan utveckla de egna varorna eller tjänsterna.
  • Rekrytera fler personal. Man kan även rekrytera fler säljare, fler marknadsförare som säljer ännu fler varor eller tjänster. Ser man till att personalen växer och att de blir fler, så kan företaget växa på så sätt. Inget företag blir större eller bättre än de personer som företaget har i sin personalstyrka. Läs mer om rekrytering i Stockholm här: rekryteringstockholm.biz.
  • Öppna nya filialer. Man kan även växa genom att man startar nya filialer. Får man in tillräcklit många kunder som efterfrågar ens varor eller tjänster, så kan man öppna nya butiker. Säg att man säljer spadar och grepar i Stockholm. Märker man att man säljer bra, kan man kanske öppna en filial i Täby, Lidingö, Sundbyberg, Norrtälje, Södertälje och så vidare. Märker man att många är intresserade av spadar av olika former och storlekar kan man se till att komma närmare kunderna, där de bor och på så sätt sprida ställena där man kan köpa spadarna för att öka kundstocken.

Varför ska man anlita kapitalförvaltning?

20 nov 2019

Den senaste tidens märkliga utveckling av minusräntor i Sverige vad gäller Riskbankens reporäntor, har gjort sparande i banker omöjliga. Man har länge nu varit tvungen att söka sig till annat sparande, som ger bra mycket bättre ränta än det som bankerna kan erbjuda. Det är då man bör se efter en aktiv kapitalförvaltning. Man lägger då pengarna i händerna på duktiga kapitalförvaltare, som aktivt bevakar världens aktiviteter och placerar pengarna där de har högst avkastning.

Alla andra investeringar är bättre än bankkonton som inte ger någon avkastning alls. Sett till tid, är det aktier och fastigheter som ger den bästa avkastningen, åtminstone under de senaste 100 åren. Statistiken visar inte fel. I övrigt kan man ju ha olika åsikter, men ser man endast till de siffror som gäller avkastningar är det värdepappershandel och fastigheter som har gett de bästa tillgångarna.

Investera enbart i säker kapitalförvaltning

Aktier är riskfylld investering

Det är inte alla som vill investera i aktier, då de sett till kort tid, innebär ganska stora risker. Företag som idag är lönsamma, kan vara borta i morgon, och utvecklingen och förändringarna kan komma snabbt. Då kan sparande i fonder vara en bra mycket säkrare sparande och investering då man alltid kammar hem en vinst, oavsett förändringar som sker i världen. I en fond, tillförs alltid nya pengar då man enbart ser till att investera i säkra tillgångar. Ett av de tillgångarna är de som man kallar för relatillgångar. Dessa realtillgångar ger en bättre avkastning än andra tillgångar. Detta är en investering i sådant som är "reellt", alltså sparande i faktiska tillgångar, inte värdepapper. Till exempel så investerar man i mark, skog, fastigheter eller vägar, elverk, energi, järnvägar och så vidare. Dessa är reella tillgångar som inte försvinner.

Kapitalförvaltning är en aktiv förvaltning

Det som gör kapitalförvaltning mer lönsam än annat sparande är att här handlar det om aktiva förvaltare, som hela tiden ser till att pengarna växer. För att kunna arbeta som kapitalförvaltare måste man ha en gedigen utbildning, men även erfarenhet och den finansiella världen och vad man kan förvänta sig av den. Som erfaren kapitalförvaltare ser man alltid till att satsa på en diversifierad marknad, och på marknader med låg risk. Sedan lyssnar även en kapitalförvaltare på sina kunder, som kanske har särskilda önskemål och åsikter om vad som är en bra placering. Att förvalta kapital innebär att man hela tiden är på tårna och inte släpper bevakningen. Läs mer om kapitalförvaltning på: https://www.kapitalförvaltning.biz.

Att arbeta med fastighetsförädling i Stockholm

10 nov 2019

Funderar du på att arbeta med fastighetsförädling i Stockholm? Om så är fallet, är det ingen dum idé alls. Vi antar att du är arkitekt, och inredare och har goda kontakter med byggmästare, hantverkare och är redo att kavla upp ärmarna och sätta igång.

Att arbeta med fastighetsförädling i Stockholm ger många jobb i huvudstaden. Här finns de resursstarka företagen och fastigheterna. De mest lukrativa jobben är de där antingen en bostadsrättsförening (BRF) eller företag vill utveckla fastigheten. Det kan vara allt från restauranger som ska bli bostäder, eller en gammal skola som ska bli restaurang eller en gammal kyrka som ska bli kontor.

Att arbeta med fastighetsförädling i Stockholm

Det finns cirka 5.000 hantverkarföretag bara i Stockholm. De arbetar allt från att bygga pooler till att mura öppna spisar, från att bygga bostäder till att renovera hemma hos folk. Det är inte alla som systematiskt arbetar med just fastighetsförädling. Arbetar man med att anpassa fastigheter till helt nya verksamheter gäller det att dels ta till vara det som redan finns i fastigheten och lyssna mycket noggrant till vad kunderna önskar så att bygget blir så bra det bara går.

Använda sig av naturen runt fastigheten

Om tomten där fastigheten finns på, ligger i närheten av hav och natur, så kan man utnyttja den vackra vy som havet och naturen erbjuder. Det finaste som man kan göra är att bygga med ett stort panoramafönster. Oavsett vad fastigheten ska användas till, så kan alla människor uppskatta natur och havet som ger lugn och ro.

Använda klippor som inspiration

Ligger fastigheten på en klippa kan man utnyttja klipporna så att de får ge inspiration till inredningen. Man kan bygga med stenmaterial inne och med stenmaterial utanför dörren. Säg att det är ett gammalt sjukhus som ska bli bostäder. Då kan bostäderna ha störst fönster mot havet med utskjutande altaner mot havet. Utanför fastigheten kan man bygga med terasser så att man kan kliva runt på klipporna. Det blir roliga lekplatser för barnfamiljer.

Fastighetsförädling höjer värdet 

En fin fastighetsförädling höjer värdet på fastigheten. Då bör man alltid ha med en arkitekt som kan skissa på och rita hur fastigheten kan förbättras, förädlas och hur man sedan kan sälja den dyrt vidare. För alla inblandade blir det en riktigt fin affär. För den som vill förädla en förvärvad fastighet kan räkna med att det alltid finns en köpare som är villig att betala för den fina fastigheten.

Varför har vi kickoffer? Hur bidrar de till effektiva möten?

8 nov 2019

Dom flesta har varit deltagare på någon, vissa med ett tydligt syfte och andra utan. Men varför har vi kickoffer? Hur bidrar de till effektiva möten? 

En kickoff anordnas ofta i samband med att ett nytt stort projekt ska börja eller helt enkelt för att ett nytt år är på gång. Vad är då syftet och vad är det som gör att man använder sig av den här metoden? Det reder vi ut här. 

Kickoffens syfte 

En kickoff anordnas som sagt oftast i samband med att ett nytt projekt ska påbörjas. Alla som ska arbeta med det samlas och får ta del av företagets syn på det hela. Vad är syftet med det nya projektet och vilka mål är uppsatta? Vad förväntas av dom anställda och hur ska arbetet fördelas? 

Det finns mycket att gå igenom och har man samlat alla för en kickoff hinner man dels göra allt detta men man får också tid att skapa en känsla inför projektet. När samtliga inblandade har förstått syftet och målet förmedlas också en slags förväntansfullhet och det kommande arbetet bli mer effektivt. Man kan mer eller mindre förvänta sig att alla inblandade kommer jobba åt samma håll, istället för att det blir spretigt och otydligt.  

Engagemang redan från start 

När man träffas tillsammans och går igenom syften, mål, en plan för hur man ska nå dit och annat nödvändigt inför vad som komma skall, blandat med roliga aktiviteter, samtal, fikastunder och så vidare så bygger man en bra grund. Att tidigt bli involverad i ett projekt där man direkt får veta sin roll och vad som förväntas av en gör att dom allra flesta blir mer kreativa och engagerade. 

Dom roliga aktiviteterna som anornas under en kickoff brukar vara en riktigt bra motivationshöjare vilket i sin tur också leder till ett större engagemang för arbetsuppgifterna. 

Positiv företagskultur 

En kickoff är inte bara till för att gå igenom ett kommande projekt eller verksamhetsår, det är också ett tillfälle att skapa en positiv företagskultur. Många föredrar att få in någon form av rolig aktivitet vid tillfället – det kan vara alltifrån att laga mat tillsammans till att ha en femkamp. 

Gruppen får arbeta tillsammans vilket gör att många kanske lär känna varandra på ett helt nytt sätt. Genom att lära känna varandra och vilka olika egenskaper olika personer har gör att man arbetar bättre tillsammans. Man lär sig om varandras styrkor och svagheter och kan arbeta mer effektivt som grupp. Är det något som är viktigt för ett framgångsrikt företag så är det just det – att teamwork fungerar. 

En annan sak som bidrar till en positiv företagskultur är att man som chef vid ett sånt här tillfälle får möjlighet att mingla runt för att prata med anställda på ett mer avslappnat sätt än vad man kanske gör under arbetstid. När anställda kommer nära och känner sig sedda av chefer och ledning för det många positiva effekter till företaget, både på kort och lång sikt.

Behöver du en konferensanläggning till företagets kickoff så kan vi varmt rekommendera: https://www.konferensdalarna.nu

Finns det fördelar med att köpa en begagnad bil till företaget?

2 nov 2019

I Göteborg väljer de flesta företag fabriksnya bilar till sina anställda. Men vissa bilhandlare erbjuder begagnade tjänstebilar.

För ett företag som ska köpa in tjänstebilar handlar det i stort sett alltid om ekonomi. Hur ger man de anställda tillgång till tjänstefordon till en så låg kostnad som möjligt varje år? Med de regler kring förmånsfordon vi har idag så är det paradoxalt nog alltid billigast att välja att köpa in fabriksnya bilar, och att byta ut bilarna vartannat eller vart tredje år.

Anledningen till det är att kostnaderna för förmånsvärde och de sociala avgifterna är lika höga vare sig du väljer att köpa in nya eller begagnade bilar till företaget. Med nya bilar har du dessutom en fast kostnad för service och underhåll, något som är bra när man lägger upp en budget. Till sist har bilarna i sig också ett högre värde och kan tillgodoräknas det egna kapitalet.

Tjänstebilar uppställda i rad

Varför välja begagnat?

Den ekonomiska fördelen med en begagnad tjänstebil varierar och kan inte säkert beräknas. Varför erbjuder då en del bilhandlare i Göteborg begagnade tjänstebilar till nya företagskunder, och varför väljer vissa företag att köpa in begagnade tjänstebilar? Den främsta anledningen är nog att man vill göra ett klimatsmart val. Att ständigt köpa in nytillverkade bilar vartannat år är ett slöseri med naturtillgångar, anser man, och genom att köpa in begagnade bilar som i de flesta fall bara har några år på nacken och fungerar lika bra, så gör man en insats för miljön.

Men utöver miljöaspekten då, finns det andra fördelar med att köpa in begagnat? Det beror lite på hur bilarna körs. Används tjänstebilarna för kortare sträckor inom Göteborg så kan det faktiskt vara så att man tjänar på begagnade tjänstebilar, eftersom kostnaderna för service och reparation inte blir så stora, och värdeminskningen på en begagnad bil är betydligt mindre än för en fabriksny bil. Men i fall där de anställda måste resa långt, och då talar vi om totala körsträckor på mer än 3000 mil per år, så tjänar man ändå på att köpa in nya bilar.

Ta hjälp av en bilhandlare i Göteborg

Kontakta en bra bilhandlare i Göteborg och be om hjälp med att räkna på vad ditt företag skulle tjäna eller förlora på att köpa in begagnade bilar i stället för nya. Om ditt företag har en utpräglad miljöprofil kan det kanske vara värt en liten extra kostnad, men om budgeten är snäv så bör du så klart välja det alternativ som blir billigast i längden. Vad som blir bäst för ert företag går aldrig att säga på rak arm, utan det ser olika ut beroende på hur många anställda ni har, hur mycket bilarna körs, vad ni väljer för märken och så vidare. Låt en professionell bilhandlare i Göteborg hjälpa dig!

Agera innan företaget sätts i konkurs

16 okt 2019

Det är viktigt som företagare att alltid ha en buffert gentemot sämre tider. Många saker kan hända snabbt och det är ju som  alla förstår mycket svårt att kunna titta in i och spå framtiden. Även stora företag  kan drabbas av ekonomiska bakslag. Ibland kan de ekonomiska ramarna som man har för den ekonomi som finns i företagatet vara för snäva. Dessuomt agerar företagen ju numera på globala arenor, och saker som händer på andra sidan jordklotet kan komma att påverka företaget hemma i Sverige. Det är som det är med en global ekonomi och marknad.

Skulle saker och ting utveckla sig alldeles åt skogen kan företag mycket lätta hamna i svårigheter och pötsligt kan man gå i konkurs och behöva sända in en konkursansökan till tingsrätten snabbare än vad som är tänkt. Vad som händer vi en konkursansökan, kan vi ta upp här, och hur man kan undvika en sådan.

Konkurs blir det när man inte kan betala skulderna

En konkursansökan kan både företaget självt eller de leverantörer som väntar på att få betalt, sända in till en tingsrätt, egentligen när som helst. Är det företaget självt som ber om att få gå i konkurs, kostar det inte något. Däremot är det leverantören som ber om att ett företag ska gå i konkurs som kommer att behöva betala en avgift för detta.

Kanske tanken är att de som har en skuld attt driva in, inte ska begära konkursansökningar för företag lättvindigt. En konkursansökan ska man egentligen inte genomföra lättvindigt. Med "lättvindigt" tänker man sig att ett företag, kan köra ett företag i botten, genom att snabbt dra på sig skulder, som man inte har tänkt att betala överhuvudtaget.

Finns kriminella som kör företag i botten

Man kör en verksamhet i botten, utan den minsta tanke på att betala för det som de har beställt. Sedan när de inte kan betala, begär de företaget snabbt som ögat i konkurs. Det är ett sådant beteende som gör att samhället – det vill säga rättssystemet (politiker som stiftar lagar och domstolarna som ska verkställa dem) har sett till att stävja ett sådant kriminellt beteende. Det är därför som domstolarna vill hålla en kontroll över de företag som går i konkurs. Alla åtaganden som man gör, som företag ska vara menade att betala för. Man får inte driva företag och sedan inte betala eller ta ansvar för sin verksamhet.

Om det skulle vara så att man själv vill köra företaget vidare, och egentligen har en bra affärsidé bör man i stället för att ansöka om konkurs, ansöka om en företagsrekonsruktion, som skulle kunna få företaget på fötter igen.

Så kan du utveckla din enskilda firma

2 okt 2019

Om du är en duktig företagare kanske du ser till så att dina tjänster och produkter säljer riktigt bra. Är du duktig kanske du får in så pass mycket på företagandet att du kan anställa fler som utför samma arbete som du, eller om du vill att företaget ska växa genom att kunna erbjuda fler och annorlunda tjänster eller varor, kan man anställa någon som kan komplettera en. I vilket fall kommer man förr eller senare att ställas inför att antingen anställa någon som har hand om ekonomin eller köpa in en sådan tjänst.

Att anställa en ekonom som håller i bokföringen åt en, kan kosta ganska mycket. Dels krävs det att man betalar lön för arbetet, dels behöver man betala skatt och sociala avgifter för den som är anställd. Men man kan komma runt det genom att köpa in ett enkelt och digitalt bokflringsprogram som underlättar för en att hålla koll på sifforna med. Och i längden kan det vara mer lönsamt.

Så fungerar det

Man börjar med att googla "bokföringsprogram enskild firma". Sedan borde det komma flera förslag från Googles sökmotor om vilka bokföringsprogram som finns. Sedan är det bara att prova några stycken. Många av dem har en provperiod på mellan några veckor till en månad. På det sättet får man chansen att pröva sig fram till någon av dem som är bra att ha. När man sedan har provat sig fram är det bara att skaffa sig ett. Det som kan krävas av ett bokföringsprogram är att det går att hantera flera olika konton på ett och samma bokföringsprogram. Genom att kunna bokföra olika konton blir det lättare att hålla uppsikt över om man har olika verksamheter inom ett och samma företag. Då vill man kunna bokföra inkomster och utgifter skilt för sig. Läs mer här.

Bättre hålla koll på ekonomin

Har man olika veksamheter av olika slag i företaget och har olika konton i bokföringsprogrammet för dem kan man hålla koll på ekonomin i bolaget. Då ser man snabbt och enkelt vilka de olika verksamheterna som är lönsamma, vilka som kräver stora utgifter och som kanske inte är så lönsamma. Då är det ju rekommenderbart att man satsar mer på de lönsamma delarna av verksamheten och inte fortsätter att slösa tid och pengar på dem som inte är det. Kanske man ska göra sig av med de olönsamma satsningarna och bara arbeta med det som är lönsamt och som drar in mest pengar.

← Äldre inlägg