Blogg

Fördelar och nackdelar med löneoutsourcing

8 sep 2020

Löneoutsourcing har blivit vanligare och många företag tycker det är smidigt att någon annan hanterar lönerna. Vilka är fördelarna och nackdelarna? Här kommer några förklaringar.

Löneoutsourcing har förekommit länge. Det innebär kort att du som företagare överlämnar det administrativa kring lönehanteringen till ett externt företag. Många företag väljer att göra detta då det är smidigt att anlita företag som är specialiserade på allt som rör löner. På så sätt slipper du ha den kompetensen inom företaget. För en del företag är det inte lönsamt att ha lönehanteringen inom företaget. Dels för att det krävs en hel del kompetens men även då man kanske inte har behov av en administrativ tjänst på heltid.

Vad finns det för fördelar?

En stor fördel är det kan innebära mindre kostnader för ditt företag. En del större företag anlitar hela externa HR-avdelningar. Ibland finns uppfattningen om att när man anlitar någon annan för att sköta lönerna så förlorar man helt kontrollen. Det är däremot inte så, utan du kommer fortfarande ha attestering och uppföljning, men slipper det andra administrativa. En annan fördel är att du inte blir lika sårbar som om du bara har en anställd som sköter lönehanteringen. Blir den personen sjukskriven eller slutar så kan det ta lång tid att rekrytera eller lära upp någon annan inom företaget. Många uppskattar också att slippa fundera på lönehanteringssystem med allt vad det innebär att underhålla och förnya.

Finns det några nackdelar?

Det passar inte alla företag att anlita en extern firma. Oftast beror det på att företaget inte har befintliga rutiner när det kommer till löner. Det kan lösas genom att först arbeta fram rutiner och det går att anlita en konsult som hjälper till. Vissa företag behöver också ha full insyn i lönehanteringen och då är det inte alltid det bästa alternativet med löneoutsourcing. Det krävs också en viss digital mognad inom företaget när det kommer till lönehanteringen. Annars kan det vara en svår övergång för att bli helt digitala. Men det är ofta inte så svårt att åtgärda och de allra flesta företag som arbetar med löneoutsourcing hjälper även till med att förbereda ditt företag. När det kommer till att anlita en extern aktör bör du dock ställa krav och se till att offerten inkluderar allt du behöver. Det är framför allt viktigt att ha en kontaktperson på företaget du anlitar och att ni har tydlig ansvarsfördelning då det är en förutsättning för att det ska löpa på smidigt. Läs mer om löneoutsourcing på denna sida: outsourcinglön.nu

Jobba tryggt efter semestern

17 aug 2020

Semesterperioden börjar gå mot sitt slut och fler och fler företag sätter igång verksamheten på full fart igen. Men det är ju det där med coronaviruset… Är det verkligen en bra idé att överväga att skicka tillbaka alla till kontoret för att jobba som vanligt? 

Folkhälsomyndigheten svarar tydligt NEJ på den frågan. Det är fortfarande bättre om endast de som måste befinna sig på sin arbetsplats gör det. Övriga som kan arbeta på distans bör fortsatt göra detta. Faran är verkligen inte över utan det är snarare så att vi riskerar att en andra våg av smittan blommar upp om vi för snabbt går tillbaka till att träffa stora mängder människor igen.

Distansarbete bör fortsatt vara norm

Troligtvis så kommer det här att vara norm under ganska lång tid framöver, såvida det inte dyker upp ett effektivt vaccin inom några få månader. Då det är relativt osannolikt att det kommer att ske så får man som arbetsgivare räkna med att distansarbete kommer att vara normen och därför måste verksamheten anpassas så gott det går till detta.

Många anställda har även insett fördelarna med att arbeta hemifrån under huvudparten av sina veckor och skulle gärna fortsätta med det. Självklart finns det utmaningar som att man går miste om visst “fikasnack” som bjuder in till samtal som inte hinns med under mer formella möten. Försök därför att hitta olika vägar som hjälper dina medarbetare att hålla den personliga kontakten. Det är ofta där som nya idéer och lösningar på problem dyker upp.

Jobbar ni mycket vid datorer är det trevligt att ha en chatt igång under dagen att skriva lite i, eller varför inte skapa ett helt virtuellt kontor där alla sitter med webbkamera på, åtminstone några timmar om dagen. Då suddas gränserna ut och det känns mer som att man faktiskt sitter i samma lokal och arbetar.

Undvik onödiga besök

Om ni ändå bestämmer er för att göra hela eller delar av jobbet från de egna lokalerna är det viktigt för allas säkerhet att man så långt det är möjligt undviker onödiga besök. Det gäller såväl affärsbesök som privata. Och när det kommer till kunder, leverantörer och samarbetspartners i utlandet så kommer det att dröja ett bra tag innan det blir aktuellt med besök igen. Många länder har restriktioner både mot att åka till Sverige och att ta emot svenska besökare på grund av det antal smittade i Covid-19 som vi har haft här i landet de senaste månaderna. 

För att kunna upprätthålla kommunikationerna så bör du satsa på att se till att ni kan mötas virtuellt på ett bra sätt. Nedan kommer lite tips på vad du kan göra.

Rätt utrustning gör jobbet effektivt

För att kunna arbeta effektivt på distans så behöver man bra utrustning. Det gäller både för de anställda som ska arbeta hemifrån och i de egna lokalerna.

Investera gärna i bra utrustning för videokonferenser. Det är en stor fördel att ha en lokal med fast installerad utrustning som direkt är redo för att ringa videosamtal med hög kvalitet. Mycket tid kan sparas in på att inte behöva koppla in utrustningen och krångla med inställningar varje gång det är dags. Med fast videoutrustning står allt redan placerat så att man tydligt kan se både de som talar och en eventuell skärm som kan behöva delas, mikrofoner är inställda för att fånga upp ljudet väl i lokalen och det hjälper definitivt att ha en riktigt bra konferenskamera och projektor istället för en liten inbyggd webkamera i en laptop.

Detta är användbart både inom den egna verksamheten när man ska hålla möten och även när man ska kommunicera med samarbetspartner inom och utom landet. Även om gränserna öppnas upp igen så är det värdefullt att kunna spara in onödiga resor, så lägg hellre några kronor extra på riktigt bra digital utrustning och digitala verktyg som underlättar kommunikationen.

Glöm heller inte bort att dina anställda måste ha en bra ergonomi och vettig utrustning när de jobbar hemifrån. Det kan innebära vissa investeringar initialt, men sen kommer det att löna sig genom att dina anställda kan sköta jobbet effektivt och utan att bli sjuka på grund av dålig arbetsmiljö. Ser ni att det här kommer att bli långvarigt kan det vara värt att överväga att flytta hem en del utrustning till dina medarbetare såsom ergonomiska bord och stolar, datorskärmar och belysning. Kanske går det så långt som att ni kan spara in på kontorshyran och bara hyra en möteslokal och något enstaka rum istället? Fundera på saken tillsammans och se vad som passar just er verksamhet bäst.

Bokföring är något för alla

5 aug 2020

Det är inte bara för att lagen kräver det som bokföring är nödvändig. Man har själv stor hjälp av att ha ordning på sina räkenskaper och enkelt kunna se företagets utveckling och lönsamhet.

Bokföring i Göteborg är nödvändigt för alla som bor i den delen av landet. Västkustfiskare, restauranger, hotell och butiker, alla näringsidkare måste sköta sin löpande redovisning. Bokföringslagen gäller för alla. Men man kan lämna bort jobbet om man inte vill göra det själv.

Som väl är finns det experter

Kanske vill ditt företag låna pengar till investeringar. En industri behöver byggas ut eller man vill starta ett helt nytt företag. De juridiska turerna, jakten på finansiärer och förmågan att förhandla fram fördelaktiga lånevillkor är saker som kan kännas tunga när man är så glad över sin affärsidé och bara vill jobba med att förverkliga den. Ta då hjälp av en bra redovisningsfirma i Göteborg, som har gedigen kompetens och kontakter inom både juridiken och bankvärlden. Låt dem använda sina kunskaper och visa dig hur du gör för att skaka fram kapitalet du behöver.

Grunden till det mesta är en välskött bokföring, som ger alla intressenter inblick i förutsättningarna för en lönsam verksamhet. Har du ett företag som går bra, har du inga stora skulder utan en bra likviditet, finns det stora chanser att få lån för att utöka verksamheten. En riktigt bra affärsidé kan också räcka långt, om investerare tror på den.

Från fakturering till bokslut

Redovisning omfattar så mycket, från löpande bokföring till bokslut och årsredovisningar.Däremellan har vi löner, arbetsgivaravgifter, moms och skatt. Och sedan ska det göras kontrolluppgifter och rapportering till Fora. Det hör också till lönedelen. Man har många skyldigheter som företagare. Något av det viktigaste är att passa tider och datum, så att man slipper förseningsavgifter och oönskad uppmärksamhet. Redovisningsbyrån håller reda på allt sådant, så du kan faktiskt få lov att bara ägna dig åt dina spännande affärsprojekt.

Och hur blev det nu med finansieringen? Gör man en snabb bokslutsanalys ser man lätt hur företaget går, och det är positivt om man har en bra redovisningskonsult eller revisor som kan intyga att man är seriös i sina affärer. Det är givetvis mycket lättare att få finansiell hjälp om man har alla siffrorna i ordning, jämfört med att ha kontoret på fickan eller i plastpåsar och låtsas vara seriös. En bra revisionsbyrå håller kollen för dig och gör allt jobb med din bokföring.

En personlig lokal

20 jul 2020

Idag är en kontorslokal inte alltid en rad rum förbundna med en korridor. Det finns en entré men inte alltid ett lunchrum. Troligtvis handlar det om en stor yta som behöver inredas. Så hur gör man?

När man ska flytta till nya lokaler stöter man på en rad utmaningar. Detsamma gäller när man för första gången ska hitta en lokal som passar ens verksamhet. Alla har olika förutsättningar och ingen modell kan rimligen passa alla.

Fastigheter och lokaler kommer från olika tidsåldrar och många bär prägel av den tid då de byggdes - andra är nya och hitintills obebodda. Nu ska du och dina medarbetare husera där och förhoppningsvis trivas och kunna jobba effektivt. Troligtvis behöver lokalen ifråga göras iordning för att fungera för er. Ibland har man riktig tur och hittar något som bara är att flytta in i, men det tillhör inte vanligheterna.

Balansen mellan avskildhet och gemenskap

Det finns många teorier om vad som fungerar bäst för kontorsarbete. Länge rådde normen att alla skulle sitta i sin egen lilla kub. En tanke bakom detta var antagligen att det fanns en viss status i att ha ett eget arbetsutrymme; ju större rum desto viktigare person. Därefter svängde allt 180 grader och kontorslandskapet var det enda rätta. Alla skulle arbeta tillsammans och hjälpa varandra. Haken med detta resonemang var att ljudnivån ofta blev oacceptabelt hög och arbetsron uteblev.

Idag har de flesta landat i något mellanläge. Arbetets karaktär spelar roll. Om man ofta sitter i telefonsamtal fungerar landskap dåligt - ingen hör något och alla hör för mycket. Är arbetet av stillsammare karaktär med mycket datorknappande kan det fungera bättre. Ett ensamt rum upplever många som något isolerat och trist. Förutom dessa sociala faktorer har man också den rent fysiska arbetsmiljön att begrunda. Har alla arbetsplatser tillräckligt med ljus, helst naturligt? Hur är det med akustiken och hur fungerar ventilationen?

Ett enklare och bättre kontor

När alla dessa faktorer vägs mot varandra så hamnar man ofta i ett läge där man kommit så långt att man har en plan. Ett rum med ett par arbetsplatser i fungerar för många. Det passar så klart inte alla och ibland behövs avskildhet, men det finns smidiga lösningar. Med hjälp av ramar av exempelvis aluminium och väggar i glas löser man problem med både ljud och ljus. Extra ljuddämpning kan med fördel ske i form av textilier och växter. Anlitar man en firma som sysslar med kontorsanpassningar så underlättas förstås processen!

Utveckla ditt ledarskap med rätt utbildning

1 jul 2020

Har du ansvar för andra människor på arbetet och vill utveckla ditt ledarskap? Se hit och undersök vad en utbildning i ledarskapsutveckling kan göra för dig, ditt arbete och din framtid.

En del människor tycks vara födda att leda. De verkar inte ha några som helst svårigheter med att ställa sig först i ledet, ta tag i stafettpinnen och leda en osäker grupp till trygghet, gemenskap och målmedvetenhet. Exempel på sådana personer är bland andra landslagskaptenen i fotboll Andreas Granqvist, som blev “landsfadern” med hela svenska folket efter VM 2018 då han ledde sitt Sverige till en kvartsfinal. En annan ledare var den framlidne statsministern Olof Palme, som med ett politiskt ledarskap ledde Sverige i osäkra tider under Kalla kriget och en osäker omvärld. Men alla är inte ledare av naturen, utan behöver utbildas och tränas i just ledarskap.

Ledarskap kommer sällan automatiskt

Det finns många situationer som kräver en ledare och att någon med ledaregenskaper tar tag i saken för att få någonting att gå i mål. Om du och dina kollegor står inför ett projekt med en hård deadline fungerar det inte att man jobbar utan kommunikation, gemensamma mål eller att konflikter och ovilja till samarbete stör i arbetet.

I sådana situationer krävs det ofta att en person som folk respekterar och lyssnar på kan inspirera, motivera och hålla samman gruppen. Det är ledarens uppgift att se till att gruppen strävar mot samma sak, jobbar som ett lag och kan se sin del som en del av en helhet. Men sådant kommer inte automatiskt.

Variera ditt ledarskap

Att bli en ledare är någonting man behöver träna på. Det krävs kompetens och någonting som man behöver utbilda sig i hur man ska praktisera. Ännu mer komplicerat blir det av att det finns många olika ledarskap vars funktionalitet varierar beroende på vilken grupp man arbetar med och på vilken arbetsplats. Ibland kan man behöva växla mellan olika ledarstilar och göra avvägningar kring när och hur man ska praktisera ett särskilt ledarskap.

Kanske är du redan en person som gillar att ta plats och leda dina medmänniskor? I så fall kan du få hjälp med att utveckla just de egenskaperna så att du blir ännu bättre på det du gör. Underskatta inte heller värdet av att smycka ditt CV med att du har gått utbildningar inom ledarskapsutveckling. Alla uppskattar en ledare med moderna och flexibla ledaregenskaper! Vi tipsar att läsa mer om utbildningar inom ledarskap på denna sida: https://www.stqm.com/

Ergonomi är lika med hälsa

30 jun 2020

Vad man än jobbar med så betyder ergonomi på arbetsplatsen allt. En dåligt anpassad arbetsplats leder till skador, vilket leder till försämrad livskvalitet och sämre arbetsresultat.

Är du företagare och vill höja produktiviteten bland personalen? Vill du få bättre lönsamhet, snabbare leveranser och högre kvalitet? Vad ska du satsa på då? Är det effektivare maskiner? Bör du införa bonussystem? Ackord? Beting? Faktum är att inget av detta är lika effektivt som att satsa på personalens hälsa och en mer ergonomisk arbetsplats. De andra åtgärderna kanske ger en kortsiktig höjning av produktiviteten, men om de inte kombineras med en genomtänkt god arbetsmiljö som gör att personalen håller sig frisk så blir det snarare motsatt effekt: höga sjukskrivningstal och därmed minskad produktivitet. Det är enkelt att ta reda på vad som behövs. Ett första steg är att samla in och utvärdera enskilda arbetstagares erfarenheter. Ett annat är att uppmärksamma orsaker till eventuella sjukskrivningar och tillsammans med en arbetsterapeut hitta bra lösningar.

Människan är den värdefullaste tillgången i företaget

Det har framgått i flera rapporter hur en dålig arbetsmiljö som leder till långa sjukskrivningar är direkt negativt för ekonomin. Bortsett från det mänskliga lidandet så medför arbetsrelaterade sjukskrivningar och en stor personalomsättning också stora kostnader - kostnader som istället borde investeras i en god arbetsmiljö och ergonomiska lösningar. Sådana satsningar är investeringar, både i verksamheten och i människors välbefinnande. Det kan gälla allt från att se till att det finns bra belysning vid varje arbetsstation till att lägga in regelbundna raster och ha roterande arbetsmoment då även en anpassad arbetsstation kan bli förslitningar om den inte varieras.

Anpassade hjälpmedel och stationer

När själva arbetet utgör fysiska påfrestningar är det desto viktigare att se till att den som ska utföra momenten får så mycke hjälp som möjligt; att redskap, bord, ljus, vagnar, lyftanordningar etc underlättar arbetet och skapar en ergonomisk arbetssituation. Det kan röra sig om onödigt tunga lyft som kan undvikas, monotona upprepade moment som enkelt går att justera bort eller en bullrig miljö som kan begränsas med bra hörselskydd och ljuddämpare. Det kan röra sig om en genomtänkt arbetsordning som eliminerar onödiga omständliga rörelser, smarta förvaringslösningar som är enkla att komma åt och mångsidiga arbetsbord som anpassats efter behov. Investeringar i hjälpmedel som gör att arbetet går smidigt, innebär en besparing i form av friskare och mer produktiv personal. Det är den typen av investeringar som ger vinst i längden, inte bara ekonomisk, utan även mänsklig. Läs mer om hur du kan utveckla arbetsmiljön på denna webbsida: https://www.treston.se/

Professionell redovisning minskar problemen

23 maj 2020

Många företag dras med onödiga problem som står i vägen för att de ska kunna nå sin fulla potential. I många fall så handlar det om att man har fokus på andra saker än på det huvudsakliga området som verksamheten bedrivs inom. Professionell redovisning kan göra en enorm skillnad i detta.

För, det är nämligen på just redovisning som fokuset hamnar till slut. Alla företag, alla bolag och alla enskilda firmor har regler att förhålla sig till sett till bokföring, redovisning, skatt, moms, löneutbetalningar, fakturahantering och annan administration. Detta kräver tid och är ingenting som görs med en klackspark. Finns brister i redovisning eller där en bokföring skett med större felaktigheter så kan man riskera höga straff - näringsförbud och böter är två exempel på detta.

Många, speciellt mindre, företag försöker strypa sina utgifter och det innebär att man sköter all redovisning för egen maskin. Rådet är att man tänker om gällande detta. Att anlita en redovisningsbyrå är ingen extra, onödig kostnad och extravagans - det är en ren investering.

Professionell redovisning - en investering i tid och pengar

Vi ger ett exempel som stämmer ganska bra överens med hur många företag har det. Du startar ett mindre företag som visar sig gå ganska bra. Efter år som anställd inom golvslipning har du slutligen tagit steget och blivit egen företagare. Du har - efter några månaders kämpande - kunnat anställa två personer och jobben har börjat rulla in. Detta är extremt motiverande och roligt; pengarna kommer in och allt är frid och fröjd.

Den enda smolket i bägaren är att du tvingas sitta flertalet timmar varje kväll med en massa administrativt arbete. Utöver att räkna på jobb och lämna offerter till kunder ska du även sköta din bokföring, du ska skicka fakturor, betala in skatt- och moms samt betala ut löner och betala in arbetsgivaravgifter. Det tar liksom aldrig slut och du börjar känna att allt detta går ut över verksamheten. Du orkar inte lika mycket, du känner ingen glädje och det finns hela tiden en klump i magen gällande allt pappersarbete som väntar - och där du även oroar dig för vad som händer om du gör fel.

Det här är vanligt och det är exakt det vi menar med att man tjänar på att anlita en partner för professionell redovisning. Du kan hålla ögonen på bollen och fokusera på det du kan - i det här fallet att slipa golv - resten sköter din redovisningsbyrå. Idag kan man använda internet dessutom; det gör att man slipper ha en massa möten - allt går att skicka via exempelvis molntjänster. Du kan rent krasst vara verksam i Borlänge, men anlita en redovisningsbyrå i Stockholm och aldrig behöva - rent fysiskt - träffa den person som hjälper dig. Det gör tjänsten både effektiv och billig.

Rätt redovisning och rådgivning kan ge stora vinster

I många fall kan man också tjäna pengar på professionell redovisning. Du kan missa avdrag, du kanske betalar in för mycket pengar och det kanske kan vara så att en annan bolagsform kan ge dig mer pengar än vad den nuvarande kan ge? Du är expert på att slipa golv - det företag du anlitar för din redovisning är expert på just det. Det handlar om att betala för en tjänst - en lång utbildning - som du själv inte klarar av.

Vi kan vända på det. Hur bra jobb skulle personen som sköter din redovisning vara på att slipa golv? Däri ligger svaret. Vi har alla olika kunskaper och genom samarbete så når man nya höjder och nya nivåer. Läs mer om redovisning på denna sida: https://www.redovisningstockholm.biz/

Hur ska en chefsrekrytering gå till?

19 maj 2020

Nya medarbetare kommer och går. Men förr eller senare kommer företaget behöva en ny chef. Den tidigare kanske går i pension, eller vidare till annat jobb. Då måste processen dra igång.

På en arbetsplats är det normalt en viss rörlighet bland personalen. Medarbetare kommer och går, av olika anledningar. Det kan ibland vara en stor personalomsättning, beroende på olika faktorer. Förhoppningsvis finns det en konstant, chefen. Åtminstone över en längre tid. Den som har chefspositionen är en nyckelperson, viktig för företagets hela verksamhet. Det gör att det blir en utmaning att ersätta nuvarande chef med rätt person, eftersom det påverkar hela arbetsplatsen, både verksamheten och de anställda. Många gånger finns det stora förväntningar på efterträdaren, förhoppningar om förbättringar och förändringar. Det kan vara höga krav på näste man. Då kan en firma som jobbar med chefsrekrytering hjälpa till.

Intern eller extern rekrytering?

Det finns inget rätt eller fel i hur man går tillväga för att hitta rätt person för chefstjänsten. I vissa fall kan det falla sig helt naturligt att se sig om inom företaget. Det kan vara en långvarig medarbetare som arbetat nära den tidigare chefen och som har god insikt i verksamheten och de rätta kvalifikationerna. En person som är känd bland övriga medarbetare, som kan företagskulturen etc. Det kan vara en fördel. Men det kan lika gärna vara en black om foten. Ledningen kanske förväntar sig nytt blod, nya friska idéer, nya synsätt, nya visioner. Då kan en extern rekrytering vara svaret.

Anlita en rekryteringsfirma?

Oavsett vilka förväntningar man har på chefens efterträdare, kan det vara en god idé att anlita proffs, en byrå som kan headhunting, som jobbar med det varje dag. Som har erfarenheten och de rätta verktygen. Det utesluter inte att det ändå blir en person inifrån som kan vara en av kandidaterna. En firma som har ett brett kontaktnät och stor insikt i innebörden av processen, kan skaka fram kandidater som kanske var oväntade, men helt rätta. Det kan handla om en person från samma bransch som kan tillföra erfarenhet från sitt håll. Eller så kan det vara någon från en liknande bransch med många nya visioner. Ibland kan det till och med vara någon med en helt annan bakgrund som visar sig vara svaret. Att söka efter en ny ledare gör företaget inte lika ofta som de rekryterar annan personal. Det sker oftast mycket mer sällan vilket gör att rutinerna kan saknas. Då är det tryggt att vända sig till proffs.

Är det dyrt med toner till kopiatorn?

16 maj 2020

Har ditt företag vuxit och krävs det nu allt fler och större resurser vad gäller utskrifter och kopiering? Att hyra en kopiator är både smidigare och mer ekonomiskt än att köpa en helt ny!

Ditt en gång nystartade lilla företag har tagit fart och du har helt plötsligt flera anställda och en snabb ruljangs på viktiga papper som måste skickas hit och dit. Idag är inte kopiatorn en lika självklar medarbetare i våra kontor som den var förr i tiden. Nu sköts det mesta digitalt, över mejl eller via telefonsamtal. Men ibland är man ändå i behov av en kopiator. Kanske för att skicka konfidentiellt material eller för att man kräver underskrifter av något slag. Vissa typer av företag har större användning av en kopiator än andra. Sysslar man med formgivning och design kanske man måste kunna kopiera upp ett antal skisser för att skicka runt. Men är det verkligen värt att investera i en kopiator?

Hyra är det nya köpa

Att hyra, låna eller köpa begagnat är något som verkligen ligger i tiden. Idag är det inte lika attraktivt att spendera och köpa nytt då det inte görs med någon särskild hänsyn till miljön. Många människor och företag tar idag en aktiv ställning i miljöfrågor och försöker i den mån det är möjligt att se till att deras klimatavtryck är så små som möjligt. Sen är det ju inte alla som faktiskt kan, eller har råd, att köpa nytt. En kopiator till ett företag är en stor och otymplig maskin som kostar mycket pengar. Det är en stor investering som kanske inte är möjlig att göra för det nystartade företaget. Då är hyra ett bra alternativ. Oavsett om du behöver hyra en kopiator i bara några veckor eller om du planerar att hyra kopiatorn i flera månader så finns det en lösning som passar för dig och ditt företag. Dessutom ingår service så du behöver aldrig stå där med ett problem som du inte kan lösa.

En prisvärd utgift

Förutom den fasta månadskostnaden för själva kopiatorn så kommer man även att behöva köpa toner. Att toner är en regelbunden utgift är ingenting som man kan komma ifrån eller påverka. Däremot så kan man påverka valet av toners. Genom att köpa toners som är framtagna ur ett återvunnet material så gör man också något bra för miljön. Returnera och återanvänd kassetter och toners och spara både på miljön och på dina pengar!

Intresserad av magi och trolleri?

27 apr 2020

Vill du förstå den magiska världen som en trollkarl känner till? Har du behov av en trollkonstnär i ditt liv? Är magi bara något för dem som gör trick eller finns det någon annan slags magi?

De allra flesta människor har någon gång fängslats av magi och trolleritrick. Kanske minns du när du var barn och med stora ögon tittade på allt magiskt som skedde inför dina ögon. Bara att se en stjärna lysa kanske kan få dig att komma i kontakt med en naturlig känsla av magi. Det är troligen ingen som inte någon gång svept en pinne i luften och utropat abrakadabra eller simsalabim. Tänk att kunna trolla bort hemskheter och trolla fram något bra. Ja, en sådan liten trollstav vill nog alla ha.

Vad är det som får oss människor att fängslas av magi?

I alla tider har vi varit fängslade av det magiska och oförklarliga. Både existentiella frågor och önskningar om att allt ska ske ögonblickligen. När det sedan sker framför våra ögon reagerar vi med förundran och vill se det hända om och om igen. Vi vill helt enkelt förstå det oförklarliga. När en trollkarl utför sina trick handlar det i första hand om fingerfärdighet och illusioner. De har även en förmåga att kunna fängsla oss i publiken med underhållande tal och kontinuerliga frågeställningar som drar vårt medvetande till annat än det de företar sig. Trots att vi vet om allt detta, är det svårt att inte låta sig fångas och ledas ut i den magiska världen där allt kan hända.

Hur blir man en trollkarl?

Om du vill utbilda dig till trollkarl är det bästa du kan göra att köpa dig en trollerilåda. Sedan sätter du igång och övar tills alla tricken sitter. När du sedan visar dem för andra ska du vara mycket noga med att aldrig visa dina hemligheter. Då försvinner magin både runt tricket och runt dig själv som trollkarl. Ibland kan man ha tur och hitta en kurs på ett studieförbund, på en kulturskola eller på en cirkusskola. Kom ihåg att när du kan ett trick riktigt bra är det dags att öva på presentationen. Så fram med spegel och videokamera, öva så mycket du kan och spela sedan in dig själv när du utför ditt nummer. Det är här den verkliga magin utspelar sig, i din presentation. Det är då du förtrollar din publik och trollbinder dem med dina trick. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.trollkarl.org/

Få skräddarsydda lösningar för företaget när du tar hjälp med din bokföring i Uppsala

26 apr 2020

Sitter ni också där i slutet av varje år och sorterar kvitton till företaget och bokför? Varför inte ta hjälp i stället? Det finns redovisningsbyråer som har koll på bokföring i Uppsala som kan hjälpa dig.

Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och ekonomisk förening. Oavsett vilken företagsform man har så är man alltid bokföringsskyldig. Det är ni som företagstecknare som har ansvar för bokföringen. Detta även om ni låter ett redovisningsföretag hjälpa er. Löpande ska man enligt lagen bokföra affärshändelser i grundbok och huvudbok. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast nästa arbetsdag och övriga affärshändelser så snart det är möjligt men senast kommande månad. Låter det krångligt? Det är mycket man ska ha koll på som företagare. Självklart måste man vara väl insatt i sin företagsekonomi men det kan vara en god idé att låta en redovisningsbyrå sköta bokföringen i stället.

Lämna bort din bokföring och lägg tiden på familjen i stället

En bra sak med att lämna bort företagets bokföring och låta någon annan sköta den är att man får mer tid att koncentrera sig på sina kunder och sitt företag. Kanske är också den där lilla extra tiden man då frigör den man behöver för att kunna komma upp med nya kreativa idéer som sedan kan utveckla företaget? Det kan också vara den tid man behöver lägga på själv och sin familj för att inte helt låta sig uppslukas av sitt företag.

En revisor kan också hjälpa till så att löneutbetalningarna blir rätt

Hos exempelvis bokföring i Uppsala kan man själv bestämma hur mycket av arbetet som man vill lämna över till redovisningsbyrån. Kanske vill man ändå fortsätta själv med att löpande bokföra alla kvitton och transaktioner och bara låta revisorn sköta momsdeklaration, bokslut och årsredovisning? Ju mer man gör själv desto billigare blir det. Men tid är också viktigt precis som det är viktigt att bokföringen blir rätt. Är man osäker kan det ändå vara bäst att anlita någon. Det finns många tjänster som en redovisningsbyrå kan erbjuda och som underlättar för företagaren. De kan förutom bokföring hjälpa till med elektronisk fakturering, påminnelser och inkasso, ifall att man inte har fått betalt för sina fakturor. Även löneadministration kan ett redovisningsföretag hjälpa till med. Ibland kan det vara svårt att ha koll på löner och sociala avgifter, speciellt om någon har varit sjuk. Anlitar man en redovisningsbyrå så vet man att allt blir rätt. Vi rekommenderar att kolla in denna webbplats: https://www.bokföringuppsala.biz

Få bättre kontroll med hjälp av en revisor

17 apr 2020

Många egenföretagare har fullt upp. Verksamheten är rolig och kräver sitt. Att behöva sitta med bokföring och andra ekonomiska frågor på fritiden är mindre kul. Det finns hjälp att få!

För många som arbetar i enskild firma eller i någon annan typ av fåmansbolag är arbetet en kamp mot tiden. När en firma är etablerad brukar det oftast vara så att dagarna går i ett. Det blir långa dagar, och det är inte heller ovanligt att vissa helger går åt. Förhoppningsvis sysslar de flesta med en typ av verksamhet som man upplever som rolig och givande. Det finns dock alltid en formell sida av det hela. Den sidan heter bokföring och bokslut. Även detta kan vara en givande och intressant del för många - men långt ifrån alla uppskattar att syssla med sådant. Och även om man tycker det är roligt kanske tiden saknas.

Vad kan en revisor hjälpa till med?

En revisors främsta uppgift kan många gånger handla om att ge dig arbetsro. Att bokföra är obligatoriskt, och känner du som egenföretagare att du varken har tiden eller kunskaperna kan detta vara otroligt stressande. När du lägger den delen i en revisors kompetenta händer rinner väldigt mycket av stressen bort. När du har lagt din bokföring och ditt bokslut hos en redovisningsfirma vet du att det nödvändiga blir utfört, och utfört på ett korrekt sätt. Det är du som kund som bestämmer vilken omfattningen av revisorns uppdrag blir. En del företag väljer att bokföra själva men lämnar bokslutet till proffsen. Andra tycker att det är en lättnad och en trygghet att revisorn tar hand om allt det ekonomiska. Du väljer själv! Förutom själva bokföringen och de uppgifter som hör till kan en redovisningsbyrå hjälpa till med en hel del annat. Eftersom deras kompetens ligger inom ekonomi kan de även på olika sätt agera bollplank rörande sådana frågor.

Spetskompetens inom ekonomi

Behöver du hjälp utöver redovisning och bokslut? Även här kan en revisor med rätt kompetens göra en insats. Moms och skattekonto är något som ofta tar tid att komma underfund med. En revisor kan också ge korrekt och bra rådgivning, som ger dig möjlighet både att maximera vinsten i ditt företag och skapa förutsättningar för en bra pension när du vill avsluta yrkeslivet. Planering och kontroll av ekonomin är en annan viktig fråga som kan vara bra att få rådgivning om. En kunnig revisor är guld värd! Vi tipsar att läsa mer om hur revisorn kan hjälpa dig på denna hemsida: https://www.revisorvästerås.nu

Ett lyft för företaget

12 apr 2020

När det gäller arbetsplatser så är det en hel del som behöver göras för att personalen ska trivas och må bra. Arbetsmiljön behöver kontinuerligt ses över så att ingen på kontoret far illa.

Oavsett vilken slags arbetsplats man än arbetar på så behöver den miljön man arbetar i varje dag vara i bra kondition. Personalens trivsel är oerhört viktig. Om man har nöjda och glada kollegor så fungerar arbetet så mycket lättare, inte sant? Någonting som kan ge hela lokalen eller varför inte hela företaget ett lyft, är att byta ut golven. Golv är en sak som slits när det brukas varje dag av en stor mängd människor och det behöver ibland bytas ut för att det inte ska se tråkigt och slitet ut. Sedan kan det även bli en arbetsmiljöfråga till slut, om golvet går sönder till exempel, då kan ju någon skada sig genom fall eller liknande.

Välj rätt material

När det kommer till valet av material till företagets alla golv så behöver man tänka på ett par saker innan man bestämmer sig. För det första, ta kontakt med en firma som utför golvläggningar inom industri och företag. De vet vad som behöver göras för att golven ska kunna vara anpassade till just ert företags lokaler. Vanliga golv som läggs i hemmet är inte lika stora krav på, men om det gäller industrier eller liknande så behöver det vara anpassat efter just det. Det behöver vara av robust material och tåla mycket slitage. Vill man få ett mer dämpat ljud i lokalen, för till exempel ett kontorslandskap, så kan man med fördel välja en matta istället för golv då detta har ljuddämpande egenskaper. I andra delar av kontoret kanske man väljer att lägga golv istället, så man behöver absolut inte välja samma golv för hela företaget utan det går att kombinera.

Ett golv passande för ert företag

Sedan när man väl har valt vilken typ av golv man vill lägga i de olika delarna av kontoret eller företaget, så kan man börja fundera på valet av färg och inredning. Det kanske är så att det finns någon typ av företagslogga med färger som är specifikt för just det företaget? Då kan det vara väldigt passande att väva in dessa färger någonstans i golvet, till exempel när det gäller klinkers eller matta. Detta ger ett stärkande intryck och ett lyft för företaget, när det kommer besökare eller kunder. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.golventreprenaddalarna.se/

Känner du dig osäker på att tala inför folk?

28 mar 2020

Alla har vi diverse olika osäkerheter kring saker i livet. Att hålla föredrag kan vara en sådan sak som många tycker är jobbigt, men det finns saker att träna på om man vill bli bättre på det.

Att ställa sig upp i ett rum framför en massa andra människor och prata kan vara något av det svåraste och värsta som finns för en del människor. Att hålla föredrag eller presentera saker för andra, oavsett hur många personer det är, kan vara sådant som många undviker på grund av sin rädsla och scenskräck. Det är ingenting ovanligt att man känner så här, man är absolut inte ensam. Det är svårt att prata inför andra, men det finns en hel del saker man kan göra för att bättra på sin presentationsteknik och därmed minska sin rädsla inför att tala inför publik.

Tips för att bättra på sin presentationsteknik

När man ska ställa sig upp och prata inför andra och presentera en viss sak, så vill man gärna att det ska bli så bra som möjligt. Detta kanske är svårt att få till om man hela tiden är nervös och känner sig osäker på att hålla föredrag. Det finns lite tips för hur man kan bättra på sin presentationsteknik. Det första är förberedelse, detta är a och o för att presentationen ska gå så bra som möjligt. Om man är på det klara med vad man vill säga och få fram, kommer det att bli bättre för dem som lyssnar såväl som för en själv. Öva på det som du ska säga, stå framför en spegel eller be någon i din närhet att vara den som du kan få öva på.

Vad vill du förmedla?

Tänk också på hur du använder dig av din kropp och det språk som du förmedlar med den. Kroppsspråket är viktigt och det får inte vara för mycket rörelser men inte heller för lite, det kan se lojt ut om man bara står stilla rakt upp och ned. Lagom brukar fungera bäst. Involvera dem som du pratar till, publiken alltså, ställ öppna frågor och låt dem vara med i din presentation. På så vis slappnar du själv av under föredraget och kan samtala med din publik. Det skapar en avslappnad stämning bland alla som är där. Skapa en snygg presentation, till exempel i Powerpoint, och se till att den är prydlig och tydlig för alla att förstå.

Hur gör man en målgruppsanalys?

24 mar 2020

Vill du få bättre koll på vad dina tilltänkta kunder är intresserade av och vilka produkter de använder och vill köpa? Med målgruppsanalys tar du bättre beslut om reklam och annonsering.

Att veta vilka ens kunder är, och vad som väcker deras intresse och lockar dem till att göra ett köp, är värdefull information som kan spara in på både resurser och tid, så att man undviker ineffektivt marknadsföringsarbete.

Att tänka på när man gör en analys

Innan man gör en målgruppsanalys är det bra att vara på det klara med varför man vill göra det. Är syftet att öka försäljningen inom nuvarande kundkrets eller att fånga in nya kunder? Eller är det kanske för att mer effektivt kunna marknadsföra en ny produkt eller tjänst? En annan bra början är att ställa sig en rad frågor, till exempel vilka är våra kunder? Vilken ålder? Vilka kunder är viktigast? Varför? Vilka kunder har vi tappat? Vilka nya kunder får vi och vilka är de?

Olika sätt att göra målgruppsanalys på

Ett vanligt sätt att göra en målgruppsanalys på är genom en så kallad segmentering. Med hjälp av information från olika databaser kan man kategorisera och dela upp människor i olika förbestämda segment eller grupper. Olika grupper har olika intressen och varierande köpkraft. När man vet inom vilka segment de egna befintliga kunderna och de potentiella framtida kunderna finns, är det enklare att göra effektiv marknadsföring.

När man vet vilka målgrupper som är intressanta i det aktuella fallet kan man göra en mer ingående målgruppsanalys. Då behöver man samla in statistik genom att göra till exempel fokusgrupper, enkätfrågor och djupintervjuer. Både kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder kan användas, och vad som passar bäst beror på syftet med analysen. Vill man till exempel veta vad befintliga kunder tycker, kan man göra en enkät som mailas ut till dem. När man genomfört analysen är det ofta lämpligt att skriva en rapport och göra en utvärdering av resultaten. Man kan även längre fram göra en uppföljning, för att se om målgruppsanalysen ledde till att man nådde sina mål, och vad som var bra respektive mindre bra. Att göra en målgruppsanalys är inte så svårt som det kan verka, men det är inte heller helt lätt när man inte har kunskapen eller intresset för det. För många företag är det mycket värt att anlita ett annat företag som arbetar med just sådant här.

← Äldre inlägg