Blogg

Sida 2

Rekrytering av säljare – hur gör man egentligen?

13 apr 2019

Är du företagare och ska anställa för första gången? Om du inte redan har en person för jobbet, kan det kännas svårt att veta var man ska börja leta. Det finns ett flertal metoder man kan använda sig av. Här ger vi ett par exempel.

Arbetsförmedlingen

Det är vanligt att man går till Arbetsförmedlingen för rekrytering av säljare. Detta oavsett om man söker någon med tidigare erfarenhet, eller någon som man själv lär upp. På webbplatsen kan den som behöver säljare snabbt gå in och söka efter kandidater i registret. Om du inte här hittar någon du tycker verkar vara lämplig för jobbet, kan du lägga upp en annons. Det kan ta lite längre tid att hitta någon, men är ett gott alternativ om du inte hittar en god kandidat när du söker.

Du kan också få hjälp av myndigheten att arrangera en rekryteringsträff. Då får du möjligheten att snabbt träffa många och prata med dem, för att se om de verkar rätt för jobbet. Det här lämpar sig väl om du på ganska kort tid behöver anställa många.

Lägg ut annonser

Förutom Arbetsförmedlingen, finns det flertalet tjänster som listar lediga jobb. Genom att publicera annonser på nätet kan du snabbt få många potentiella kandidater att se din annons. Publicerar du en annons om att du behöver rekrytera exempelvis en ”säljare i Stockholm” kan du få många besökare.

Rekryteringsträffar

Visserligen kan du välja att hålla i en rekryteringsträff själv, men du kan också delta på en träff där flera arbetsgivare är med. Du får då möjligheter att hålla korta intervjuer direkt på plats. Du kan mingla med de sökande och få en känsla av vem du tror kan vara rätt person för jobbet. I större städer som Stockholm och Göteborg (i synnerhet Stockholm) kan det bli ganska många personer på dessa träffar.

Bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag sköter i princip din rekrytering åt dig. Upplägget är att du hyr personalen, men att du senare möjligen kan anställa om medarbetaren vill det. På lång sikt är det givetvis dyrare att hyra än att anställa själv, men på kort sikt kan det vara en bra tillfällig lösning. Du får kompetens snabbt, och rekryteringsprocessen är till stora delar gjord av bemanningsföretaget. Det här är kanske särskilt effektivt om du behöva många anställda snabbt, och inte känner att bolaget har tid att rekrytera själva.

 

Fråga vänner och bekanta

Ibland kan det faktiskt vara så enkelt. Genom att titta runt bland vänner och bekanta, kanske främst bland folk du känner i samma bransch, finns möjligheten att du kan hitta personal. Fördelen är tillit, om det är någon du känner väl. En nära vän som kan rekommendera en säljare i Stockholm kan du kanske känna dig tryggare med att anställa, jämfört med om det är någon som är helt okänd för dig innan. Det är givetvis ingen garanti för att det är rätt man för jobbet, men det kan åtminstone kännas lite tryggare.

Du behöver en LEI-kod om du vill handla med aktier på företaget

7 apr 2019

Många företagare har svårt att få intäkterna att räcka till mycket mer än investeringar i kärnverksamheten, som hyror, material, resor och så vidare. Det kan i det långa loppet göra att företaget halkar efter i utvecklingen eftersom man inte kan investera i till exempel utbildning för personalen eller marknadsföring. Att inte alls marknadsföra sig utan förlita sig helt på den befintliga kundkrets man lyckats få ihop är dock ett risktagande, som kan straffa sig om någon av kunderna får dålig ekonomi eller till och med går i konkurs.

När pengarna tryter

För ett litet företag kan ett kundbortfall snabbt innebära en kris. Som företag gäller det alltså dels att rusta sig för framtiden genom ett sparkapital eller ”kriskonto”, dels att förebygga katastrofer genom att se till att företaget drar in mer pengar än det behöver för att precis gå runt, och sedan återinvestera vinsten i till exempel marknadsföring. Många företag som vill få loss kapital till marknadsföring och andra utgifter som inte hör till kärnverksamheten handlar med värdepapper.

Vanligt med värdepappershandel bland företagare 

Inom företagsvärlden har det alltid varit vanligt, inte bara inom finansbranschen, att återinvestera vinst i värdepapper och andra finansiella instrument. Det rör sig ofta om ett långsiktigt sparande med relativt säker avkastning. Företag som vill växa snabbt på kort tid kan däremot vara beredda att lite mer risker för att snabbt få loss kapital till nya investeringar.

Värdepappershandeln har internationellt sätt dragits med en del svårigheter med transparensen. Framför allt handlar det om myndigheters översyn över värdepappershandeln, som ofta sker mellan aktörer i varsitt land, att ha koll på vilka värdepapper som säljs, till vilket pris, av vem och till vem. För att få bättre översyn och transparens inom finanshandeln har världens länder kommit överens om att alla företag som handlar med värdepapper ska identifiera sig med unikt id-nummer. Detta nummer kallas för LEI-kod.

Registrera LEI till företaget

För att registrera sig och få en LEI-kod måste företaget först anmäla sig till en LEI-leverantör. Det finns flera LEI-leverantörer i Sverige men ett svenskt företag är inte tvunget att anlita en svensk leverantör, även om det underlättar, inte minst språkligt. Efter registreringen fyller man i en digital ansökan om LEI och sedan tar det ungefär två veckor innan man får sin kod. Det är inte svårt att kvalificera sig för en LEI-kod utan registreringen och ansökan är till för att myndigheterna ska veta så mycket som möjligt om de företag som vill bedriva värdepappershandel.

Fritt fram med LEI-kod

När företaget fått sin LE-kod är det bara att sätta igång och handla med aktier, optioner, fonder och andra finansiella instrument. Samtidigt kan man känna sig trygg med att handeln är internationellt övervakad och att risken att bli lurad minskat betydligt sedan LEI-kod infördes.

Mer information: https://www.leikod.nu.

Fler affärer med god retorik

4 apr 2019

Känner du att du skulle vilja utveckla företaget mer? Önskar du att du kunde övertyga fler att förstå och tänka som du? Då kan du faktiskt träna på att bli bättre på att övertyga andra så att de tänker som du. Att bli duktig på retorik, alltså förmågan att tala så att andra inser det som du inser och tala så att andra blir övertygade om att du har rätt, är något som alla kan lära sig.

Träna på att bli duktig på retorik

Alla kan träna på att bli bättre på retorik. Det är som att träna på fotboll. Om man inte är duktig på att sparka fotboll, kan man träna på att träffa bollen fler gånger. Man kan träna på att bli starkare i benen. Har man starka muskler kan man sparka en boll med ganska hård kraft. Och ju hårdare som du kan sparka en boll desto bättre träffar den sedan målet, eller andra spelare om det är så att du behöver passa bollen till någon annan i ditt lag.

Argumentationsteknik kan man lära sig

Det går att lära sig att argumentera bättre. Det går att lära sig att tala så andra förstår vad du menar, så att de ser det som du ser och inser saker och ting som är till fördel för dig. Det handlar inte om att övertala någon, utan om att kunna berätta om de saker som du vill berätta på sätt som gör att du eliminerar missförstånd. Ibland kan det var enkla missförstånd som gör att man inte kan enas om något. Kan man få bort missförstånden kan man i stället enas kring något viktigt. Och om det är så att det som du säger är bra även för kunden är det viktigt att kunderna inser det och inte bara lämnar en affär som skulle kunna tjäna även deras syften.

Vad är skillnaden på retorik och argument?

Ett argument är en tes, eller en teori som man kan använda i en retorik. Retorik handlar om att tala. Den kände filosofen Aristoteles beskrev retorik som något som handlar om att övertyga någon annan. En retoriker är någon som är duktig på att tala, som genom att använda bra argument får publiken att förstå vad hon, eller han menar. Alla kan bli duktiga talare. Det gäller att till exempel inte hoppa mellan olika ämnen, att hålla sig till en enda röd tråd så att andra kan följa med i det som du säger. Allt detta kan du lära dig i en retorikkurs.

Fokusera på kärnverksamheten

2 apr 2019

För många mindre företag kan det vara svårt att hålla ordning på ekonomin. Det är så mycket annat som tar tid när det gäller själva verksamheten. Det finns risk för att redovisning och bokföring kommer i sista hand på grund av tids- och kunskapsbrist. Men det är väldigt viktigt för det kan kosta mycket pengar när man inte hinner sköta finanserna.

Känner du igen dig? Det är som sagt inget ovanligt scenarie. Det finns många företag som specialiserat sig på att på konsultbasis hjälpa mindre företag med administration och redovisning med mera dessa kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

Anlita hjälp med ekonomin

När inte tid och kunnande finns rekommenderas det att ta hjälp av ekonomikonsult som kan avlasta med allt det som inte hinns med.

Då får man hjälp med tråkigt och tidskrävande arbete och istället fokusera att driva och utveckla företaget. Man bestämmer om man vill ha punktinsatser eller en ekonom på plats på hel- eller deltid. Det går att skräddarsy tjänsterna precis så de passar det egna företaget.

Det kan handla enklare bokföring och admin till bokslutsarbete, budgetarbete, ekonomistyring med mera. Man kan också gå in i en befintlig ekonomiavdelning och ge stöttning.

Det ger en stor trygghet att veta att en kompetent och erfaren person sköter krångliga uppgifter.

Hjälp med skatter 

Det svenska skattesystemet är mycke komplicerat för företagare med en massa olika lagar, regler och klausuler som man måste följa. Då är det skönt att ta hjälp av en kunnig och erfaren ekonomikonsult. Då blir det ordning på alla siffror så man vet hur mycket som ska betalas ut i skatt och moms.  

I mars måste är det deklarationsdags för företag och privatpersoner. Det är oerhört skönt att få hjälp i deklarationstider. Man måste se vilka avdragsmöjligheter som finns och gå igenom alla kontrolluppgifter. Aktiebolag deklararerar i samband med sitt bokslut. 

Om du har ett aktiebolag så deklarerar du i samband med bokslutet. Som företagare får man hjälp med alla krångliga blanketter som ska fyllas i och med all redovisning av kvitton med mera. 

Ekomomikonsulten efrbjuder hjälp med det mesta

Många erbjuder ett stort antal tjänster inom ekonomi och administration. Det kan handla om vanlig bokföring och rådgivning, personal- och löneadministration, vid det årliga bokslutet, skattefrågor, moms och allmän rådgivning. När man anlitar en ekonomikonsult har man en expert vid sin sida och ett permanent bollplank som kan vara oerhört effektivt flör att få ökad lönsamhet och effektivitet.

 

Samla företaget och utvecklas

28 mar 2019

Alla företag måste utvecklas för att hänga med i den hårda konkurrensen på marknaden idag. Men gör man det bäst då? Det är lättare sagt än gjort. Men en grundläggande förutsättning för att man ska lyckas är att det egna företaget har en klar vision av vad man vill uppnå och uppsatta mål. 

Sedan måste detta kommuniseras till hela organisationen. Det spelar ingen roll hur klara och bra mål som är uppsatta av ledningen om det inte märks inom den egna organisationen. När företagets vision är glasklar kommer det att märkas i det dagliga arbetet med ökad lönsamhet som följd.

Hur kommuniserar man med personalen?

När det gäller större förändringar och ökad utveckling måste det ske i olika steg. Möten och information internt är en bra början. Men många seriösa företag passar på att samla företaget för en stor kickoff eller konferens för att få ut stora förändringar eller för att prata visoner, utveckling och framtid.

Allt för att erhålla fullt fokus från deltagarna. Det är ett effektivt sätt att låta alla medarbetare lämna sin vanliga arbetsplats och samtidigt förena nytta med lite nöjen. 

Samla personalen utanför kontoret

Man ska dock veta att det är ett stort projekt att anordna en lyckad konferens under en eller flera dagar. Mycket ska planeras och det är mycket som kan gå fel. Först och främst måste man  arbeta fram ett kvalitetsmässigt starkt program som ska ge resultat och uppnå det uppsatta målen med konferensen. Var noga med att säkerställa vad som ska uppnås när den är slut.

Logistiken viktig

Sedan kommer allt det praktiska som måste ordnas. Var ska konferensen hållas? I egna lokaler eller måste det bokas en? Tänk på att vara ute i god tid för att få rätt lokal. Samma gäller för att medarbetarna ska kunna planera in det i sina egna kalendrar, framför allt om det innefattar helger. Är det tänkt att pågå i flera dagar måste man undersöka möjligheter till övernattning. 

Det måste också planeras in talare, eventuella aktiviteter, fika, måltider och kanske underhållning på kvällen.

Ta hjälp av experter

För att få ett lyckat event är det bra tips att ta hjälp av proffsen inom området. Företag som specialiserat sig på möten, konferenser och företagsevent har kunskapen och erfarenheten att skräddarsy olika event för maximalt resultat i linje med målen som man har satt upp. Det är väldigt skönt att lägga allt praktiskt på ett extern företag. Ett exempel på ett sådant företag är www.step2.se

 

Visar Google alltid vad du söker efter?

22 mar 2019

Vid en sökning med söredovisning, dator, digitalkmotorn Google försöker Google visa det resultat som anses vara mest relevant för sökningen. Ofta lyckats detta mycket bra vilket är en av orsakerna till att det är världens mest använda sökmotor. Men kom ihåg att en sökning ibland kan tolkas som en annan. Det visar sig exempelvis om du söker efter en digital redovisningskonsult i Stockholm.

Är en konsult och en byrå samma sak? I vissa fall kan det vara så. I vissa fall inte. Men vid en sökning på frasen ”Digital redovisningskonsult i Stockholm” visar Google följande mening:

”Resultat för Digital redovisningsbyrå Stockholm har tagits med”.

I vissa fall klumpas alltså vissa ord eller fraser ihop som sökmotorn anser vara exakt samma sak. Detta kunde även ses när grillroboten lanserades i Sverige av märket Grillbot. Vid sökning på grillrobot tolkades detta som om man sökte på grillbot. I detta fall premierade alltså Google ett varumärke före ett annat av någon anledning.

Gör det någon skillnad?

I det första exemplet togs alltså även redovisningsbyråer med i sökningen vilket därmed dominerade resultaten. Samtidigt går det alltid att smalna av sökningen så att den just enbart gäller för ”digital redovisningskonsult”.  Men i detta fall förändras inte sökningen märkbart ändå.

Oavsett om man låter sökningen ske så som Google rekommenderar eller om smalnar av den så är det samma företag som syns i Adwords och samma företag som hittas på de tre första sökträffarna.

Det som är lite anmärkningsvärt är att ingen av de två första företagen nämner något om konsultverksamhet alls i deras inledande text om företaget. Läs mer om digital redovisning.

Kan vara lokala skillnader

 Skulle du göra samma sökning är det inte säkert att samma resultat visas. Detta utifrån att Google både presenterar resultat utifrån geografi samt utifrån personliga inställningar och sökningar (förutsatt att man är inloggad på sitt Googlekonto)

Är du exempelvis i Stockholm räcker det med att skriva ”Digital redovisningskonsult” för att företag i Stockholm ska visas. Detta genom att sökmotorn läser av mobil eller IP-nummer på dator och därmed direkt känner av i vilken stad du befinner dig i. Om du söker på mobilen efter en redovisningskonsult är chansen mycket stor att du vill nå ett företag i just den staden du är i.

Detta innebär alltså att sökresultatet varierar utifrån flera parametrar och att man därmed bara se exemplet ovan som ett exempel. Ett exempel på hur Google ibland klumpar ihop ord och fraser i en och samma sökning. Detta både på gott och ont.

 

Därför är redovisningen så viktig

14 mar 2019

Förutom att lagen säger att alla företag som bedriver vinstdrivande verksamhet måste bokföra alla sina utgifter och inkomster, är det viktigt för företaget självt att ständigt föra bokföring över allt som rör ekonomin i företaget. En VD, styrelsen för företaget eller en verksamhetsledare som ska fatta viktiga beslut bör få så riktiga och rätta uppgifter som det bara är möjligt när de ska besluta om företagets framtid. Skulle de i de lägena ha felaktiga uppgifter om ekonomin blir följaktligen beslutet grundat på fel underlag. Skulle företaget sakna kontroll på sina finanser, blir det ingen stadga i företaget – allt tenderar att flyta och både personal och kunder undrar hur det ska gå för företaget.

Anlita redovisningsbyrå i Stockholm

Antingen kan man anställa ekonomer som arbetar med ekonomin i företaget eller så kan man köpa in sådana tjänster. Det ligger några för- och nackdelar i detta. Anställer man egen personal som arbetar med de tjänster som man saknar i företaget, blir man tvungen att betala arbetsgivaravgifter som kanske kostar en del i framtiden. Det kan bli ett stort åtagande att anställa personal, att leta efter rätt personal är tidskrävande, och man kan vara osäker på om rekryteringen är rätt. Om man i stället bestämmer sig för att anlita en redovisningsbyrå, till exempel i Stockholm, då vet man att man får en kompetent tjänst och istället för att göra de arbetsuppgifterna själv, frigör man tid och energi till annat.

Få expertis om revision och redovisning

Om du anlitar en redovisningsbyrå i Stockholm får du expertishjälp inom till exempel revision, redovisning och budgetering, lönehantering och alla slags administrativa tjänster som har med företagets ekonomi att göra. När någon utomstående får full insyn i ett företags ekonomi, kan de komma med experthjälp och ge tips och råd om hur man kan spara på utgifter, få in mer inkomster och sådant som är viktigt för alla som ska fatta viktiga beslut som rör företaget. Har du till exempel många områden där inkomsterna flödar in i företaget kan det till sist bli svårt att få överblicken över vilka delar som är mest lönsam och var man borde lägga mest krut på för att öka inkomsterna ännu mer. 

Fördelar med extern finanstjänst

Om du får en byrå som tar ansvaret för ekonomin i ditt företag, behöver du inte betala arbetsgivaravgifter. Skulle någon bli sjuk inför till exempel en viktig företagsstämma kan någon annan hoppa in för den personen. Har man en som är anställd och den är sjuk, är det inte alla gånger som man har ekonomiska muskler att ta in en vikarie för den personen.

Att köpa in utrustning till en städfirma

5 mar 2019

 

Funderar du på att starta en firma som sysslar med hemstädning? Det är en lockande bransch för många. Det finns potential att tjäna ganska stora pengar, samtidigt som tröskeln till ett inträde i städbranschen är relativt låg. Är man driftig och hittar mindre uppdrag kan man starta firman vid sidan om en anställning, och sedan börja arbeta på heltid med firman när fler uppdrag väl rullar in. Det här är en arbetsmetod som varken kräver särskilt högt kapital, eller särskilt stor risk.

Men många firmor kommer till ett läge där de behöver köpa in utrustning. Kanske har man sysslat med hemstädning i Örebro, för att sedan börja städa på universitet och sjukhuset i samma stad. Att städa stora offentliga lokaler är något annat än att syssla med hemstädning. Nu krävs det maskiner, och det bör inte vara vilka maskiner som helst.

Maskiner för golven

När man talar om städmaskiner är det inte sällan golvrengöringsmaskiner man tänker på. Ska man städa en mindre förskola i Örebro till exempel (att jämföra med Örebro universitet), är det en relativt liten städmaskin som krävs, om ens någon. Det är när ytorna börjar bli riktigt stora som det faktiskt blir lönt att investera i dessa maskiner.

Det kan till exempel handla om kontorsstädning eller städning av lager, sjukhus, skolor eller industriella lokaler. Maskiner som kan hantera så stora ytor kan visserligen vara ganska dyra att köpa in – speciellt som en ung firma – men det är också något som sparar såväl tid som pengar. Vidare är det ofta det bästa ur en ergonomisk synpunkt också. Att städa stora ytor för hand tar tid och sliter på kroppen. Det här fungerar normalt bra när det gäller hemstädning, där objekten sällan är större än ett några få hundratals kvadratmeter.

Något man behöver ta hänsyn till är vilka golvmaterial det är som ska rengöras. Visserligen är det ganska ovanligt i Sverige med heltäckningsmattor, men dessa kräver en annan maskin än exempelvis ett stengolv. Det bästa är kanske att satsa p0 en allroundmaskin, som klarar de flesta typer av golvmaterial.

En annan faktor är hur stora ytorna som ska rengöras är. Kanske har du ett relativt litet uppdrag nu, som du ändå behöver köpa in en maskin för. Om ett år kanske du dock har väldigt stora uppdrag, där rejälare doningar krävs. Ha dina planer i åtanke när du köper in utrustning till ditt städföretag i Örebro. Hemstädningörebro.se är ett företag med stor erfarenhet av den bästa utrustningen. 

Lycka till! 

Hur profilerar man företaget?

24 feb 2019

I dagens sylvassa konkurrens blir det allt viktigare för företagen att synas. Och synas på rätt sätt. På internet och sociala medier har det blivit ett måste att finnas till. Men är då viktigt snabbt svara på till exempel kritik och kommentarer och göra det sakligt, annars kan det ge en negativ kland som missgynnar företagen. 

Profilkläder och arbetskläder är ett bra sätt att synas på rätt sätt i de sammanhang som man vill. Det blir en familjär och personlig känsla när man har enhetlig klädsel med företagets namn och loggor. Det inger en känsla av trygghet för kunder men även för personalen som bär den och känner stolthet och att ha företaget i ryggen. Bokstavligt talat.

Det går att beställa profilkläder med allt mellan himmel och jord. Det kan handla om tröjor, skjortor, mössor, kepsar, byxor, kjolar, scarves, slipsar och diverse presenter. 

Dekaler och skyltar

Ett annat sätt att synas effektivt är marknadsföra och visa upp företaget är skyltar och dekaler.

Med en snygg bildekor kan du effektiv göra företagets bil eller lastbil till en rullande reklampelare. Ge bort dekaler till personalen kan dessa även pryda deras privata bilar.

Tänk på att fördonen blir ett första intryck och ger företaget identitet. Fundera ut hur företagets dekaler och skyltar bäst motsvarar företagets och kundernas förväntningar i form och utssende och känsla. Variationerna är oändliga och endast fantasin sätter gränsen. Ett effektivt sätt är att pryda dekaler och skyltar med logotype, företagsnamn, telefonnummer och adress på internet.

En slogan är också ett effektivt sätt att få människor att komma ihåg företaget.

Bildekor för företagare 

När man använder fordonen som marknadsförare får dessa en bred publik tack vara att de förflyttas ständigt. Ta hjälp av företag som är specialiserade på bildekor i Stockholm för maximal spridning. Då får du en en skräddarsydd utforming som passar ditt företag.

Det är viktigt att färger och textstorlek passar fordon i rörelse och blir läsbara. En annan faktor är kvalitén på dekalen så dessa klarar väder och vind. 

Låt kunnig personal guida dig och informera om för- och nackdelar med olika lösningar. Om företaget bytt namn eller telefonnummer är det viktigt att byta ut dekaler och skyltar. Det gäller även trasiga dekaler och skyltar. Det ger ett dåligt intryck med en trasig skylt utanför företaget. 

Ett tips är att marknadsföra en kampanj med dekaler. Det är effektfullt att läsa en rykande färsk kampanj på ett fordon.

 

När du vill arrangera fester eller jubiléer

31 jan 2019

När du vill arrangera fester och något jubileum, gäller det att man tänker på tusen och en praktiska frågor som måste lösas. När ska människorna komma, och vem ska komma? Var ska festen hållas? Detta har direkt med den första frågan att göra. Hur mågna människor som ska komma till festen, och när de ska infinna sig kan påverka vilken lokal man akn hålla festen. Är det flera 100 gäster, krävs det att man har tillgång till en så stor lokal. Är den ofta bokad, påverkar det datum när gästerna kan komma på festen. Är man lekman och inte alls van vid att tänka ut och planera dylika fester, är det svårt, för att inte säga omöjligt att gå i hamn med arrangemanget. Då kan det vara bra mycekt enklare att anlita ett företag som gör det arrangemanget.

Gör upp en budget – vad ska kalaset få kosta?

Bland det viktigaste brukar vara, vad kalaset får kosta? Det är ju inte roligt om man går i konkurs bara för att man ska ha en svårslagen och storslagen fest. Därför är det bästa man kan göra är att göra upp en budget som talar om avd festen kan kosta. Försök göra en så realistisk budget som möjligt. Sedan lägger du på någras hundra eller tusen kronor extra per post. Då slipper du få obehagligla överraskningar över att festen kostar mer än vad du har räknat med. Det brukar alltid hända oförutsedda saker som kostar extra. Lägg extra pengar på festligheterna, det brukar löna sig och kostar det mindre, kan du känna att det var värt pengarna.

Anlita ett företag

Anlita ett företag som arbetar med event, jubiléer och konferenser. Det finns cirka 200-300 eventbyråer i Stockholm som du kan välja mellan. Då är det bra om du väljer ett som har gott om erfarenhet från arrangemang av olika slags event och hur man ordnar fina fester. Vill man arrangera en del av festen själv, kan man be dem att arrangera den del av festen. Kanske man vill att någon ska finnas på plats och kunna ordna och styra upp hela festen när den väl äger rum, så att man själv kan var med på festen.

Gå på festen

Sedan är det viktigt att ta på sig feststassen och själv gå på festen och kunna ha roligt. Har du antingen valt ett företag som håller i arrangemanget eller som håller i själva festen, kan du själv slappna av och ha roligt. Även om det är du som betalar för den är det bra om du själv kan njuta av den och ha roligt.

Tips för att utveckla ditt företag

14 jan 2019

Ett framgångsrikt företag slutar aldrig att utvecklas. Ett framgångsrikt företag lär sig av sina misstag och jobbar ständigt framåt.

Här är några tips för dig som vill arbeta med företagsutveckling:

- Du äger inte dina kunder!

Ju tidigare du inser det här desto bättre är det för ditt företag. Det finns nämligen säljare som tror att de äger de kunder de samarbetar med. Ett sådant tankesätt vaggar in dig i en falsk trygghet. Tro aldrig att du äger någon! Tvärtom kommer dina kunder bara att vilja samarbeta med dig så länge de tycker att de tjänar på det.

“Redan när din kund har en vag känsla av ett behov kan du presentera en lösning. Det skapar tillit och långa kundrelationer”

För att behålla dina kunder - se till att vårda relationerna! Vad du gör för dem kontinuerligt är vad som räknas. Det här synsättet ger dig en stark konkurrensfördel. Medan andra säljare lutar sig tillbaka och tror att de äger sina kunder kan du jobba framåt och visa att du är bättre och mer kundorienterad.

- Håll en nära kontakt med kunderna.

Att vara företagare är ett socialt jobb. Se till att du prata med de kunder som du redan har. Det är viktigt att du lär känna kunden så att du kan förstå vad de vill ha och behöver - gärna innan de själva formulerat en konkret önskan! Redan när din kund har en vag känsla av ett behov kan du presentera en lösning. Det skapar tillit och långa kundrelationer. Det gör att din kund känner att du behövs för att utvecklingen ska gå framåt. Du presenterar hela tiden något nytt som de behöver innan de själva hade satt fingret på problemet.

Fundera återkommande på vad du kan göra för att din kund ska bli mer nöjd. Det bästa sättet att hålla koll är att ha en kontinuerlig kontakt.

- Fila på din marknadsföring.

Som företagare är du alltid en marknadsförare! Vad du gör för att framtida kunder ska få upp ögonen för dig och köpa det du säljer är superviktigt. Går jobben du vill ha till dina konkurrenter? Inse att det ofta beror på att dina konkurrenter är bättre på att visa att de finns.

- Var smidig för din kund!

Fundera över om det lättare att göra business med andra än med dig. En kund vill ha enkelhet och så få problem som möjligt. Så fort du är enkel lösning för en kund har du en stark fördel jämfört med dina konkurrenter. Om du är osäker på vad din kund eller framtida kunder uppfattar som ett “smidigt samarbete” så fråga hur de vill jobba? Undersök vad de behöver för att få verksamheten att gå så enkelt som möjligt.

- Satsa på kvalitet.

Om kunderna går till din konkurrent beror det troligen på att de tycker att de får ut mer för pengarna hos konkurrenten. Fundera på hur du kan höja kvaliteten!

Tycker du ändå att du har bäst kvalitet? Och att ditt företag erbjuder bästa tänkbara service? Då sitter problemet kanske i din marknadsföring! Som företagare måste du återkommande berätta för kunderna vilken kvalitet och service du kan erbjuda. Sluta aldrig marknadsföra ditt koncept till kunderna!

Så kan du få gratis juridisk rådgivning

7 jan 2019

Har du blivit uppsklubba, domstolagd på felaktiga grunder? Anser du att din arbetsgivare har agerat olagligt och att du därmed bör få skadestånd eller få tillbaka jobbet? Då är det en arbetsrättsjurist som bör kontaktas. Men kostar inte det mycket? Det behöver det inte göra. Här är vägarna i Stockholm (delvis även resterande delar av landet) till gratis, eller mycket billig, juridisk rådgivning.

Kontakta fackförbundet

Om du är ansluten till ett fackförbund finns en stor fördel att först kontakta detta. I Stockholm finns alla fackförbund representerade med både lokala och regionala ombud. Dessa ombud kan hjälpa till med att hänvisa till rätt avdelningen inom förbundet. Fackförbund har i stort sett alltid arbetsrättsjurister anställda eftersom en stor del av deras uppdrag handlar om att hjälpa medlemmarna i tvister med arbetsgivaren.

Gratis juridisk rådgivning

När en sökning sker på internet efter arbetsrättsjurist i Stockholm kommer flera annonser visas som marknadsför ”gratis juridisk rådgivning”. Det innebär inte att man kommer få all hjälp gratis men att det går att få ett första rådgivningssamtal gratis. Du kan boka ett sådant samtal och får under en begränsad tid berätta om ditt ärende för denna arbetsrättsjurist. Juristen avgör vilken hjälp som behövs för att gå vidare i ärendet eller kanske råder dig att inte gå vidare.

Det är därmed ett inledande samtal som ramar in problemet. Vill du sedan gå vidare är det viktigt att kolla vad det kommer att kosta och sedan jämföra detta pris mot andra arbetsrättsjurister i Stockholm.

Juriststudent

På de universitet i Stockholm som har juristutbildningar finns ibland möjligheten att få gratis rådgivning. Ofta är detta organiserat genom en studentförening så att inte varje student erbjuder detta utan någon tydlig struktur.

Frågor kan lämnas in av studenter men även av privatpersoner. Det blir därmed ett sätt för studenterna att få in riktiga fall från samhället. Däremot är det inte säkert att de kan sätta sig in i specifika fall så djupt utan snarare kan ge en vägledning i hur man kan gå vidare eller svara på allmänna frågor.

Pro Bono

En del jurister anser att man ska jobba ”Pro Bono”. Det betyder att man delvis ska erbjuda sina tjänster gratis. Detta till personer som av någon anledning inte har råd att anlita juristen. Av självklara skäl handlar detta alltså om in mindre tid av arbetstiden eftersom juristen även behöver arbeta för att få in pengar till det företag man jobbar inom.

Det finns olika syn på Pro Bono hos jurister då vissa arbetar mycket med detta medan andra inte gör det alls.

Advokatjouren

Det svenska Advokatsamfundet driver Advokatjouren. Här ges 15 minuters gratis rådgivning av advokater. Ofta är detta på bibliotek och uppstyrt utifrån vissa riktlinjer. Eftersom det är så kort tid så handlar det främst om att hjälpa människor att hitta vägar framåt i sitt ärende och tipsa om vilka instanser man kan kontakta. 

arbetsrättsjuriststockholm.se är en juristfirma med mycket stor juridisk erfarenhet och goda rekommendationer. 

Så kan en företrädare rädda ditt bolag

26 dec 2018

Om ditt företag har skatteskulder kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Helst kanske man vill få mer tid, eller bättre idéer om hur man kan rädda det egna företaget från konkurs. Det finns några alternativ till konkurs, om man bara är beredd att tänka kreativt och våga nya grepp. Man är inte skyldig att gå i konkurs. Det finns alternativ. Här går vi igenom de vanligaste alternativen till konkurs.

Olagligt driva ett företag och smita från skatteinbetalningar

Det är olagligt att driva ett företag, för att sedan, när det är dags att betala in skatter, försätta firman i konkurs. Tyvärr finns det många fula fiskar inom företagande som gör att det måste finnas vissa regler för företagande, som ger de fula fiskarna möjhlighet att fuska sig till rikedomar. Att lättvindigt försätta företag i konkurs är inte tillåtet. Däremot är det ju inte olagligt att misslyckas med sitt företagande. Däremot om man upprepade gånger har misslyckats med sitt företagande kan det bli omöjligt att starta nya företag på löpande band. Det är heller inte tillåtet att köpa ett företag för företagets egna pengar. Till exempel, att köpa ett företag och ta lån, som sedan, betalas tillbaka med den vinst som man har gjort på företaget. Det innebär att man inte har tillfört företaget några nya pengar med sitt köp, utan har tömt företaget på pengar genom att medvetet lura företagets aktieägare genom att blåsa dem på pengar.

Om du har svårt att betala skatterna

Skulle det vara så att du som företagsägare har svårt att betala företagets skatter, kan du – och bör du – anlita en advokatbyrå som agerar som faktisk företrädare för företaget. På så sätt slipper du som företagsägare, och den VD som arbetar på företaget, samt styrelsemedlemmar betala ur egen ficka för företagets skatteskulder. Som ägare kan det vara en ganska utsatt situation att plötsligt bli skyldig Skatteverket flera tusenlappar, om företaget saknar likvida medel att betala sina skulder med. Då bör man ta till nödvändiga åtgärder för att skydda både dig själv och andra i företaget. 

En faktisk företrädare har även ett stort inflytande över hur företaget fattar beslut, och är en del av uppdraget av att ingå som fkatiskt företrädare. Det bör det ju också vara om det är advokaten som går in och ska vara den som betalar för företagets skulder till Skatteverket. Det som den personen nåste göra är helt enkelt att vara en del av lösningen så att företaget betalar det som det ska göra.

Näringslivet i Sollentuna

14 dec 2018

Planerar du att flsollentuna stationytta till Sollentuna och starta en verksamhet? Eller är du redan boende i kommun, och går i tankarna om att starta upp ett företag? Sollentuna själva kallar kommunen för en av landets mest företagsvänliga. Det här beläggs med att hänvisa till en andraplats i Svenskt Näringslivs rankning av det lokala näringsklimatet i landets samtliga 290 kommuner. Två år i rad, dessutom.

Stora geografiska fördelar med Sollentuna

Sollentuna har en del geografiska fördelar. Åtminstone om man väntar regelbundna internationella gäster. Arlanda ligger relativt nära och även Bromma flygplats, som ligger på norra sidan om Stockholm, precis som den här kommunen gör.

Närheten till Arlanda kan kanske inte utnyttjas av alla branscher. För någon som jobbar med golvslipning eller annat hantverk till exempel, har man kanske inte särskilt många internationella gäster. Undantaget kan kanske vara om man är en del av ett större internationellt företag som erbjuder golvslipning som tjänst.

Men även för den som arbetar med golvslipning är kommunen gynnsamt belägen. Med bil tar det inte mer än 20 - 25 minuter (eller till och med en kvart, om det inte är någon trafik) in till Stockholms centralstation. Den som jobbar med tjänster här, till exempel just golvslipning, har alltså en stor kundbas att arbeta med. Även om det är närmare två mil mellan centrala Stockholm och Sollentuna tar det alltså inte mer än ungefär 20 minuter med bil. Således kan man nå många människor utan att behöva lägga på absurda resekostnader, som kunderna gärna inte betalar.

Nära från E4 till kommunens centrum

Att E4:an ligger relativt nära kommunens centrum har sannolikt en god inverkan på näringsklimatet. Det är enkelt att ta sig hit, och det är enkelt att ta sig tillbaka dit man kom ifrån. Nackdelen kan just vara under rusningstid. När trafiken är tät blir olyckorna fler, och den som pendlar den här sträckan känner mycket väl till att det kan vara långa köer under rusningstiderna.

För den som ska starta upp en ny verksamhet finns, som i så många andra kommuner, NyföretagarCentrum. Hit kan man gå för att få rådgivning och hjälp i uppstartsfasen. Det kan också passa att gå hit om man är egenföretagare sedan ett tag tillbaka, men känner att man behöver hjälp att expandera verksamheten.

Samtliga rådgivare har varit eller är egna företagare själva. Med det sagt har de lite olika bakgrunder. Nyligen har man till exempel välkomnat en ny rådgivare som är civilekonom och har flera års erfarenhet från chefspositioner, konsultarbeten, egna verksamheter och styrelsejobb.

En annan tjänst som kommunen erbjuder är att man kan få besök av en så kallad energicoach. Det här innebär att en person från kommunen besöker verksamheten och ger råd kring hur företagets energi kan brukas på ett mer effektivt sätt. För någon som till exempel arbetar med golvslipning kan man ges en helhetsbild av hur mycket ström inventarierna förbrukar. Fördelen med det här är, enligt kommunen, att man kan sänka sina energikostnader och därmed också klimatpåverkan. De menar också att det är bra för varumärket att visa att man jobbar med hållbarhet.

golvslipningsollentuna.se är ett exempel på ett företag som har en framgångsrik verksamhet i kommunen. 

När du ska ta emot kunder på kontoret

13 dec 2018

Är du i den positionen att du behöver ta emot kunder på kontoret? Då vet du säkert att det inte går att ta empt kunder om det inte ser bra ut på företagets kontor. Beroende på inom vilken bransch som du arbetar och vilka slags kunder, samt vilket intryck som du vill ge dina kunder, bör du inreda ditt kontor. Du vet väl att väggar och golv, och möbler talar till oss? Hur du fräglägger, tapetserar och väljer att möblera i kontoret, kommer du att påverka dina kunder på olika sätt. Psykologer har försökt kartlägga hur de olika färgerna påverkar oss.

Det sägs att olika färger påverkar oss på olika sätt. Här tänker vi att vi människor styrs av det psykologer brukar kalla för "reptilhjärnan". Enligt sajten psykologisktvetande.se så påverkas vi olika på olika färger. Här nämner vi några exempel på det.

Rött

Många associeras röd färg med kärlekens färg, och passionens. Samtidigt kan den röda färgen trigga igång vreden, irritationen, men i bästa fall aktivera oss. Rött kan förbättra vår prestation. Rött kan även avskräcka våra "fiender" vilket indikerar att vi känner rädsla inför färgen rött.

Gult

Gult associeras med solen, och därmed glädjens färg. Gult sägs kunna ha en uppiggande färg, liksom den röda färgen som också finns i solens varma strålar. I hinduismen symboliserar gult gudarna Vishnu och Krishna, medan de hinduiska munkarna bär saffransfärgade dräkter som representerar avhållsamhet.

Orange

Orange, som ju är en "systerfärg" till både rött och gult, associeras till känslosamhet och andra positiva känslor. Av tradition, har man sett orange som en lugnande färg. Därför har åtsminstone räddningstjänsten i Sverige oranga kläder när de arbetar.

Grönt

Många associerar grönt med harmoni och natur. Grönt kan även ha en lugnande effekt och gör oss fokuserade på det som vi ska göra. Att man säger "grönt är skönt" är kanske ingen tillfällighet.

Blått

Den blå färgen associeras med pålitlighet och intelligens. Blått kan ha en lugnande effekt, samtidigt som den kan kännas kall. Ett helt blåmålat rum kan upplevas som kyligt och svalt.

Lila

Den lila färgen kan förknippas med kreativitet och mystik, det sägs att den gör oss kreativa. den förknippas även med makt. Därav inte så konstigt om kyrkans män med makt, bär lila, alla biskopar till exempel har lila dräkter.

Svart

Den svarta färgen associeras med mörker, död, sorg, det okända och farliga. Samtidigt kan den ha en lugnande effekt på människor. Den gör oss stilla och dystra till sinnes.

Vitt

Vitt associeras till oskuld och renhet. Den kan även få oss att känna respekt och högtidlighet. Det är alltså inte så konstigt att brudarna bär vitt på sitt bröllop då den vita färgen symbolerar oskulden. 

Behöver du en inredare som tar med alla dessa psykologiska aspekter då de inreder? Läs då mer här.

← Äldre inlägg