Privata inbrottslarm på uppgång i Stockholm

Inbrottslarm blir allt vanligare i privata hem och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Många människor vill själva kunna påverka sin upplevda trygghet.

Idag frågar sig många människor vad de kan göra för att känna sig trygga i vad de upplever som en otrygg tid. När omvärlden skakar är det lätt att känna det som att även närmiljön gör det. Ett inbrottslarm kan vara ett enkelt och prisvärt sätt att öka den upplevda tryggheten i hemmet.

Inbrottslarm för privatpersoner är en växande marknad. Många väljer att vända sig till larmbolag som riktar sig särskilt till privatpersoner, medan andra väljer att lägga till ett privatlarm som en tilläggstjänst till larmet de har beställt till sitt företag. Detta kan till exempel vara aktuellt för den som bedriver en del av företagets verksamhet i hemmet.

Inbrottslarm och passersystem för BRF i Stockholm

Att installera inbrottslarm i Stockholm är också något som blir allt vanligare för bostadsrättsföreningar. Kanske är det som följd av att många boende börjat uppleva de gemensamma utrymmena som osäkra platser, och drar sig för att använda till exempel tvättstugor. Vissa vittnar om att källare och tvättstugor börjat användas av personer som tagit sig in utifrån.

Då kan inbrottslarm fungera som ett komplement till det vanliga passersystemet som många bostadsrättsföreningar redan har installerat. Genom att addera en larmfunktion blir passersystemet inte bara ett hinder för obehöriga att ta sig in, utan även något som kan generera en aktiv insats när det så kallade larmskalet bryts och någon försöker ta sig in.

1 Dec 2022