Visar Google alltid vad du söker efter?

Vid en sökning med söredovisning, dator, digitalkmotorn Google försöker Google visa det resultat som anses vara mest relevant för sökningen. Ofta lyckats detta mycket bra vilket är en av orsakerna till att det är världens mest använda sökmotor. Men kom ihåg att en sökning ibland kan tolkas som en annan. Det visar sig exempelvis om du söker efter en digital redovisningskonsult i Stockholm.

Är en konsult och en byrå samma sak? I vissa fall kan det vara så. I vissa fall inte. Men vid en sökning på frasen ”Digital redovisningskonsult i Stockholm” visar Google följande mening:

”Resultat för Digital redovisningsbyrå Stockholm har tagits med”.

I vissa fall klumpas alltså vissa ord eller fraser ihop som sökmotorn anser vara exakt samma sak. Detta kunde även ses när grillroboten lanserades i Sverige av märket Grillbot. Vid sökning på grillrobot tolkades detta som om man sökte på grillbot. I detta fall premierade alltså Google ett varumärke före ett annat av någon anledning.

Gör det någon skillnad?

I det första exemplet togs alltså även redovisningsbyråer med i sökningen vilket därmed dominerade resultaten. Samtidigt går det alltid att smalna av sökningen så att den just enbart gäller för ”digital redovisningskonsult”.  Men i detta fall förändras inte sökningen märkbart ändå.

Oavsett om man låter sökningen ske så som Google rekommenderar eller om smalnar av den så är det samma företag som syns i Adwords och samma företag som hittas på de tre första sökträffarna.

Det som är lite anmärkningsvärt är att ingen av de två första företagen nämner något om konsultverksamhet alls i deras inledande text om företaget. Läs mer om digital redovisning.

Kan vara lokala skillnader

 Skulle du göra samma sökning är det inte säkert att samma resultat visas. Detta utifrån att Google både presenterar resultat utifrån geografi samt utifrån personliga inställningar och sökningar (förutsatt att man är inloggad på sitt Googlekonto)

Är du exempelvis i Stockholm räcker det med att skriva ”Digital redovisningskonsult” för att företag i Stockholm ska visas. Detta genom att sökmotorn läser av mobil eller IP-nummer på dator och därmed direkt känner av i vilken stad du befinner dig i. Om du söker på mobilen efter en redovisningskonsult är chansen mycket stor att du vill nå ett företag i just den staden du är i.

Detta innebär alltså att sökresultatet varierar utifrån flera parametrar och att man därmed bara se exemplet ovan som ett exempel. Ett exempel på hur Google ibland klumpar ihop ord och fraser i en och samma sökning. Detta både på gott och ont.

 

22 Mar 2019