Viktigt med bra arbetsmiljö

När du har kommit igång med ditt företag och det har växt ordentligt och du har kunnat rekrytera ett antal personer till din personalstab, kommer frågorna hur du kan göra verksamheten bättre. Vad kan göras mer effektivt? Vad kan göras mer ekonomiskt? Finns det tidsslukande moment? Hur kan personalen trivas bättre? Framför allt om du äger ett tjänsteföretag är det din personal som utgör din största resurs. Att de trivs och arbetar ännu bättre är då din viktigaste prioritering. 

Arbetsmiljön viktig i ett tjänsteföretag

Tittar man på arbetsannonserna i landets tidningar, eller på webben (självklart) ser man att det som prioriteras i dem är några rader om kontorets attraktiva läge, eller dess inredning. Man kan se beskrivningar som ”vi sitter i ljusa och fräscha lokaler”, eller ”på en attraktiv adress” och så vidare. Ibland kommer meningar om ”vi trivs på jobbet”, eller ”vi har teambuilding på vårt jobb” och att de söker människor som vill ingå i deras ”glada lag”. Av de annonserna att döma, verkar arbetsmiljön räknas lika mycket i den sociala miljön som i den faktiska. Att få medarbetare att trivas både med den fysiska lokalen och i den sociala miljön verkar vara prioriterat.

Olika krav på städning

Beroende på typen av företag som du har är den faktiska inomhusmiljön olika viktig. Arbetar man i ett storkök är hygienen a och o. Där får man inte ha ingrodd smuts som kommer in i maten. Arbetar men med elektronik får inget damm komma in i maskinerna. Arbetar man på ett sågverk kommer det nog så gott som alltid att finnas sågspån även om man behöver få bort det varje dag. Har  man ett stort lager, är varken hygien eller damm särskilt viktigt. Ändå behöver man få ett lager städat varje dag då personalen ska klara av att jobba där. Läs mera här om städning och sopmaskiner.

19 Jan 2018