Verksamhet på distans är enkelt med rätt teknik

Oberoende av vad eller varför man behöver kommunicera på distans är man hjälpt av rätt teknik för ändamålet. Om det är enkelt för både avsändare och mottagare är det smidigt och blir också av.

Har ditt företag börjat fundera på att förlägga en del möten på distans? Har ni diskuterat fördelarna och kommit fram till att det både är bättre för miljön och sparar på deltagarnas tid? Kanske har ni inte gjort det tidigare för att tekniken varit komplicerad och inte fungerat fullt ut. Det är synd om det är tekniken som ska stå i vägen för en positiv utveckling. Positiv i bemärkelsen miljövinst och tidsvinst. Nu finns det inga tekniska hinder längre. Nya system finns som gör det både lätt och säkert att hålla möten med deltagare på vitt skilda geografiska håll.

Kurser och föreläsningar på distans

Är du en frilansande föreläsare eller har du specialkompetens inom ett område där du kan undervisa? Vill du nå ut till en större mängd människor än vad som är möjligt i en skolsal eller till människor som befinner sig långt borta? Det är möjligt med modern teknik, support och produkter som gör att du kan starta en utbildning online. Idag är det ett självklart inslag för många etablerade lärosäten, men allt fler privata aktörer hakar på trenden med distansutbildning. När tekniken finns och är tillgänglig finns inga hinder kvar. Vill du ha envägskommunikation och bara föreläsa eller vill du ha interaktion med deltagarna? Du kan skräddarsy din A/V - lösning.

27 Nov 2020