Varför ska man anlita kapitalförvaltning?

Den senaste tidens märkliga utveckling av minusräntor i Sverige vad gäller Riskbankens reporäntor, har gjort sparande i banker omöjliga. Man har länge nu varit tvungen att söka sig till annat sparande, som ger bra mycket bättre ränta än det som bankerna kan erbjuda. Det är då man bör se efter en aktiv kapitalförvaltning. Man lägger då pengarna i händerna på duktiga kapitalförvaltare, som aktivt bevakar världens aktiviteter och placerar pengarna där de har högst avkastning.

Alla andra investeringar är bättre än bankkonton som inte ger någon avkastning alls. Sett till tid, är det aktier och fastigheter som ger den bästa avkastningen, åtminstone under de senaste 100 åren. Statistiken visar inte fel. I övrigt kan man ju ha olika åsikter, men ser man endast till de siffror som gäller avkastningar är det värdepappershandel och fastigheter som har gett de bästa tillgångarna.

Investera enbart i säker kapitalförvaltning

Aktier är riskfylld investering

Det är inte alla som vill investera i aktier, då de sett till kort tid, innebär ganska stora risker. Företag som idag är lönsamma, kan vara borta i morgon, och utvecklingen och förändringarna kan komma snabbt. Då kan sparande i fonder vara en bra mycket säkrare sparande och investering då man alltid kammar hem en vinst, oavsett förändringar som sker i världen. I en fond, tillförs alltid nya pengar då man enbart ser till att investera i säkra tillgångar. Ett av de tillgångarna är de som man kallar för relatillgångar. Dessa realtillgångar ger en bättre avkastning än andra tillgångar. Detta är en investering i sådant som är "reellt", alltså sparande i faktiska tillgångar, inte värdepapper. Till exempel så investerar man i mark, skog, fastigheter eller vägar, elverk, energi, järnvägar och så vidare. Dessa är reella tillgångar som inte försvinner.

Kapitalförvaltning är en aktiv förvaltning

Det som gör kapitalförvaltning mer lönsam än annat sparande är att här handlar det om aktiva förvaltare, som hela tiden ser till att pengarna växer. För att kunna arbeta som kapitalförvaltare måste man ha en gedigen utbildning, men även erfarenhet och den finansiella världen och vad man kan förvänta sig av den. Som erfaren kapitalförvaltare ser man alltid till att satsa på en diversifierad marknad, och på marknader med låg risk. Sedan lyssnar även en kapitalförvaltare på sina kunder, som kanske har särskilda önskemål och åsikter om vad som är en bra placering. Att förvalta kapital innebär att man hela tiden är på tårna och inte släpper bevakningen. Läs mer om kapitalförvaltning på: https://www.kapitalförvaltning.biz.

20 Nov 2019