Varför inte arbeta med saneringar?

Det finns många hus som byggdes under 1950-, 60- och 70-talet där man tyckte att det var bra att bygga med byggmaterial som innehöll asbest. Först 1982 som man kom underfund med asbestens farliga egenskaper och förbjöd användningen av det materialet. Andas man in asbest under lång tid kan det ge allt från asbestos (en sorts lungfibros), lungsäcksförtjockning, lungcancer till andra sorters tumörsjukdomar.

Asbest farligast när man river den

Asbest är som farligast just när man river det. Därför är det viktigt att rivningen utförs av sådana som är utbildade i hur man river på ett säkert sätt så att man inte utsätter andra, eller sig själv eller någon i efterhand för risker att få i sig asbesten. Asbest är fiberartade, kristalliserade silikater – alltså ett slags långfibrigt mineral, är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland, Uralbergen och i Sydafrika. Man började använda asbest eftersom som material var det både brandsäkert och isolerade väldigt bra. Tyvärr var et en hel del som drabbades av lungcancer innan man upptäckte dess farliga egenskaper.

Asbest finns i mesta byggnadsmaterialet

Man kan hitta asbest i golv, som isolering mellan betong och golvmatta, runt ventiler, i soprum, i armeringar i byggplattor. För att få bort asbesten bör man alltså riva ut allt det som har kommit i kontakt med asbesten och ersätta det med nytt material. De som ska riva bort asbesten måste får rätt kunskap och utbildning om hur de ska gå till väga. De bör ha rätt skyddsutrustning. Går man en utbildning får man till sist ett certifikat som intygar att man innehar den rätta kunskapen om asbest och på rätt sätt att hantera det. Utbildningarna äger rum i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Bor man på andra håll i landet kan man resa till någon av städerna. Det är stor efterfrågan på personal som har rätta kunskaperna om asbestrivning.

Rätt utbildade sanerare 

I en utbildning får man lära sig allt om asbestens egenskaper och hur man avlägsnar den på ett säkert sätt. Man får lära sig historien bakom användning och upptäckt, och var man kan tänkas hitta asbest. Man lär sig bli uppmärksam på vissa moment när man river i allmänhet och vilka tecken man bör tittat efter för att avgöra om det är asbest eller andra material. Man lär sig säkerhetsarbete och hur man upprättar rätt säkerhetsutrustning. Innan man börjar arbeta som asbestsanerar måste man genomgå en hälsokontroll hos läkare, där man gör en spirometri och lungröntgen som säkerställer att någon inte har lider av någon defekt eller sjukdom som ger en försämrad lungfunktion. Den som sedan arbetar som asbestsanerare genomgår regelbundna läkarkontroller för att säkerställa att man inte blir sjuk av arbetet.

2 Mar 2018