Varför ha massage på jobbet?

STOCKHOLM: Det blir allt vanligare i landets huvudstad att företag erbjuder massage på jobbet för sina anställda. Fördelarna är betydligt fler än bara att de anställda får ”en avslappnad stund”. 

Det finns flera olika vägar att gå för att förbättra den allmänna arbetsmiljön. En väg är att erbjuda massage på jobbet vilket blir allt vanligare. Det är väldigt ofta uppskattat av de anställda samtidigt som det har betydligt fler fördelar än att bara ge en lugn och avslappnad stund. Fördelar som både handlar om ekonomi, stress och ergonomi. 

Minskad stress

Massage är otroligt avslappnande och många anser att de aldrig slappnar av så djupt som när de blir masserade. Genom att kunna slappna av rejält kan man även lättare bli av med stress och dess negativa följder. Eftersom immunförsvaret försvagas av stress blir man även lättare sjuk om stressnivån ligger högt. Med massage på jobbet minskas därmed, på lång sikt, antalet sjukdagar vilket självklart är ekonomiskt fördelaktigt för företaget. 

Avdragsgill kostnad

Enligt Skatteverket är företagsmassage avdragsgill oavsett om den utförs på företaget eller om man åker iväg och får behandling. En stor fördel då det blir lättare bokföringsmässigt då det kan bokföras som en hälsofrämjande åtgärd. Därmed uppstår det inte heller någon extra beskattning för de som får massagen. 

Kan ge förtur vid behandling

Massage på jobbet erbjuds både av massörer som driver eget och större företag som har betydligt fler tjänster i sitt utbud. I Stockholm finns exempelvis företag med både företagsmassage, rehabilitering och annan friskvård. Anlitas dessa företag för företagsmassage kan de anställa även få förtur om det uppstår akuta behov av olika behandlingar. 

Uppskattad av de flesta

Friskvårdskuponger, friskvårdstimme och friskvårdspeng… Listan kan göras lång på friskvårdsåtgärder som kan erbjudas på en arbetsplats. Men man bör se på hur många som utnyttjar dessa fördelar och hur detta verkligen ökar fysiska aktiviteten och välmåendet. Att erbjuda massage på jobbet uppskattas av de allra flesta, allt från unga till gamla och från vältränade till de som aldrig sportar. 

Statistik visar även att vissa hälsofrämjande åtgärder inte ger något förbättrat resultat. Detta utifrån att de anställda ändå hade utfört aktiviteten även om de inte fått ekonomiskt eller tidsmässigt bidrag. Massage är däremot något som inte alla unnar sig i den grad de skulle vilja mycket tack vare dess kostnad. 

Att företagsmassage har ökat så kraftigt i Stockholm under de senaste 20 åren har alltså flera orsaker. Men med synergieffekter där massage både gynnar den anställdes hälsa, förbättrar arbetsmiljön och är fördelaktig för företagets ekonomi finns klara fördelar att erbjuda det till sina anställda. Läs mer om företagsmassage i Stockholm på: http://www.företagsmassagestockholm.com.

10 Apr 2018