Var mer produktiv och skriv ut var som helst

I dagens samhälle är vi mer än någonsin ständigt digitalt uppkopplade och kraven på flexibilitet innebär att vi mer och mer måste kunna utföra vårt arbete på olika platser. Om man fysiskt inte är på samma plats varje dag kan det skapa problem, till exempel i dokument- och utskriftshantering. För att undvika detta problem finns det lösningar! Med skrivaren i molnet kan man skriva ut var som helst, när som helst. Det enda som behövs är en internetuppkoppling!

Tro det eller ej, men flexibilitet har kommit och påverkat alla branscher, det är inte bara där teknik tillsammans med innovation, kreativitet och ung arbetskraft som har lett till nya sättet att arbeta. Allt eftersom milleniumgenerationen vuxit upp och tekniken blivit mainstream har man kunnat se att alla branscher påverkas av detta. I vår globala värld är det vanligt att pendla mellan olika kontor, mellan kunden och hemmet. Många av jobben går också att idag utföra på distans, det enda som behövs är en dator, mobil eller surfplatta och en internetuppkoppling. Att inte fysiskt kunna vara på plats varje dag kräver dock nya lösningar, till exempel när det då kommer till utskriftshantering. Det beräknas att inom 1-5 år så kommer molnet bli livsviktigt i de flesta branscher. Molntjänster är idag det segment på tjänstemarknaden som ökat mest.

Utskriftslösning i modern tid behöver därmed inte vara platsbunden, istället finns funktionaliteten i molnet , den molnbaserade plattformen kopplas samman med en skrivare och multifunktionsskrivare med de enheter företagets medarbetare använder, oavsett var de befinner sig. Det blir såväl tillgängligt för de anställda som för kunder, konsulter och gäster eftersom ingen installation krävs. Det enda som behövs är att öppna appen för utskrift, maila eller ladda upp dokumentet och skriva ut. På så sätt minskas också de kostnader som är kopplade med företagets dokumentarbetsflöden, vilket också blir effektivt anpassade efter de anställdas behov. Man kan säga att det idag inte är frågan “om” företaget ska utnyttja denna funktion, utan snarare när de ska flytta sin IT-infrastruktur till molnet.

 

23 Jul 2017