Vad krävs för en lyckad M&A?

En M&A, eller handslag, affärer, M&Amerger and acquisition, företagsöverlåtelse, är kanske inget för den med svagt hjärta. Det är en rigorös process med mängder av aspekter och detaljer att ta hänsyn till. För att företagsförvärvet ska bli lyckat, krävs att man tänker på det mesta.

Det finns mängder av anledningar till att man kan vilja förvärva ett företag. En del dominerande aktörer gör det för att minska på konkurrensen i sin bransch. Det här har vi sett otaliga exempel på under senare år, och kanske främst inom IT-branschen.

Granska noggrant ditt kapital och din likviditet

En M&A är inte bara en transaktion bland andra. Innan ett förvärv bör man inte underskatta vikten av ekonomisk stabilitet. Att förutse precis alla kostnader som är förenat med överlåtelsen är mycket svårt. Trots hjälp från goda affärsjurister kan det även dyka upp konsekvenser längre fram i tiden, till exempel på grund av avtal som företaget är bundet till. Att ha god likviditet är ett måste. Har man inte goda marginaler, är det troligen bäst att avvakta med en M&A.

Sätt ihop ett team för uppgiften

Stora företag har olika avdelningar. Rimligt inför en M&A är ett handplocka de mest kompetenta från varje relevant avdelning och bilda en grupp att diskutera överlåtelsen. Beroende på vilken kompetens som finns inom företag, så kan du behöva ta in extern hjälp. Vanligt är till exempel att man tar in affärsjurister med erfarenheter av just företagsöverlåtelser. Det finns en rad olika byråer som nischar sig, i mer eller mindre grad, mot just detta.

Viktigt är givetvis att bedöma personkemin mellan de olika personerna i gruppen. De måste kunna jobba tillsammans för att förvärvet ska gå så bra som möjligt. En M&A är knappast rätt tillfälle för samarbetssvårigheter.

Mål och måttstockar

Analysera varför du vill göra förvärvet, och hur det kommer att gynna dig. Är det för att öka marknadsandelar? Är det för att få in ny kompetens, nya produkter eller nya tjänster? Försöker du slå dig in på en ny marknad?  Är det för att få bort en konkurrent från marknaden?

Genom att ställa dig dessa frågor kan du sätta upp konkreta mål för vad du vill uppnå med din M&A. Försök att just göra målet så konkret så möjligt – så att du kan vara säker på när du har nått det.

En M&A är utmanande men kan, om det utförs på rätt sätt, gynna din verksamhet stort.

22 May 2019