Vad händer när min kund påbörjar en företagsrekonstruktion?

Det finns siffror som säger att nästan en tredjedel av alla utomstående fakturor som skickas av små och medelstora företag betalas efter förfallodatum. Vi vet också om att det är en stor mängd företag som går i konkurs varje år. Följder av digitaliseringen, storföretag som köper upp konkurrenter och därmed pressar priser på sina produkter och mycket annat som sker på finansmarknaden. Allt detta kan utmana företagens ekonomi och förmåga att betala sina skulder och leverantörer. Om du nån gång har varit med om att någon av dina kunder har gått i konkurs vet du att det kan vara en ganska långdragen historia. Men vad händer om någon av dina kunder påbörjar en företagsrekonstruktion?

Så fattas beslut om rekonstruktion

Till en början har företaget, alltså din kund, lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten. Har tingsrätten fattat ett beslut om rekonstruktion utser de också en rekonstruktör som ska hjälpa företaget att få ordning på sin ekonomi igen. Rekonstruktören börjar alltid med att gå igenom räkenskaperna, ser över bokföring och tar fram en lista där alla tillgångar och skulder ställs upp. 

Kontakt med rekonstruktör

Eftersom du är fordringsägare mot företaget kommer rekonstruktören att kontakta dig och alla andra kände fordringsägare och kalla till ett möte. Mötet kallas för ett borgenärssammanträde och ska äga rum hos tingsrätten, senast 3 veckor efter att ansökan om rekonstruktion har lämnats in. Med tanke på att beslutet från tingsrätten kan ta några dagar så är det ganska kort varsel mellan godkännande, genomgång av räkenskaperna och kallelse till sammanträdet där du kommer att delta. 

Förhandling i tingsrätten

Sammanträdet hos tingsrätten är några viktiga timmar för dig som har gjort uppdrag åt företaget och står ute med pengar. Det är nu som du och de andra borgenärerna ska yttra er om rekonstruktionen ska fortsätta, eller inte. Om ni enas om att den ska fortsätta tyder det på att ni inte tror att företaget kan komma på fötter igen. Det innebär dessutom att ni har en chans att få tillbaka alla era utestående fordringar, men det innebär också att företagets tillgångar blir frysta under minst 3 månader vilket innebär att ni inte får ta del av pengarna under den tiden. Med tanke på att rekonstruktionen kan förlängas i upp till 12 månader innebär det att om företaget inte kommer på fötter snabbare än så, kan ni få vänta länge på era pengar. 

Om ni däremot enas om att företaget inte ska fortsätta sin rekonstruktion garanterar ni era egna förluster. Företaget har hamnat i den här situationen eftersom skulderna är större än tillgångarna. Fördelen kan dock vara att en del av skulderna kan regleras snabbare än mellan 3 till 12 månader och att ni då tar en mindre förlust men får tillbaka pengarna snabbare. 

Om företaget fortsätter med rekonstruktionen kommer ni få ett brev att skriva under där ni godkänner att fordringarna minskas med minst 25 procent, ett så kallat offentligt ackord. Läs mer om rekonstruktioner och hur de går till på: företagsrekonstruktion.biz.

23 Jul 2018