Vad är en körjournal ?

När ska en körjournal användas och vad krävs det av den som använder den? Frågorna kan vara många. Här kommer några av svaren.

En körjournal är vanligtvis ett ark med kolumner för bestämda uppgifter. Den fylls till exempel i av en person som använder sin bil till och från jobbet och vill göra avdrag för det. Det är vanligast att man använder sig av en körjournal om man till exempel har en tjänstebil eller om man kör ett fordon i tjänsten som bara används under arbetstid. Lastbilsförare är exempel på ett yrke där det ingår i arbetsuppgifterna att fylla i en körjournal. Det kan behövas en journal för att bevisa för arbetsgivaren hur mycket av de körda milen som gjorts inom jobbet och hur många som körts privat. Det är helt enkelt en journal över hur en bil har använts.

En silver bil på landsväg

Fylla i en körjournal

När man ska använda sig av en körjournal är det viktigt att ha med alla kolumner och uppgifter som efterfrågas.Varje gång bilen körs ska man fylla i dagens datum. Därefter mätarställningen både vid start och vid färdens slut. Vidare adressen man startar från och den man anländer till. Det samma gäller vid återresan. I nästkommande kolumn anges ärendet, platsen eller personen man skulle träffa på adressen. Under den sista kolumnen anges namnet på föraren, likaså om det har varit nödvändigt att till exempel fylla på transportmedel. Om så är fallet anges även summan som är utlagd och antalet liter som är påfyllt. Registreringsnummer och året det gäller bör självklart vara med och skrivs vanligtvis högst upp.

Olika slags körjournaler

Det finns enkla pappersark att fylla i och man kan fylla i sin körjournal på en dator i förprogrammerade manualer. Ett annat sätt är att ha en elektronisk körjournal inmonterad i bilen. Den kallas för en passiv eftersom föraren aldrig behöver fylla i något själv. Det sköts automatiskt och på ett finurligt sätt registreras alla körningar. Både privata och de som utförs i tjänsten. Det finns enheter där manuellt anger om resan är privat eller inte och andra enheter har webbaserade funktioner kopplade till en dator. Man kan komplettera med uppgifter om det skulle behövas. En annan funktion som vissa enheter har är att registrera hur hög den faktiska bränsleförbrukningen är på de olika sträckorna. Det går även att i realtid se var fordonet befinner sig genom GPS. En anställd måste alltid kunna välja mellan elektronisk och manuell körjournal.

16 Feb 2020