Tredjepartslogistik och dess för- och nackdelar

Bör ditt företag använda tredjepartslogistik–eller inte? Läs mer om tredjepartslogistik och dess fördelar–och nackdelar.

Tredjepartslogistik innebär att företag köper in logistiklösningar från externa företag (en tredjepart). De har därmed inte själv ansvaret för logistiken så som frakt, förtullning och lager. Dessutom kan tilläggstjänster tecknas så som ompackning, returhantering m.m.

Logistiklösningarna växte fram tack vare globaliseringen och ett helt nytt behov av smidiga logistiklösningar. Det blev helt enkelt för krångligt och dyrt att själv ta hand om hela logistiken.

Kvinna står vid bord, fem andra personer sitter vi bordet i affärsmöte. 

Det finns både fördelar och nackdelar med detta upplägg.

  • Kostnadseffektivisering

Ett företag inom tredjepartslogistik kan effektivisera och samköra flera kunders logistik vilket därmed blir en kostnadsbesparing. Exempelvis kan lager utnyttjas åt flera kunder på samma gång och vid transport samkörs produkterna. Som företag betalar man i detta fall enbart vad man behöver utnyttja. Istället för fasta kostnader skapas en mer rörlig kostnad utifrån hur mycket som tjänsten utnyttjas.

  • Fokus på expertis

Genom att lägga fokus på en enda del i logistikkedjan kan företag inom tredjepartslogistik bli bäst på de tjänster de erbjuder. Istället för att ha hand om hela kedjan kan de fokusera på enbart en viss del av logistiken. På detta sätt kan flera företag samarbeta där varje företag är bäst på det de utför.

  • Tidsbesparande

En av de största orsakerna att denna logistiklösning väljs är att det är så tidsbesparande. Som företagare kan man lägga tid på att sälja, ta hand om kunder och utveckla företaget. Alla logistiska frågor tas hand om av ett externt företag. Det blir även kostnadsbesparande genom att företaget inte själv behöver lägga tid på logistiken eller ha egna lagerlokaler.

-Tappar kontakt med kunderna.

Om ett företag inte själv har hand om logistiken innebär det att man tappar en del av kontakten med kunderna. Skulle ett problem uppstå är det ändå exempelvis E-butiken som sålt varan som får ta hand om problemet och i värsta fall får dåliga recensioner. Detta även om de inte är ansvarig för logistiken.

-Dyrt vid mindre mängder

Att använda sig av trepartslogistik innebär tidsbesparing och många gånger även ekonomiska besparingar. Men allt handlar om hur stor del logistikfrågan är inom företaget. För som med alla tjänster så kostar även detta. För de allra minsta företaget kan det vara ekonomiskt försvarbart att ta hand om all logistik själv. Men när man sedan växlar upp och blir större är chansen stor att logistikalternativet är det bästa valet.

9 Feb 2020