Tips när du ska hyra industrilokal

Ska du starta upp en industriell verksamhet? I sådana fall har du säkert mycket att fundera på. En av sakerna man behöver ordna är en bra industrilokal – och det fungerar inte med vilken lokal som helst. Bland annat behöver du ställa krav på industrigolv, storlek och området runt omkring. Här kan du läsa om vad du behöver veta innan du ger dig ut på jakt efter en industrilokal.

Rätt typ av lokal

Begreppet industrilokal är tämligen brett. Det finns många användningsområden för dessa lokaler, och det blir lite vad man gör det till. Säkerligen kommer du att behöva anpassa lokalerna efter din verksamhet. Ska du köra med stora, tunga fordon, krävs till exempel ett tåligt industrigolv som inte skadas i första taget.

Något annat att se över är dörrarna till lokalen. Ska ni köra stora fordon krävs att de kan ta sig in och ut från hallen. Dörrar, precis som industrigolv, går givetvis att anpassa och ändra. Det första steget är kanske att hitta en lokal överhuvudtaget, men det måste givetvis finnas möjligheter att anpassa den efter din verksamhets behov.

Hitta en lokal med rätt yta

Att beräkna nödvändigt yta industrigolv är kanske inte helt lätt. Om du är i början av din karriär vill du säkerligen ha möjligheter att expandera också. I sådana fall får du göra förutsägningar kring till exempel hur många anställda det kommer finnas, hur många som ska få plats i lokalen och vilket utrymme som krävs för maskiner, verktyg eller andra inventarier som tar stort utrymme. 

När du har beräknat detta kan du komma fram till ett särskilt antal kvadratmeter – det här antalet har du sedan i åtanke när du söker efter lokaler. Du bör givetvis vara beredd på att inte hitta en lokal som stämmer exakt överens med dina behov. Räkna med plus minus 10 till 15 kvm, minst, beroende på din verksamhet. 

Yta i bokstavlig mening

Det är inte enbart viktigt hur stor ytan här. Även vad ytan utgörs av, i ren fysisk mening, är mycket viktigt. Du bör hitta en lokal med riktigt industrigolv, om det är något som din verksamhet kräver. Om det inte finns, är det något som du kommer att behöva lägga. Det finns flera olika typer av industrigolv, så du bör tala med ett golvföretag som kan ge dig råd och tips.

Läge

Det finns inte ett läge som passar alla verksamheter. Det som är ett jättebra läge för en verksamhet är kanske suboptimalt för en annan. Samtidigt kan nog de flesta skriva under på att läget är viktigt ur en affärsmässig synpunkt. Något som är viktigt för de allra flesta verksamheter är en relativ närhet till transportleder och kommunikationspunkter. 

Ta ställning till om du behöver närhet till någon särskild typ av transport. Kanske skulle din verksamhet gagnas av närhet till en hamn? Eller tåg eller buss? Viktigt att ta hänsyn till är givetvis att läget påverkar priserna. Ett mer attraktivt läge kommer med ganska stor sannolikhet att innebära en högre månadskostnad.

20 Apr 2018