Tips för att spara el på företaget

Det finns stor potential för svenska företag att spara el och detta dessutom utan att behöva göra några större investeringar i exempelvis utrustning som drar mindre energi. Man kan, med ganska enkla medel, spara el och därigenom också sänka sina kostnader. Något som är bra idag, med tanke på att elpriset hela tiden stiger och givetvis också med tanke på att det alltid är bra att sänka energiförbrukningen - detta med miljön i åtanke.

Det viktigaste handlar om att identifiera och kartlägga energianvändningen. Var kan man sätta in insatserna - vad är det som drar mest el inom företaget? Många företag har stora läckage i detta och det spelar egentligen ingen roll vilken bransch man tillhör: svångremmen kan dras åt ytterligare ett hack nästan inom alla företag och pengar kan i och med detta sparas.

Hur ska man då göra för att kartlägga och identifiera de läckage som ofta finns? Ett bra första steg att ta är att besöka arbetsplatsen efter arbetstid. Gå runt under en sen kväll eller en natt och titta efter vilka maskiner som är igång, vilka lampor som är tända i onödan och där man även ser över fläktar, ventilation och eventuella kompressorer. Ett tips är att ta professionell hjälp. En elektriker i Stockholm - om ni har företaget i den staden - kan bistå med goda råd.

Kan det verkligen göra skillnad? En undersökning av 42 svenska företag visade att just denna enkla metod reducerade kostnader i form av el på ett ganska markant sätt. Man ska här även tillägga att företag har ett ansvar i denna fråga: man ska, för miljöns skull, hushålla med energin och detta i enlighet med Miljöbalken. Hur många skruvar kan ni dra åt på er arbetsplats, hur många datorer står på under natten och hur pass många lampor står tända i onödan? Det handlar om många bäckar små: allting räknas i denna fråga.

Utbilda personalen i dessa frågor

Det bästa tipset man kan ge gällande detta handlar om att ge personalen kunskap och vetskap om vad som gäller. Hur ser er miljöpolicy ut idag - och hur kan den förbättras för att även inkludera dessa frågor? Utbildning är en nyckel till att spara el och energi på företag. Gå igenom vilka svar exempelvis din nattkontroll gav och vad ni - tillsammans - måste arbeta med.

Man talar idag mycket om att Nudga och detta stämmer bra överens med hur en positiv företagskultur kan skapas: genom att ständigt påminna om dessa detaljer - släck ljuset, stäng av datorn när du lämnar jobbet och så vidare - så skapas till slut vanor och rutiner.

Ett annat tips som är mer konkret handlar om att köra vissa maskiner under tider på dygnet då elpriset är lägre. En klassiker inom den tunga industrin som i många fall även kan appliceras och implementeras inom andra områden.

Här kan du läsa mer om hur elektriker arbetar.

29 Nov 2021