Tips för att optimera din resursplanering

För att ett projekt ska kunna genomföras med bra resultat är god resursplanering ofta viktigt. Målet kan vara vad som helst, men syftet med själva resursplaneringen är ofta att använda sig av planering och verktyg för att flera människor på bästa sätt ska kunna åstadkomma ett gemensamt mål. Om du är ny till detta och söker tips eller inspiration, hoppas vi att den här texten kan hjälpa till.

Resurser är oftast människor

Man talar vanligtvis om resursplanering med hjälp av grafer och diagram, precis som man kanske skulle göra med produktutveckling eller rapporter som rör bolagets verksamhet på andra sätt. Det här ger visserligen mycket bra information och underlag för analys, men det får inte glömmas att resurserna är människor.

Dessa ska trivas med att arbeta i projektet och hållas motiverade för att det gemensamma målet ska kunna nås på bästa sätt och med goda resultat. Den som leder ett projekt bör både kunna använda sig av grafer och diagram, samtidigt som en social förmåga finns att motivera och inspirera de som ska arbeta med projektet – oavsett hur stora eller små uppgifterna är.

Hitta en bra balans i din resursplanering med hjälp av bra projektverktyg

Att kunna organisera och få en överblick av projektet är mycket viktigt, och till och med ofta nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras med förväntade resultat. Samtidigt är det viktigt att inte bara helt gå på dessa verktyg, utan att man också ser till människorna som ska göra uppgifterna. Verktygen är mycket bra för att identifiera områden av projektet som kan kräva lite uppmärksamhet, men det gäller att gå till den som ska utföra uppgiften för att faktiskt bestämma en åtgärd.

Själva resursplaneringen krävs för att mäta produktivitetsgrader. För att företaget faktiskt ska bli lönsamt krävs just det – en viss effektivitet – något som projektverktyg hjälper till med på ett utmärkt sätt. Tänk dock bara på att inte gå alldeles för mycket på planeringen.

Främja samarbete

I och med resursplaneringen planerar du säkerligen för samarbete. Det är viktigt att understryka att det idag är allmänt vedertaget att samarbete kan öka produktiviteten och minska risken för problem och misstag. Det här kan vara bra att ha i åtanke när du ska välja ett projektverktyg inför arbetet.

Finns det en chattfunktion där du och projektets olika medarbetare kan samtala med varandra? Många program har en slags chattfunktion för varje uppgift – oavsett hur liten den är. Att kommunicera på ett bra sätt främjar med största sannolikhet projektet på ett effektivt sätt. Hur man arbetar med detta är såklart subjektivt och inga rätt eller fel finns egentligen. Dock föredrar de flesta projektledare att ta alla möjligheter för att göra kommunikationen mellan projektets olika deltagare så effektiv det bara går.

29 Nov 2017