Spara tid med ett effektivt lönesystem

Räknar man lön för personal med olika avtal, eller när samma person är anställd i flera bolag i koncernen, då är det bra att satsa på ett rejält lönesystem, som HR Plus, som gör uträkningen.

Den investering i tid och arbete man lägger ner på att lära sig ett avancerat löneprogram är verkligen ett smart drag. Man får så mycket tillbaka från programmet och sparar massor av framtida arbete när man hanterar löner professionellt.

Komplexa arbetsuppgifter går lättare

Med tiden, när ett företag växer, kan det uppstå komplexa situationer, där det är tungrott att räkna löner. Då behövs ett extra kraftfullt program. Folk har olika avtal, är anställda på olika villkor och ibland har samma person flera olika funktioner i en koncern. Varje aktiebolag är en egen juridisk person som ska redovisa sina löner och skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. Just lönedelen, med tillhörande skatteredovisning, är enormt beroende av att man håller tidsramarna för betalning så att inget oförutsett stoppar upp jobbet.

Särskilt med många anställda av olika slag är det nödvändigt att företaget satsar på ett effektivt datorstöd, och lönesystemet HR Plus klarar dessa komplexa uppgifter. Kanske har man hundratals anställda, och alla förväntar de sig att rätt belopp finns på deras konto på avlöningsdagen. Datastrul har personalen ingen förståelse för i det läget, så pengarna ska bara finnas på kontot.

Konsten att betala rätt lön i rätt tid

Grunden till effektivitet är att uppgifter registreras i förväg för varje anställd. När man väl ska göra lönerna vet datorn vilken skattetabell som gäller för varje enskild person, vem som ska betala extra skatt, vem som har fast månadslön, vem som har rörlig lön och mycket annat. Skattetabeller är kopplade till löneprogrammet. Det kommer ut lönelistor och när man är klar går filer elektroniskt över till banken. De anställdas kontouppgifter kommer förstås också med automatiskt eftersom de är inlagda förväg med clearingnummer och allt. Banken ser till att alla lönerna går in rätt till respektive konto. I programmet finns också bokföringslistor som gör jobbet enklare. Allt som man tidigare fick sitta och räkna ut manuellt sköts så gott som automatiskt. Funktioner som dessa är grundläggande numera, men lönesystemet HR Plus är en rejäl uppgradering. Givetvis är det alltid möjligt att gå in och justera belopp, och man måste godkänna listor innan de bokförs. Datorn är en hjälpreda, men det är företagets lönepersonal som styr över maskinen.

26 Sep 2020