Skyltar en viktig del av företagets marknadsföring

De allra flesta företag arbetar regelbundet med marknadsföring för att bygga varumärke, öka orderingången och bredda kundunderlaget. Det kan ske med allt från TV-reklam till visitkort. Vilken väg som är bäst beror mycket vad som säljs och var man har sina kunder. Även om det finns några få undantag så fyller skyltar en ofta viktig del i företagens marknadsföring.

Syns du så finns du

Med en fasadskylt markeras det tydligt för förbipasserande vilket företag som har sin verksamhet i byggnaden. Är det en frisör, klädbutik eller pizzeria kan tydligheten och synligheten som skylten ger skapa spontana kunder som väljer att besöka företaget när man är på väg förbi.

Är det istället en E-butik som har sitt kontor i ett kontorskomplex behövs inte lika tydlig information till de förbipasserande. E-butiken har sina kunder över hela Sverige och det är ytterst få som kommer förbi på kontoret.  I detta fall kan det räcka med en mindre namnskylt som främst visar personer som planerat ett besök hur de ska hitta rätt. Men även det är en slags marknadsföring.


Här bör man alltså fundera på vad målet med skylten är. Självklart handlar det om att visa upp att man finns. Men vilka är kundgruppen? Är det personer som spontant rör sig området eller finns de på en helt annan ort. Skylten bör finnas – men kan vara utformad på olika sätt beroende på dess funktion.

Reklamskyltarna

Att arbeta med reklamskyltar är både kostnadseffektivt och enkelt. Men, som påpekats ovan, handlar det om var kundgruppen finns. Reklamskyltar kan skapa mervärde om kunderna finns i området men även öka försäljningen inne i butiken i det fall som kunden kommer in.

Inom denna kategori finns de ”vägledande” skyltarna. Det är skyltar som finns i närheten av butiken och som pekar åt vilket håll som kunden ska gå för att nå till dit. Dessa är inte minst viktiga i det fall som butiken ligger på en mindre tvärgata eller av annan anledning inte är lika synlig som de övriga butikerna i stadskärnan.

Bara några meter från ingången kan även så kallade gatupratare göra stor effekt. Större skyltar som man lätt kan byta budskap på. På dessa lyfts ofta specialerbjudanden fram så som reor, tidsbegränsande kampanjer osv.

Men kom ihåg att det inte bara är priset som kan locka in besökare till butiken utan även vad som erbjuds, dvs utbudet. Att ha budskap som ”Vi lagar din Iphone” kan vara mer effektivt än bara ”Iphone 7 för 4999kr”. Lyft fram vad ni är bäst på och fokusera inte enbart på priset.

Genom att jobba med skyltar skapas alltså en kostnadseffektiv marknadsföringsväg. Men som med all marknadsföring handlar det om att prova sig fram och utvärdera de olika resultaten.

20 Jan 2017