Skaffa säkra fönster som förhindrar tjuvarna

Har man ett företag eller en affär där man vill få ut så mycket som möjligt av sina kunder vill man både inreda sin affär, kontor eller vad det nu är man äger som företagare och samtidigt inte bjuda in inbrottstjuven. Då kan skottsäkra fönster som både tillåter kunder få insyn i affären, men som är mycket svåra att söndra utifrån vara det enda rätta. Vill man ha stora skyltfönster som inte kan splittras lika lätt från slag utifrån är säkerhetsfönster det enda rätta alternativet. Varför inte skaffa fönster från ett företag som är experter på säkerhet och som kan bygga skottsäkra glas? Då vet man att man får det som krävs för att inte bjuda in inbrottstjuvarna.

Se över säkerheten och försvåra för tjuvarna

Om du som är företagare får problem med tjuvar som tar sig in i din affär är det hög tid att se över säkerheten och vilka fönster och dörrar som du har. Tyvärr räcker det inte med kameror. Allt färre tjuvar avskräcks av kameror då filmerna inte alltid leder till att man hittar tjuvarna, och det vet de alltför väl. Vi har tyvärr en poliskår som inte gör sitt jobb och när det kommer till inbrott och stölder avskrivs de alltför lättvindigt av landets poliskår. Ofta läggs utredningar ned utan vidare förundersökning. Det lägger allt mer ansvar på landets företagare. Då är man så illa tvungen att se över sitt eget hus. Därför går vi igenom vilka säkerhetsåtgärder man kan införa här:

1. Säkerhetsbolag och väktare

De flesta gallerior förser sig med egna säkerhetsvakter som patrullerar runt i området. Då gäller det att många butiker går samman för att täcka de kostnaderna eftersom det är en stor utgift. Har man sin affär som inte finns belägen inuti en galleria är det svårare att få väktare som befinner sig i närheten av sin affär. Är det kriminella, kan väktarna bli utsatta för våld och det gör situationen värre. Om man har sin affären lokaliserad i ett mer utsatt område, hjälper det inte att ha ett vaktbolag, eftersom det tar flera minuter innan de är på plats och då kan tjuvarna redan ha hunnit ta sig in och sno det de har velat ta.

2. Säkrare dörrar och gallergrindar

Fönster och dörrar är alltid de svagare punkterna i alla fastigheter. Därför har man inte något säkrare hus än vad dörrar och fönster kan ge i form av skydd. Då bör man försäkra sig om att just de är de säkraste så långt det bara är möjligt. Man kan installera gallergrindar som är näst intill omöjliga att forcera. Men hur är det med fönstren?

3. Skottsäkra fönster

Man kan montera säkerhetsfönster. Ett säkerhetsfönster har ett säkerhetslaminat som gör rutan mycket mer tåligt än andra fönster. Det blir mycket svårare att splittra än andra glas. Sedan är det viktigt att inte exponera vissa stöldbegärliga varor i onödan. Man kan försvåra för tjuvarna genom att låsa in de mest kostsamma varorna. På det sättet kan man försvåra för tjuvarna att snabbt ta sig in och sedan försvinna med varor för stora belopp. 

5 May 2018