Skaffa elcykel för tjänsteresor

Visste du att hela en fjärdedel av alla bin dog mellan 2009-2010? Det är inga påhittade siffror. Sveriges Biodlares Riksförbunf har hållit koll på bina, vilket ju är deras jobb. Även Jordbruksverkets egen statistik visar på att nidöden är ett växande problem i Sverige. Ändå är det inte värst här, det finns värre situationer på andra håll i världen, som i USA, i Asien och i flera andra europeiska länder förekommer bidöd som är i nivå med massdöd. Det är ett så stort antal att bidöden har fått ett nytt namn; Colony Collapse Disorder (bidödkollapssyndrom) eller plötslig bidöd.

Så här går en plötslig bidöd till

En bikupa kan vara full av yngel men den saknar vuxna bin. Det finns tillräckligt med mat, men bina är inte villiga att äta. De överger kupan. Bikupan blir snabbt plundrat av andra djur och bina försvinner. Ingen vet vart.

Det visar sig att bina är drabbade av Varroakvalster som gör bina sjuka. De tappar orienteringsförmåga, blir missbildade eller blir paralyserade. Bina uteblir från bikuporna och överger sina yngel. Kvalstren som angriper bina har blivit immuna mot det bekämpningsmedel som egentligen är ämnade att utrota dem. Det har lett till att de kemiska fabrikerna har tagit fram ännu starkare bekämpningsmedel som nu har dödat och smittat bina. Detta är särskilt känsligt så bina står för pollineringen inom jordbruket. För fruktodlare är bidöden ett reellt hot. Dör står bina för 60-80 procent av skördens värde.

Vi måste alla börja göra miljövänliga val

Här tror vi att de flesta förstår vart det barkar. Vi måste sluta med kemiska bekämpningsmedel, men det är också andra saker som vi måste göra. Bidöden är ett enkelt sätt att förklara vad vårt samhälle är på väg som enbart stirrar sig blind på jakten på ökad vinst. Det finns andra saker som också kan leda till jordens kollaps. Växthuseffekten, till exempel. Det är ett faktum att jordens medeltemperatur höjs varje år. Och växthuseffekten kommer sig av att vi fortsätter släppa ut en massa avgaser och använder oss av fossila bränslen. Här är den privata bilismen en del av boven, liksom flyget och industrin. Vi kan alla välja att inte flyga och sluta köra bil till och från jobbet. Börjar vi alla att ta elcykeln till och från jobbet kan vi tillsammans skapa förutsättningar för en med hälsosam jord och atmosfär. Men det är bråttom. Helst hade vi börjat igår. Här vill vi rekommendera att företagen börjar med tjänstecykel istället för tjänstebil. Då får man 25 procent av inköpsvärdet i statligt bidrag.

8 Jun 2018