Senaste trenderna inom kontorsmöbler

Ser man på trender inom kontorsmöbler kan man antingen se på design med färger och former eller på hur möblerna används och dess funktion. Trender som är tydliga inom den andra trendinriktningen är bland annat följande:

Hemmakomfort

De som har jobb som främst utförs vid en dator kan idag jobba i stort sett var som helst, så länge de har internetuppkoppling. Kontoret som förr var en självklar arbetsplats är idag inte lika självklar. Varför ska man sitta på kontoret om det upplevs mysigare, trevligare eller smidigare att jobba på ett café eller hemma?

Detta är något som arbetsgivarna allt mer måste förhålla sig till och skapa inspirerande och attraherande arbetsplatser med kontorsmöbler som helt och hållet möter arbetstagarens behov.

Ett exempel på detta är ”Pop-Up” arbetsplatser. Egenföretagare som gärna sitter i kontorslokaler tillsammans med andra, även om man arbetar med helt olika yrken. Man får då tillgång till Wifi, enklare kontorstjänster och inte minst ta del av gemenskapen i fikarummet.

Kraven har helt enkelt blivit högre att kontorsmöblerna och övrig inredning ger något mer än bara ett kontor.

Möt flera behov - samtidigt

Med flexibel arbetsplats och gemensamma arbetsprojekt genom molnbaserade tjänster måste dagens kontorsmöbler möta flera olika behov. Hos flera företag är inte en kontorsplats längre knuten till en enda person utan en plats där flera arbetar, även om det inte sker samtidigt. Gränserna är inte lika tydliga vilket även skapar behov av större flexibilitet. Går det snabbt att ändra höjd, koppla in teknisk utrustning, bygga till med fler moduler?

Att flera delar på samma arbetsplats har även blivit en tydlig ekonomisk fråga. Ett större företag som är leverantör av kontorsmöbler i Stockholm har vittnat om att kontor byggs upp just med denna flexibla lösning. Det finns kontorslokaler där företagare hyr in sig några timmar per dag. Så fort de lämnat kontoret kommer nästa företagare som sätter sig ner, kopplar in sin dator och börjar jobba. Kostnaden för en kontorsplats är helt enkelt för stor för att man ska äga platsen helt själv.

Teknikfria zoner för avslappning och nedkoppling

Telefonen följer med oss var vi än är. Därmed kan vi bli nådda via sms, mail, Facebook, Twitter osv hela tiden. Men är det vad vi behöver för att skapa kreativa lösningar och bygga långsiktiga affärsrelationer? Kanske inte.

Google, som ofta vågar utmana gällande inredning och arbetsmiljö, införde häromåret ”Teknikfria möten”. Möten där deltagarna får lämna sina telefoner, datorer m.m. på sina kontorsplatser innan de träffas för att diskutera olika frågor.

Med uppkoppling överallt blir även kravet större på avkoppling och nedkoppling större. Det kan innebära att man skapar delar av kontorslandskapet som helt blir avskärmat från resterande del. Istället för att snabbt kunna koppla in sin dator bjuds det på avkopplande fåtöljer och läshörnor. Istället för skrivare, scanner och Tv-skärmar finns lugnet, stillheten och ljudbarriärer.

12 Jan 2017