Så utnyttjar du ditt butiksfönster på bästa sätt

Ett butiksfönster är viktigt för att fånga människors intresse och få dem att notera butiken. Ett riktigt spektakulärt butiksfönster kan dessutom bli en liten snackis, vilket givetvis är mycket bra marknadsföring för din butik.

Att bara ställa ut ett par produkter i butiksfönstret kan vara att gå miste om potentiella kunder. Med förberedelser och en hel del eftertanke kan du göra ditt butiksfönster till något som fångar varje förbipasserandes uppmärksamhet. Sedan gäller det även att tänka på rent praktiska saker, som att ha tillräckligt av produkterna du marknadsför och att hålla rutan ren och fräsch.

Ljuset

Ljuset kan spela en viktig roll i marknadsföringen av produkter i ett butiksfönster. Snarare än att sätta dit lite lampor efteråt, bör de vara en integrerad del av förberedelserna och planen för hur ditt butiksfönster ska se ut. Särskilt effektfullt blir detta om du lämnar några spotlights på under natten. Om ditt butiksfönster är det enda med ljus på efter stängningsdags, kommer det också att vara just din butik som folk lägger märke till.

Undvik att hänga en lampa direkt ovanför produkten. Var istället kreativ och använd färger och vinklar på annorlunda sätt. Framhäv de punkter av produkten som kan tänkas vara mest lockande.

Tvätta rutan

Att rutan är ren är en självklarhet, men kan vara något som lätt glöms bort i den dagliga stressen. Försök att kolla till butiksfönstret lite då och då så att det inte har blivit fula fläckar som påverkar helhetsintrycket av ditt fönster. Det är ofta snabbt gjort att ta bort fläckar som hamnat på fönstret. Tänk dock på att använda rätt medel, om medel över huvud taget behövs för att få bort fläcken.

Se till att ha produkterna i lager

Om du gör en riktigt snygg display i ditt butiksfönster, kan efterfrågan på produkterna plötsligt bli stor. Således är det viktigt att vara redo. Fyll upp lagret med de produkter du marknadsför så att du kan möta en eventuell ökad efterfrågan med kort varsel. Att ha slut på produkterna i fönstret är en missad möjlighet att ta del av fördelarna som ett snyggt butiksfönster ger.

Uppdatera fönstret regelbundet

Du behöver inte förnya ditt butiksfönster så pass ofta att det blir ett tidskrävande och distraherande moment i det vardagliga arbetet. Däremot är det bra att göra det åtminstone månatligen eller varannan månad. Ju oftare du förnyar ditt butiksfönster, desto mer uppmärksamhet kan du dra till din butik av förbipasserande som redan känner till att butiken finns.

Hellre kvalitet än kvantitet

Det är lätt att vilja marknadsföra en uppsjö av spännande produkter som nyligen kommit in. Dock kan det vara bättre att välja ut ett fåtal av dessa och satsa hårt på dem. Om ditt butiksfönster är fullt med många små produkter som saknar relevans till varandra är det lätt hänt att ditt butiksfönster försvinner i mängden. Försök att sticka ut i förhållande till dina konkurrenter.

15 Mar 2018