Så upptäcker du fukt i fastigheter

De flesta vet att fukt i fastigheter inte är bra för hälsan. Långvarig vistelse i fuktiga miljöer kan ge allergi- eller astmasvårigheter och sjukdomar. Lever man i sådan miljö andas man till sist in mögelsporer. Mögel är en svampsort med små, små sporer som lägger sig in andningsvägar i människokroppen och kan orsaka svårigheter att andas och i värsta fall sjukdomar som leder till ohälsa. Har man långvarig hosta, som inte kommer från förkylning, eller huvudvärk som inte ger med sig, bör man se över sin arbetsmiljö och vad som kan skada den.

Är det så att man hittar fuktskador på en fastighet måste man sanera den för att den ska bli helt fri från fukt. Även efter saneringen bör man se över miljön så att den får tillräcklig ventilation och tillräcklig syrsatt luft för att personalen ska kunna arbeta där, och andra som vistas där under längre tid ska kunna må bra i lokalen.

Om du misstänker att den fastighet som du vistas i har angripits av mögel- eller fuktskador bör du kontrollera fastigheten. Här kommer några tecken som du kan se efter:

  1. Fuktlukt eller lukt av jord
  2. Svarta prickar
  3. Insekter som gillar fukt, såsom silverfiskar, trägnagare, hästmyror, gråsuggor, källarspindlar
  4. Svårigheter att öppna fönster eller dörrar
  5. Metaller som rostar
  6. Färg som flagnar
  7. Dålig lukt i textilier

Så gör du om du misstänker fukt eller mögel

Det är inte alltid man själv upptäcker att fastigheten har drabbats av fukt eller mögel. Är man det minsta osäker bör man ta dit ett företag som kan ta dit hundar – som har ungefär 100 gånger bättre luktsinne än vi människor, som kan markera om den känner någon fuktlukt. Är det så att det finns fuktlukt måste man senare bort allt. Efter det bör man installera bättre ventilation så att fastigheten inte drabbas på nytt.

Rätt ventilation gör inte människor sjuka. Därför är det viktigt att se till att ventilationen är aktuell och fungerar precis som den ska. Äger man en fastighet som man kanske hyr ut, har man ett ansvar för att se till att ventileringen är aktuell och up-to-date. Därför görs obligatoriska ventilationskontroller (OVK) med jämna mellanrum. Detta för att människor som bor eller vistas i faatigheten inte ska bli sjuk eller lida men i de husen. Därför kan man anltia ett företag som tar ansvar för ventileringen i fastigheten. På det sättet kan man föerbugga i stället för att bygga om och lägga in en ny ventilering i huset. Varför inte anlita ett företag som är experter på ventilering och som har mer än 12 års erfarenhet av att ta ansvar för ventileringen på arbetsplatser? Läs mer om ett företag som kan ventilation i Stockholm på: http://www.ventilationstockholm.nu.

24 May 2018