Så kan man rekrytera chefen

Du vet väl om att det är chefen som lägger hela sin prägel på ett företag? Så vilken prägel, attityd och atmosfär som du vill ha på ett företag, beror på vilken person som du väljer som chef till det företaget. Så hur bär man sig åt för att få bäst  chefsrekrytering? Här ger vi några förslag.

En chef är inte vem-som-helst. En sådan ska ha ledaregenskaper som gör att de andra på företaget vill följa den personen. Den måste ha pondus för att inge respekt och att man mer än gärna vill göra som den personen säger. Har man en svag ledare, blir det inte mycket gjort. En svag ledare är till exempel någon som inte vågar fatta beslut. En ledare är någon som kanske dagligen måste fatta viktiga beslut. Samtidigt börd en personen inte fatta alla beslut, men de allra viktigaste besluten måste en ledare kunna fatta. Så hur får man tag i en sådan person, som både kan få andra att göra som den vill och som är tuff nog att fatta obekväma beslut om det är nödvändigt?

  • Rekrytera själv

Rekryterar man själv, innebär det oftast att man försöker nå så många som möjligt med sin annons om att man vill rekrytera en chef till företaget. De gäller att annonsera i så många medier som kan nå så många som möjligt. Då kan man få över 300 ansökningar. Och bäst är ju att man verkligen läser alla. Det kan ta tid. När man sedan har läst alla, bör man bestämma sig för att försöka minska det till 10, som man sedan tar kontakt med och som man väljer att träffa. När man sedan träffar dem gäller det att på bästa möjliga sätt, kunna avgöra om det bland de 10 finns någon som kan bli en bra chef. Man måste sedan fråga om referenser och sedan kontrollera alla referenser och efter det bestämma sig för den med bäst referenser.

  • Rekrytering via bemanningsföretag 

Många rekryterar chefer via bemanningsföretag. Det är då företag som är vana vid att rekrytera personal. De har redan alla de kanaler som de vill ha och har ofta stora mängder människor som de kan nå. Det som är fördelen med ett bemanningsföretag är att de är vana vid att ta reda på och sålla bland de som söker tjänsten, men förstår de verkligen ditt företag och vad just du behöver? Det är inte alla gånger så att de gör det.

  • Anlita rekryteringsföretag

Man kan anlita ett företag som enbart är specialiserad på att hitta sådana som är och kan bli duktiga chefer.  De kanske har arbetat på att få till ett bra nätverk med människor som de tror kan bli bra chefer. Har de lyckats en gång kanske de även lyckas nästa gång så att de känner igen en person som kan bli bra chefer.

2 Sep 2019