Så kan en företrädare rädda ditt bolag

Om ditt företag har skatteskulder kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Helst kanske man vill få mer tid, eller bättre idéer om hur man kan rädda det egna företaget från konkurs. Det finns några alternativ till konkurs, om man bara är beredd att tänka kreativt och våga nya grepp. Man är inte skyldig att gå i konkurs. Det finns alternativ. Här går vi igenom de vanligaste alternativen till konkurs.

Olagligt driva ett företag och smita från skatteinbetalningar

Det är olagligt att driva ett företag, för att sedan, när det är dags att betala in skatter, försätta firman i konkurs. Tyvärr finns det många fula fiskar inom företagande som gör att det måste finnas vissa regler för företagande, som ger de fula fiskarna möjhlighet att fuska sig till rikedomar. Att lättvindigt försätta företag i konkurs är inte tillåtet. Däremot är det ju inte olagligt att misslyckas med sitt företagande. Däremot om man upprepade gånger har misslyckats med sitt företagande kan det bli omöjligt att starta nya företag på löpande band. Det är heller inte tillåtet att köpa ett företag för företagets egna pengar. Till exempel, att köpa ett företag och ta lån, som sedan, betalas tillbaka med den vinst som man har gjort på företaget. Det innebär att man inte har tillfört företaget några nya pengar med sitt köp, utan har tömt företaget på pengar genom att medvetet lura företagets aktieägare genom att blåsa dem på pengar.

Om du har svårt att betala skatterna

Skulle det vara så att du som företagsägare har svårt att betala företagets skatter, kan du – och bör du – anlita en advokatbyrå som agerar som faktisk företrädare för företaget. På så sätt slipper du som företagsägare, och den VD som arbetar på företaget, samt styrelsemedlemmar betala ur egen ficka för företagets skatteskulder. Som ägare kan det vara en ganska utsatt situation att plötsligt bli skyldig Skatteverket flera tusenlappar, om företaget saknar likvida medel att betala sina skulder med. Då bör man ta till nödvändiga åtgärder för att skydda både dig själv och andra i företaget. 

En faktisk företrädare har även ett stort inflytande över hur företaget fattar beslut, och är en del av uppdraget av att ingå som fkatiskt företrädare. Det bör det ju också vara om det är advokaten som går in och ska vara den som betalar för företagets skulder till Skatteverket. Det som den personen nåste göra är helt enkelt att vara en del av lösningen så att företaget betalar det som det ska göra.

26 Dec 2018