Så kan du utveckla din enskilda firma

Om du är en duktig företagare kanske du ser till så att dina tjänster och produkter säljer riktigt bra. Är du duktig kanske du får in så pass mycket på företagandet att du kan anställa fler som utför samma arbete som du, eller om du vill att företaget ska växa genom att kunna erbjuda fler och annorlunda tjänster eller varor, kan man anställa någon som kan komplettera en. I vilket fall kommer man förr eller senare att ställas inför att antingen anställa någon som har hand om ekonomin eller köpa in en sådan tjänst.

Att anställa en ekonom som håller i bokföringen åt en, kan kosta ganska mycket. Dels krävs det att man betalar lön för arbetet, dels behöver man betala skatt och sociala avgifter för den som är anställd. Men man kan komma runt det genom att köpa in ett enkelt och digitalt bokflringsprogram som underlättar för en att hålla koll på sifforna med. Och i längden kan det vara mer lönsamt.

Så fungerar det

Man börjar med att googla "bokföringsprogram enskild firma". Sedan borde det komma flera förslag från Googles sökmotor om vilka bokföringsprogram som finns. Sedan är det bara att prova några stycken. Många av dem har en provperiod på mellan några veckor till en månad. På det sättet får man chansen att pröva sig fram till någon av dem som är bra att ha. När man sedan har provat sig fram är det bara att skaffa sig ett. Det som kan krävas av ett bokföringsprogram är att det går att hantera flera olika konton på ett och samma bokföringsprogram. Genom att kunna bokföra olika konton blir det lättare att hålla uppsikt över om man har olika verksamheter inom ett och samma företag. Då vill man kunna bokföra inkomster och utgifter skilt för sig. Läs mer här.

Bättre hålla koll på ekonomin

Har man olika veksamheter av olika slag i företaget och har olika konton i bokföringsprogrammet för dem kan man hålla koll på ekonomin i bolaget. Då ser man snabbt och enkelt vilka de olika verksamheterna som är lönsamma, vilka som kräver stora utgifter och som kanske inte är så lönsamma. Då är det ju rekommenderbart att man satsar mer på de lönsamma delarna av verksamheten och inte fortsätter att slösa tid och pengar på dem som inte är det. Kanske man ska göra sig av med de olönsamma satsningarna och bara arbeta med det som är lönsamt och som drar in mest pengar.

2 Oct 2019