Så kan du få gratis juridisk rådgivning

Har du blivit uppsklubba, domstolagd på felaktiga grunder? Anser du att din arbetsgivare har agerat olagligt och att du därmed bör få skadestånd eller få tillbaka jobbet? Då är det en arbetsrättsjurist som bör kontaktas. Men kostar inte det mycket? Det behöver det inte göra. Här är vägarna i Stockholm (delvis även resterande delar av landet) till gratis, eller mycket billig, juridisk rådgivning.

Kontakta fackförbundet

Om du är ansluten till ett fackförbund finns en stor fördel att först kontakta detta. I Stockholm finns alla fackförbund representerade med både lokala och regionala ombud. Dessa ombud kan hjälpa till med att hänvisa till rätt avdelningen inom förbundet. Fackförbund har i stort sett alltid arbetsrättsjurister anställda eftersom en stor del av deras uppdrag handlar om att hjälpa medlemmarna i tvister med arbetsgivaren.

Gratis juridisk rådgivning

När en sökning sker på internet efter arbetsrättsjurist i Stockholm kommer flera annonser visas som marknadsför ”gratis juridisk rådgivning”. Det innebär inte att man kommer få all hjälp gratis men att det går att få ett första rådgivningssamtal gratis. Du kan boka ett sådant samtal och får under en begränsad tid berätta om ditt ärende för denna arbetsrättsjurist. Juristen avgör vilken hjälp som behövs för att gå vidare i ärendet eller kanske råder dig att inte gå vidare.

Det är därmed ett inledande samtal som ramar in problemet. Vill du sedan gå vidare är det viktigt att kolla vad det kommer att kosta och sedan jämföra detta pris mot andra arbetsrättsjurister i Stockholm.

Juriststudent

På de universitet i Stockholm som har juristutbildningar finns ibland möjligheten att få gratis rådgivning. Ofta är detta organiserat genom en studentförening så att inte varje student erbjuder detta utan någon tydlig struktur.

Frågor kan lämnas in av studenter men även av privatpersoner. Det blir därmed ett sätt för studenterna att få in riktiga fall från samhället. Däremot är det inte säkert att de kan sätta sig in i specifika fall så djupt utan snarare kan ge en vägledning i hur man kan gå vidare eller svara på allmänna frågor.

Pro Bono

En del jurister anser att man ska jobba ”Pro Bono”. Det betyder att man delvis ska erbjuda sina tjänster gratis. Detta till personer som av någon anledning inte har råd att anlita juristen. Av självklara skäl handlar detta alltså om in mindre tid av arbetstiden eftersom juristen även behöver arbeta för att få in pengar till det företag man jobbar inom.

Det finns olika syn på Pro Bono hos jurister då vissa arbetar mycket med detta medan andra inte gör det alls.

Advokatjouren

Det svenska Advokatsamfundet driver Advokatjouren. Här ges 15 minuters gratis rådgivning av advokater. Ofta är detta på bibliotek och uppstyrt utifrån vissa riktlinjer. Eftersom det är så kort tid så handlar det främst om att hjälpa människor att hitta vägar framåt i sitt ärende och tipsa om vilka instanser man kan kontakta. 

arbetsrättsjuriststockholm.se är en juristfirma med mycket stor juridisk erfarenhet och goda rekommendationer. 

7 Jan 2019