Så går det för Stockholms golvslipare

För den som är intresserad av hantverk och bygg i allmänhet, är tröskeln ganska låg till att starta en firma för golvslipning. I Stockholm finns dessutom en stor kundbas, inte minst med tanke på att det är väldigt vanligt med parkettgolv som vårdas ömt av sina ägare. En annan faktor är rot-avdraget, som gjort att företag som gör golvslipning och andra byggrelaterade tjänster i hemmet har kunnat frodas under senare år. Men hur går det egentligen för de golvslipare som är verksamma i Stockholm idag? Vi har slumpvist valt ut några och tittat på deras siffror. 

En man slipar golvet

Ökat omsättning markant

Den första golvslipningsfirman i Stockholm vi tittar på, har ökat sin försäljning markant på bara två år. Mellan 2013 och 2015 låg de ganska stabilt på en omsättning kring 1,5 – 2 miljoner kronor. 2016 var den plötsligt närmare 3 miljoner kronor och 2017 var den nästan fyra och en halv miljoner kronor. Även vinsten har ökat. Tidigare år har man gjort en vinst på mellan ca 50 000 – 100 000 kronor (förutom 2015, då man gjorde en förlust på 81 tusen kronor). År 2017 gökade man vinsten mångfalt, då den landade på över 400 tusen kronor. 

Antalet anställda korrelerar inte direkt med företagets omsättning. 2013 hade man 3 anställda, och 2014 – 2016 hade man ökat till fyra anställda utan att omsättningen direkt hade ökat. Rekordåret 2017 gick man återigen ned till 3 anställda. Trots det har lönekostnaderna ökat, alltså samtidigt som antalet anställda har sjunkit. 2016 hade man lönekostnader på 891 tusen kronor, fördelat på fyra anställda. 2017 delade man ut löner på närmare miljonen – till tre anställda. 

Svajigare siffror

Den första firman för golvslipning i Stockholm vi tittade på, ovan, hade relativt stabila siffror med en stark ökning under det senaste året. Den andra golvsliparen vi tittar på har lite mer svajiga siffror. Vinst och förlust har varit mellan ca - 100 000 till + 100 000 kronor samtliga år, men detta har inte korrelerat med omsättningen. År 2012 hade man till exempel en omsättning på 3 025 tusen kronor och en vinst på 28 tusen kronor. 2016 var omsättningen högre – 3 179 tusen kronor – men förlust på 80 tusen kronor noterades. Antalet anställda har stabilt legat på 5, varje år sedan 2012. Lönerna har skiftat lite grann, men inte särskilt mycket. 2014 delade man ut löner till de anställda på 1 556 tusen kronor, vilket året därefter höjdes till 1 791 tusen kronor. 2016 sänktes det något igen, till 1 651 tusen kronor.

29 Mar 2018