Rekrytering – några vanliga utmaningar

Alla företag som växer hamnar förr eller senare i situationen att de måste anställda personal. Faktum är att i en del branscher så är den största utmaningen för att växa just att rekrytera och behålla rätt människor. Om ni står inför att anställa och det är ont om kompetent personal att få tag i så kommer ni att behöva ta ställning till ett antal utmaningar och några av dem kommer vi att gå igenom här.

Headhunta de bästa i branschen?

En del företag har insett att de anställda är deras viktigaste resurs och därför vill de inte ta in vem som helst i sin stab. Om man vill anställa de bästa i branschen så finns det ett antal utmaningar kring det. Vi tar ett företag som arbetar med trädfällning på Lidingö som exempel. För att få tag på de bästa i branschen och få dem att börja arbeta hos er lokalt på Lidingö så behöver ni ha följande saker i åtanke:

  1. De bästa i branschen måste vara beredda att pendla eller flytta
  2. Har ni råd att rekrytera in de bästa inom trädfällning i hela landet?
  3. Är det en lönsam satsning?
  4. Hur länge kommer Sveriges bästa inom trädfällning vilja stanna kvar på Lidingö

Som ni ser så finns det flera saker att fundera på innan man bestämmer sig för att jaga ifatt de absolut bästa i branschen. När man väl har lyckats rekrytera personerna så måste man dessutom behålla dem. Om det fortfarande är lönsamt att göra den här satsningen så kan det vara et alternativ att headhunta branschens stjärnor.

Ta in nybörjare och lära upp dem från grunden

Ett annat alternativ som många företag väljer att göra är att ta in helt outbildad arbetskraft och lära upp dem själva. Även här finns det ett antal utmaningar att ta ställning till innan man väljer att gå den vägen. Några av dessa är:

  1. Är det lönsamt att ta in personal och utbilda själv från grunden jämfört med att rekrytera kunniga medarbetare?
  2. Riskerar ni att tappa kunder på vägen på grund av de missar som kan uppkomma under läroperioden?
  3. Finns det så många som kan tänka sig att satsa på en yrkesroll inom trädfällning på Lidingö så att ni är i "arbetsgivarens marknad" och kan välja och vraka bland kandidaterna?

Även här finns det ett antal frågor som måste besvaras innan strategin genomförs. En person som inte är utbildad inom trädfällning behöver gå en läroperiod. Troligen behöver en av era etablerade anställda hjälpa den nya under en längre tid vilket sänker produktiviteten även för den personen. Om risken är stor att ni förlorar kunder på grund av de misstag som kan göras på vägen så kanske det här trots allt inte är en bra väg att gå.

7 Aug 2018