Planera ditt bokslut på ett smart sätt

Planering och ordentliga förberedelser är mycket viktiga under den hetminiräknaresiga slutdelen av året. Det är dags för bokslut för ditt företag i exempelvis Nacka. Här bjuder vi på några matnyttiga tips inför bokslutet.

  1. Jämförelser. En viktig del av bokslutsarbetet är att jämföra siffrorna med budgeten eller föregående års resultat. Kolla upp om det finns några onormala belopp på olika konton eller om det finns några procentsatser som inte verkar stämma. Analysfunktionen i bokslutsprogrammet är ofta bra för detta, annars är det alltid bra att ta hjälp av en duktig redovisningsbyrå i Nacka.
  1. Regelbundna kontroller är en väsentlig del av bokslutsarbetet. Ett bra tips är att använda ett bokföringsprogram där du kan ha alla siffror på samma ställe. Med ett sådant bokslutsprogram kan du stämma av balansräkningen, hålla koll på balansräkningen. Du kan skapa bilagor och specifikationer och dokumentera det utförda arbetet på samma sida. Dessutom kan ett kvalitativt bokslutsprogram göra en stor mängd automatiska kontroller åt dig, som är lätt att komma åt för den som behöver.
  1. Förberedelser. Var ute i god tid med planeringen och gör ett preliminärt bokslut minst två månader innan bokslutsdatumet. Då har du bra kontroll i god tid och kan göra skattemässiga planeringar i god tid innan det är dags att slutföra bokslutet.
  1. Använd ett kvalitativt anläggningsregister, ett bra sätt att slippa problem med avstämningen av inventarier. Ett bra anläggningsregister skapar bilagor och specifikationer och hjälper dig att räkna ut skatter och avskrivningar.
  1. Planering. Ett bokslut ska summera affärsåret som gått och se till att alla siffror är korrekt införda och att alla väsentliga och viktiga uppgifter finns med. Men det är också viktigt att du inte arkiverar bokslutet i en dammig låda när det är färdigt. Säkerställ istället att företaget arbetar på rätt sätt genom att utgå från bokslutet när du gör en framåtriktad planering. På det sättet är det enklare att arbeta på rätt sätt och ha rätt marginaler på produkter och tjänster.
6 Mar 2017