När företaget riskerar konkurs

När ekonomin på företaget varit på väg utför under lång tid behöver man vidta åtgärder för att rädda det. Det gäller att inte låta det gå för lång tid. Det är klokt att se över kostnader och kapa dessa. Det kan vara att säga upp personal eller sälja av lagret. 

För att ett företag ska kunnas försättas i konkurs finns det krav på att man har hamnat på obestånd. Det inenbär att tillgångarna inte är tillräckliga för att betala alla skulder som finns på företaget. Och detta ska ha pågått under en längre tid. Detta styrs av reglerna som finns i konkurslagen.

Men det första man bör göra är att anlita juridisk hjälp för att få hjälp med affärsjuridik och konkurser.

Vad gör man när läget är akut?

När juridiska personer, det vill säga aktiebolag, har ett ekonomiskt obestånd är det företaget som är ansvarigt och inte personerna som äger och driver det. Dock finns det undantag när det kan bevisas att företrädare genom grov oaktsamhet med ekonomin som edan lett till konkurs. Då kan man bli personligen ansvarig. Men när det gäller enskild firma eller handelbolag är det alltid ägarna som är personligen ansvariga för ekonomin.

När det inte finns någon lösning i sikte efter lång tids ekonomisk misär är det enda rätta att upplösa företaget för att inte gå i konkurs. Ta kontakt med en affärsjurist och få all nödvändig hjälp. 

Vid konkurs

När ett företag försätts i konkurs är det automatiskt upplöst. Med andra ord går det inte att starta upp ny verksamhet i samma namn efteråt. När alla skulder är återbetalade är konkursen avslutad och vinner laga kraft när tingsrätten har beslutat om avskrivning av företaget.

Hur går det processen till?

När en domstol har beslutat om konkurs omhändertas alla tillgångar i ett så kallt konkursbo. Gäldenären har i och med detta förlorat rätten att förfoga över sin egendom. Efter konkursbeslutet utses en konkursförvaltare, oftast en advokat med kunskaper inom konkursförvaltning. Denne bestämmer vad som ska hända med tillgångarna i konkursboet. 

Processen inleds alltid med en så kallad konkursbouppteckning för att sammanställa vad som ingår i konkursboet. Gäldenären måste alltid skriva på en bouppteckningsed.

Det man alltid strävar efter i en konkurs är att alla borgenärer ska få sina pengar och det är upp till konkursförvaltarens uppgift att vidta rätt åtgärder för att avveckla konkursboet. Det vanligaste är att all egendomen som finns i konkursboet säljs och alla fordringar drivs in snarast möjligt.

19 Jun 2019