Mycket viktigt med reklam

För företagen innebär det oftast att man är villig att förändras. Ska företagen stå sig i konkurrensen, gäller det att man är förändringsbenägen. Tänker man sig ett företag som en levande organisation, då bör företaget kunna ändra på sig. Även vi människor förändras och vår omvärld förändras och innovationerna är nya. Men vissa saker kommer säkert att bestå. Människans struktur och konstruktion förändras ju inte, inte heller vår planet – mer än planetens klimat, men i stort förändras varken människan eller jorden. Däremot förändras vårt resande, som sker blixtsnabbt över hela jorden. Vi kommunicerar ännu snabbare med hjälp av våra datorer och internet.

Kommunikationssätten har förändrats

Digitaliseringen har förändrat vårt sätt att kommunicera med varandra. Vi är inte längre beroende av brev för att kunna skriva till varandra. samtalen kan ännu inte ersätta massutskick som man vill kunna sända ut till sina kunder, som företag, vill säga. Att göra reklam är att kommunicera med sin omvärld och sina kunder. Av de anledningarna kommer företagen behöva effektiv och framgångsrik kommunikation med omvärlden. Mycket av den har blivit alltmer digital.

Ända sedan tidningarnas begynnelse har företagen marknadsfört sig via tidningarna, men med digitaliseringen av tidningarna har reklamen som företagen har kunna föra ut via dem, har reklamen blivit lika digital som tidningarna i sig. Dock försvinner inte riktigt behovet av att marknadsföra sig via tryckta papperssaker som reklambroschyrer, förpackningar, skyltar och stora annonser på bussar, tunnelbana och tåg.

Färre tryckerier – men fler i framtiden?

Inte helt oväntat har tryckerierna blivit färre, men har inte helt försvunnit på något sätt, tvärtom. Vem vet, i framtiden kommer vi förmodligen att behöva fler tryckerier, då vi kommer att vilja använda papper och kartonger som ska ersätta plasten som vi ska sluta använda. Ju mindre plast som tillverkas desto bättre för miljön och det som är bättre för miljön är bättre även för oss människor. 

Mer papper och kartonger i framtiden

Vi kommer förmodligen att se många fördelar när vi slutar använda plast, och i dag håller plasten på att utrota våra djur. Ska vi rädda planeten är det papper och kartonger som vi kommer att behöva alltmer. De företag som inser detta och som ställer om sin kommunikation kommer förmodligen att ha fördelar och ligga före sina konkurrenter.

14 Jun 2019