Målare – så kan de jobba med närvaron på sociala medier

Att ha en stark närvaro på sociala medier är något som allt fler företag lägger ner tid på. Precis som man också kan gå och sätta upp lappar på anslagstavlan i samhället man bor, kan det vara lika stark, eller starkare, marknadsföring att synas på Facebook.

Sätten som firmor marknadsför sig på är i ständig förändring i och med internet och sociala mediers framfart. De som lyckas utnyttja ny teknologi är också de som ofta märker en stor framgång i kampanjerna. Givetvis är det inte bara genom internet som vi marknadsför oss idag. Redan beprövade kanaler, så som tv, radio och tidningar finns i högsta grad kvar. Dock kan man ganska säkert att säga att en stor del av dem som brukade annonsera i till exempel tidningar och radio, nu lägger mer fokus på att synas på nätet.

I den här texten har vi valt att titta på målare i Sollentuna strax utanför Stockholm. Hur jobbar de med sina sociala medier? Vad för synliga resultat har det gett?

Kommunikation med följarna

Hos den första målerifirman i Sollentuna vi tittar på, är det tydligt att det satsas på en tydlig närvaro online. På målarens hemsida finns en direktlänk till deras Facebooksida, där man sedan hittar videoklipp, uppdateringar och inlägg från både målaren och kunderna. Just videoklippen är många. Målarna verkar ha som regel att filma efter varje jobb de utfört. Givetvis inte varje – men åtminstone de som är lite större och där en rejäl förändring kan märkas efter arbetet.

Det här har också lönat sig i kommunikationen med följarna. Till skillnad från många andra firmor i liknande storlek, har de en levande sida med många likes och kommentarer. Det här ger ett intryck och marknadsföringsmöjligheter som gör fler benägna att använda sig av just den här målaren.

Recensioner

Då firman har en så pass levande Facebooksida, har det också lockat många kunder att säga vad de tycker på sidan. Recensionerna som skrivs är övervägande positiva. Alla kommentarer, förutom en, ger den här målaren högsta betyg med rosande motiveringar. Den recension som gett lägsta betyg, hade ingen motivering.

Olika grader av närvaro hos de olika målarna i Sollentuna

En annan firma, vars Facebooksida vi besöker, har betydligt mindre aktivitet än den första. När man kommer in på målarens vanliga hemsida, finns en direktlänk till deras Facebookkonto. När man kommer dit slås man dock av att sidan inte är särskilt levande.

Ett exempel på det är att det senaste inlägget är flera månader gammalt. Det näst senaste inlägget skrevs för över ett halvår sedan. Det här ger ett intryck att målaren inte satsar särskilt mycket på sin närvaro online. Det här visar sig också i hur mycket följarna engagerar sig. Hos den första firman, som postade inlägg och videoklipp regelbundet, var följarna delaktiga med kommentarer, likes och recensioner. Folk som kommenterar, gillar inläggen och skriver recensioner finns här också – men de är mycket färre. Huruvida den starka närvaron är grunden till detta, eller helt enkelt att den först firman är större den sistnämnda, låter vi vara osagt.

22 Feb 2017