Löpande bokföring i Stockholm är ett lagkrav

Alla företag måste lyda bokföringslagens krav. Alla transaktioner på firman ska bokföras löpande, i ordningsföljd med numrerade verifikat. En bokföringsbyrå i Stockholm gör jobbet.

Numera sker löpande bokföring mestadels med dator, men det var inte för så länge sedan man var tvungen att skriva för hand och med bläckpenna i en bunden bok. Överhuvudtaget har det varit stränga regler för att verifikat, rapporter och huvudbok måste vara utskrivna och arkiverade i en pärm. Huvudboken är en kontoförteckning, där allt som är bokfört under ett år på varje konto finns med. Det blir lätt hundratals sidor. Numera har molnet gjort det möjligt att spara allt digitalt.

Bokföringsbyrån skickar alla filer digitalt

Naturligtvis har man ganska länge kunnat spara löpande bokföring digitalt men problemet har ofta varit att man var tvungen att göra ideliga backuper, vilket både tog tid och var en nervpress. En veckas förstörd bokföring i ett datorhaveri eller vid brand, inbrott och skadegörelse var ett stort problem att lösa. Myndigheterna vill också eliminera risker för fusk med räkenskaperna. Därför har revisorer krävt att vissa utskrifter måste finnas. Med molnet finns bokföringen på en extern server, och företaget är inte så sårbart. Alla transaktioner kan alltid kollas i efterhand också.

För den som väljer att lämna bort bokföringen till en bokföringsbyrå är det mycket enkelt, och man slipper löpande bokföring i Stockholm helt och hållet om man vill, eller gör bara delar av den. Datorn sammanställer mycket, och till och med momsdeklarationen kommer ut automatiskt ur programmet. Alla myndighetsuppgifter skickas digitalt, som till exempel arbetsgivaravgifter, moms och skatt. Bokföringsbyrån redovisar till Skatteverket åt dig och bokar upp verifikatet som en del i din löpande bokföring.

Kanske blir du trött bara du ser kvittohögen eller fakturor som ska betalas. För den rutinerade personalen på bokföringsbyrån är det kvickt bokat upp. Det du får på köpet är ganska mycket know-how, alltså vad lagen kräver och vad man kan eller får göra i löpande bokföring.

Personalrapporteringen kan vara omfattande

Har du personal ska alla lönespecifikationer bokas och lön ska betalas ut. Görs detta på rätt sätt kan man även här på ett smidigt sätt få ut alla uppgifter som ska skickas till myndigheterna. Numera slipper man sitta och räkna på allting med en räknemaskin, så det arbete du lämnar åt din bokföringsbyrå i Stockholm är snabbt och effektivt avklarat. Vill du ha hjälp med personaluppgifter till Fora gör bokföringsbyrån även detta.

2 Oct 2021