Lej bort din redovisning för mer tid

Oavsett om man driver ett större aktie- eller ett handelsbolag eller om man har en mindre enskild näringsverksamhet så är bokföring något som måste skötas. I Sverige har dessa verksamheter nämligen bokföringsskyldighet och många upplever problem med denna del. Det vill säga; driver en person en verksamhet i Uppsala där han kanske frilansar och skriver recensioner åt musiktidningar så är det den delen han vill syssla med – redovisning är ett nödvändigt ont som måste göras och som tar tid från hans egentliga mål.

Generellt sätt så kan vi säga följande om bokföring: det rä inte så svårt som många gör gällande och det mesta – som vid allt annat pappersarbete – handlar om struktur och rutiner. Det som skulle kunna underlätta för denne person i Uppsala och hans bokföring är följande tips:

Tre matnyttiga tips

Fakturera direkt: Det tar ofta tid att få betalt och därför bör man direkt skicka en faktura så fort jobbet är gjort. Ordna upp verifikationerna. Det sparar helt enkelt en massa tid. Bokför regelbundet. Enligt god revisionsed så ska en affärshändelse redovisas direkt och det gör att man dessutom får en bättre överblick kring sin egen verksamhet. Det vill säga; spara inte allt till slutet av månaden.

Följer man dessa tre tips så brukar det bli lite lättare att sköta sin bokföring. Men; det kan trots det vara svårt och ett annat råd som kan vara lämpligt att ge är följande: ta hjälp. Det går att leja exempelvis enn redovisningsbyrå och låta denna sköta en löpande bokföring; något som i många fall är att föredra och detta av den anledning vi tidigare berört.

Slösa inte med tid och energi

Varför låta redovisning och jobb med den ta en massa onödig tid från den egentliga kärnverksamheten? Den unge mannen i Uppsala får genom att anlita en redovisningsbyrå mer tid över att skriva sina recensioner och han kanske även får tid att expandera sin verksamhet till att skriva texter om andra ämnen inom musik?

Dock –tar man hjälp så bör man vara medveten om att man inte är fri från ansvar. Man har alltid det yttersta ansvaret för sin egen bokföring och därför bör man lita på att den redovisningsbyrå i Uppsala man anlitar är kompetenta; något de allt som oftast är.

21 Nov 2016