Kontorsstädning påverkar resultatet för företag i Stockholm

De flesta företag skulle må bra av att se över sina rutiner och på vilket sätt de skulle kunna påverka de anställdas arbetsmiljö till det bättre. Ett typisk exempel på detta gäller städning och hur hygienen ser ut på arbetsplatsen – en ständigt negligerad fråga som tyvär i slutändan leder till att man förlorar pengar som företag. Vi kan ge ett exempel på detta och säga att det hela handlar om ett företag i Stockholm där de anställda tillbringar sina dagar på ett kontor där de säljer produkter via telefon. Företaget har under en period haft en minskad produktion och man försöker i och med detta strypa utgifter som man tycker är onödiga.

Med all rätt; företag betalar ofta pengar i onödan och det finns alltid kronor att spara på att se över sina utgifter. Det som detta företag i Stockholm dock gör fel – och som är genomgående för företag över hela Sverige – är att man ser sin kontorsstädning som en stor minuspost i budgeten; något man korrigerar genom att dra in på denna från två gånger i veckan till endast en gång. Hur kan då detta vara fel och hur kan en minskad kontorsstädning göra sådan skillnad?

Jo, man glömmer nämligen bort att hygienen är en väldigt viktig ingrediens i hur folk trivs och att den dessutom i allra högsta grad påverkar hur man mår. Det som visar sig som en följd av beslutet av att minska på denna kontorsstädning i Stockholm är således följande detaljer:

  • Fler sjukdomar. Denna minskade kontorsstädning gör att bakterier och baciller får en större spridning bland de anställda och antalet sjukdagar ökar som en direkt följd av detta. I en redan känslig miljö som på ett kontor – där man sitter tätt inpå varandra, där det ofta finns undermålig ventilation och där varje förkylning sprids som ett brev på posten – så måste man som företagsledare snarare utöka sin kontorsstädning än att minska den. Sjukdagar kostar alltid mycket pengar och dessutom – sett ur de anställdas personliga perspektiv: det är aldrig roligt att blir sjuk.
  • Sämre stämning. En annan följd av den dåliga hygienen från den indragna kontorsstädningen är att de anställda trivs sämre. Dammråttor, smutsiga bänkar, ett skitigt kök och ohygieniska toaletter påverkar humöret och gör att de anställda vantrivs och jobbar sämre. Således så minskar också deras produktivitet och det påverkar i allra högsta grad hur företagets årsredovisning ser ut. Det man sparat in på att minska sin kontorsstädning har företaget i Stockholm – med råge – förlorat sett till produktivitet. Ett rent kontraproduktivt beslut och en – tyvärr – vanlig fälla som många företag går i då de ska spara pengar.

Om ni vill läsa mer om kontorsstädning, klicka här.

30 Aug 2017