Kontor som är flawless viktigt för kunderna

Har du kunder som kommer till kontoret? Då är det mycket viktigt att du kan uppvisa ett kontor som ingen kan smälla dig på fingrarna, eller hur? Ska man visa upp sitt företag, vilket man gör när man får kunder på besök på sitt kontor, är det mycekt viktigt att du kan visa upp ett kontor som är perfekt, och väl städat.

Städade kontor visar ordning och reda

Vi är vana vid ordning och reda i Sverige. Ordning och reda ska det vara i finanserna, i organisationen och administrationen i ett företag. Om inte, kan kunderna mista förtroendet för företaget och ett förtroende för företaget är mycket viktigt, framför allt om man ska få nya kunder. Och om man som företag inte får nya kunder, så är det inte bra alls. Man kan inte lita på att bara behålla sina gamla kunder år efter år. Efter ett tag måste man få in nya kunder, eftersom de företag som stagnerar, inte kommer att överleva under särskilt många år.

Det lönar sig att visa upp städat kontor

Det är viktigt att kunna visa upp att man har ordning och reda på finanserna på företaget. Först då får man kundernas förtroende för företaget. Har man då smuts på kontoret, blir det svårt att visa på att man har ordning på ekonomin, då allt på ett företag hänger ihop. Ett rent kontor visar på att man har ett rent samvete, visar på att man har ordning på sina papper och inte blandar ihop saker och ting. Man tänker lätt att den som har ordning och reda på den yttre miljön, så har man även ordning på den inre miljön.

Städat kontor viktigt för personalen

Även för alla som arbetar på kontoret är det viktigt att ha en bra arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt för personalen att ha bra belysning, bra med luft (ventiler) och en ren miljö. Om man inte städar badrum och toalett är det lätt hänt att bakterier sprider sig på arbetsplatsen, och då blir personalen sjuk och smittar varandra. Då är det viktigt att tömma sopkorgar och rengöra kontoret fritt från bakterier. Anlita städbolag som är noggranna med sin kontorsstädning i Uppsala. Det finns städbolag som använder sig av egna besiktningar när de städar för att säkerställa att de städar på rätt sätt och att alla på städbolaget städar så att det faktiskt blir städat. De utför egna kontroller och säkerställer kvaliteten på kontorsstädningen.

6 May 2019