Kan jag som arbetsgivare bekosta en intensivkurs?

Som arbetsgivare så kan man bekosta vissa utbildningar för anställda utan att detta behöver skattas. Det innebär emellertid att utbildningen i fråga ska vara betingad med arbetet - eller att den ska anses ha ett begränsat värde för arbetet. Vi kan säga att det handlar om en intensivkurs i Stockholm och att du som arbetsgivare får en fråga av en anställd om du kan bekosta den - får du i så fall göra detta utan att betala skatt?

Svaret är nej - och ja. Det beror nämligen på vad det är för typ av intensivkurs. Om det handlar om att den anställde ska uppgradera sitt B-körkort och ta körkort för lastbilar så kan detta vara skattebefriat. Det förutsätter dock att den anställde också ska börja köra lastbil så snart han/hon klarat av din intensivkurs och tagit körkortet i fråga. Där räknas en intensivkurs och kostnaden för en sådan som att det finns ett tydligt samband mellan utbildning och arbete.

Leende kvinna kör bil

Vad gäller ett begränsat värde för arbetet så kan vi säga att det handlar om att du anmäler den anställde till en trafikskola i Stockholm för att få en extra utbildning i hur man kör i halka eller i eco-driving. Detta exempelvis om den anställde ska börja köra mer bil i jobbet och där han/hon kommer att behöva lite extra kunskaper för att köra säkrare och där man samtidigt drar mindre bensin. Vid en sådan utbildning så ska betalningen ske direkt till trafikskolan och inte som ett bruttolöneavdrag - i ett sådant läge så räknas utbildningen i fråga inte som att den har ett begränsat värde för arbetet.

Summa summarum: du som arbetsgivare kan alltså inte betala en intensivkurs i Stockholm åt en anställd som saknar körkort och inte betala skatt för denna gåva. Ett körkort räknas som en privat kostnad och det är något som de flesta skaffar sig - och behåller genom resten av livet.

Uppmuntra dina anställda att anmäla sig till en intensivkurs

Det du däremot kan göra är att uppmuntra den anställde att anmäla sig till en intensivkurs och ta körkortet. Ett körkort ger större frihet och avsaknaden av ett sådant kan vara begränsande både privat och i arbetslivet. En intensivkurs ger körkort snabbare än vad den mer traditionella vägen - privat körning och enstaka lektioner - gör. Dessutom så anpassas utbildningen efter varje individ och där man ser att även den som aldrig suttit bakom ratten på en bil får en god chans att ta den rosa lappen.

Du kanske kan avsätta tid för den anställde att ta körkortet via en intensivkurs? Det handlar om två veckor i normala fall och där man kanske kör två timmar om dagen och läser teori mellan körlektionerna. Det ska väl kunna gå att lösa på något sätt?

Körkort är ingen mänsklig rättighet och alla kanske inte, av olika skäl, vill ta det. Men, om du har en anställd som uttryckligen ber dig om hjälp så kanske det kan finnas ett mervärde i att vara förstående kring detta. Körkortet öppnar dörrar och om det handlar om en duktig person så kan säkerligen denne avancera inom företaget och - som en följd av körkortet - också ta sig an större uppgifter och bli mer självgående. Två veckor för en intensivkurs som kan förändra någons liv - det är egentligen inte mycket att orda om. Det handlar om samma sak som att bevilja att någon åker på semester till Thailand.

13 Jan 2020