Jämställt ledarskap bra för samhället

Fortfarande saknas det många kvinnor i chefsposition, både i såväl privat som i offentlig sektor. Under förra året utnämndes 14 000 personer till chefer inom näringslivet. Endast 41 procent av dem var kvinnor. Lite bättre är det inom offentlig sektor där cirka 70 procent är kvinnliga chefer, men inom den offentliga sektorn är majoriteten kvinnor som arbetar där. Högst är andelen kvinnor inom landstinget (vård, omsorg, trafik) och lägst inom det privata näringslivet. Alla siffror är hämtade från sajten ekonomifakta.se.

Hinder som kvinnliga chefer råkar på

Det är tufft för kvinnor att vara chefer. Dels kan det förekomma det berömda ”glastaket” som kan hindra vissa kvinnor att bli chef på sitt arbete, dels kan det vara svårt för dem att förena livet som mamma och ansvarstagande familjemedlem och ett liv som chef, vilket ofta ställer krav på att finnas tillgänglig dygnet runt. Trots att andelen kvinnor på chefspositioner har ökat avsevärt, är det långt från jämställt. Andelen kvinnor av alla chefer i Sverige ligger på endast 37 procent. Först år 2030 lär Sveriges ledarskap bli jämställt om tillväxttakten fortsätter som nu.

– Om de allra flesta på höga positioner är män blir det också en naturlig karriärväg för yngre män. Men en ung kvinna kanske inte känner sig lika benägen att ge sig in i en bransch där de flesta chefer är män. Problemet är att unga kvinnor saknar någon att se upp till, det behövs fler kvinnliga förebilder på höga chefspositioner, säger Annika Elias till Metro jobb.

Kombinera familj och karriär svårt

Hur det ska förändras är svårt att sia om. Ju fler kvinnor som finns på chefsposter, desto lättare blir det ju för andra kvinnor att kunna ta sig an ett chefsjobb. Att bli chef och kunna ta på sig rollen som chef, kan endast underlättas om familjen blir mer jämställt. Över huvudtaget är just barnafödandet som sätter stopp för många unga kvinnor att tacka ja till en chefspost. Många kvinnor vill stanna hemma med sitt barn, vilket är att föredra med tanke på barnet. Trots att det finns en rätt så god tillgång på barnomsorg, är det ändå svårt att kombinera barn och en karriär som kvinnlig ledare.

För de anställda är det även bra med både män och kvinnor som chefer. Alla har vi ju olika saker att bidra med. En kvinna som är chef har andra egenskaper att bidra med än män. Det har inte endast med kön att göra, utan att varje organisation mår bra av mångfald. MÅngfalden borgar för en allsidig organisation, eller företag. Saknar du chef? Varför inte sända iväg någon som du tycekr har de rätta egenskaperna på en ledarskapsutbildning? Är du intresserad av mer informaiton?

13 Jan 2018