Internutredning för företag

Alla företag råkar ut för kriser och incidenter, en del företag mer och en del mindre. Ibland rör det sig om händelser som inte kunnat undvikas eller förutses, som att man tappar en kund som går i konkurs, eller att en leverans blir försenad och man själv inte hinner leverera i tid. Men det är inte alltid som kriser och incidenter kommer utifrån. Ibland kan det vara anställda på företaget som betett sig illa eller till och med skadat företaget på något sätt. Ibland vet man inte alls vad som har hänt, men misstänker att någon inom företaget gjort något brottsligt. Då är en internutredning nödvändig, för att få reda på vad som hänt och kunna vidta åtgärder.

Vad har hänt och varför?

En anställd kan orsaka stora skador på sin arbetsplats. Det kan ske medvetet för egen vinnings skull, eller för att han eller hon till exempel dras med skulder och blir pressad att göra det. Det kan också bero på inkompetens eller tanklöshet, och den anställde kanske inte ens är medveten om att han eller hon gjort något fel. Oavsett anledning kan en internutredning sprida ljus över vad som hänt och vilka motiv som finns bakom. Kanske har incidenten lett till skador på företaget, kanske inte. Internutredningen ska både visa vad som hänt och presentera lösningar för hur incidenten kan hantera på bästa sätt.

En internutredning bör överlåtas till en extern part

En incident på ett företag kan handla om bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, korruption och mutor, eller om att företaget smutskastas, så kallad kris för varumärket. En internutredning som ska utreda vad som hänt bör helst skötas av en extern part, för att säkerställa att den blir helt opartisk och inte undanhåller känsliga fakta.

Därför brukar företag i behov av internutredningar söka hjälp av ett säkerhetsföretag, som är specialister på internutredningar. På dylika företag jobbar ofta personer med bakgrund inom till exempel polisiär verksamhet, juridik, spaning och så vidare. Kort sagt, personer med vana och kompetens nog för att på ett säkert och diskret sätt utröna vad som hänt. En internutredning ska inte  ske med buller och bång och ställa till med oreda i företaget; ofta vill företagsledningen inte ens att det ska märka att det pågår en utredning.

Svar på frågor och en väg framåt för företaget

Vad har hänt? Hur kunde det inträffa? Vem är skyldig och vilka motiv fanns? Detta är de huvudsakliga frågor som en internutredning syftar till att besvara. När säkerhetsföretaget anser sig ha svar på dessa frågor kan de sammanställa en rapport och i den även presentera lösningar för hur företagsledningen ska gå vidare med fallet. Kanske har en anställd omedvetet gjort sig skyldig till ett fel. Då kanske det räcker med en varning och avdrag på lönen, om misstaget kostat företaget pengar. Eller så har personen hamnat i en svår situation som han behöver hjälp att ta sig ur. Då kan företaget stötta och hjälpa. Slutligen kanske det rör sig om ett rent insiderbrott. Då måste polis kopplas in och en riktig utredning påbörjas.

Läs mer om detta ämne hos säkerhetskonsulten https://2secure.se/

29 May 2019