Hur svårt är det med ekonomisk förvaltning?

Ekonomisk förvaltning behöver inte vara svårt, men det är i alla fall komplicerat. Allt från hyresavier till budgeterade reparationer ingår, och det krävs kunskap om aktuella regler.

Vem i en bostadsrättsförening vill ta på sig ansvaret för den ekonomiska förvaltningen? Och vilken fastighetsägare har tid med alla detaljer och lagregler? Med tanke på alla olika viljor och allt ansvar inför hyresgästerna, är det smidigt att lämna bort jobbet till verkliga proffs. Man har ändå insyn och bestämmande, men man har ett bollplank och en kraftfull hjälp.

Vanligt, dagligt jobb

Bokföring tillhör de vardagliga sysslor som krävs när man förvaltar en fastighet. Hyresavier skickas ut, betalningar bokas, och man ska ha koll på banksaldon. Alla fakturor och kvitton på materialinköp och andra utgifter ska bokas och betalas. Mycket går via internet, och mycket kan skötas av en kassör, men det är ett betungande arbete.

Väljer ni att låta en utomstående konsult sköta både bokföring, budgetering, åtgärdsplaner, myndighetsrapportering och mycket annat, får ni förutom hjälpen med jobbet också goda råd och tips som ni har nytta av. Till detta kan nämnas den långsiktiga, finansiella planeringen, som handlar om att välja rätt långivare, förhandla om bra villkor, se vilka bidrag som finns att utnyttja och bokföringsmässiga fördelar som kan finnas.

Det är dyrt att reparera

Reparationer ska om möjligt samordnas. Kan man göra typ golvläggning eller ommålning i flera lägenheter på samma gång kan man göra större materialinköp och få mängdrabatt. De hantverkare man vill anlita ska bokas upp i tid, och man ska budgetera med vad allt får kosta. Dessutom ska reparationer ske i enlighet med gällande byggnormer och miljöregler.

Anlita någon som klarar av att ta ett helhetsansvar, någon som har både vana och kunskap om vilka åtgärder i ett hus som är viktiga att prioritera. Någon som kan ta in olika offerter och bedöma dem, så att fastighetsägaren kan fatta rätt beslut. Någon som också kan ge en vink om hur det hela ska finansieras. För det är ju styrelsen i bostadsrättsföreningen, eller fastighetens ägare, som ansvarar för att allt fungerar bra. En ekonomisk förvaltare är en inhyrd specialist, som ger goda råd och som sköter den löpande redovisningen i samråd med hyresvärden. Riktig praktisk nytta av en oberoende extern konsult har man när man behöver meddela tunga besked till hyresgästerna, som till exempel att hyrorna måste höjas, eller när man måste avhysa en misskötsam hyresgäst på ett lagligt sätt.

14 Oct 2020