Hur ska en chefsrekrytering gå till?

Nya medarbetare kommer och går. Men förr eller senare kommer företaget behöva en ny chef. Den tidigare kanske går i pension, eller vidare till annat jobb. Då måste processen dra igång.

På en arbetsplats är det normalt en viss rörlighet bland personalen. Medarbetare kommer och går, av olika anledningar. Det kan ibland vara en stor personalomsättning, beroende på olika faktorer. Förhoppningsvis finns det en konstant, chefen. Åtminstone över en längre tid. Den som har chefspositionen är en nyckelperson, viktig för företagets hela verksamhet. Det gör att det blir en utmaning att ersätta nuvarande chef med rätt person, eftersom det påverkar hela arbetsplatsen, både verksamheten och de anställda. Många gånger finns det stora förväntningar på efterträdaren, förhoppningar om förbättringar och förändringar. Det kan vara höga krav på näste man. Då kan en firma som jobbar med chefsrekrytering hjälpa till.

Intern eller extern rekrytering?

Det finns inget rätt eller fel i hur man går tillväga för att hitta rätt person för chefstjänsten. I vissa fall kan det falla sig helt naturligt att se sig om inom företaget. Det kan vara en långvarig medarbetare som arbetat nära den tidigare chefen och som har god insikt i verksamheten och de rätta kvalifikationerna. En person som är känd bland övriga medarbetare, som kan företagskulturen etc. Det kan vara en fördel. Men det kan lika gärna vara en black om foten. Ledningen kanske förväntar sig nytt blod, nya friska idéer, nya synsätt, nya visioner. Då kan en extern rekrytering vara svaret.

Anlita en rekryteringsfirma?

Oavsett vilka förväntningar man har på chefens efterträdare, kan det vara en god idé att anlita proffs, en byrå som kan headhunting, som jobbar med det varje dag. Som har erfarenheten och de rätta verktygen. Det utesluter inte att det ändå blir en person inifrån som kan vara en av kandidaterna. En firma som har ett brett kontaktnät och stor insikt i innebörden av processen, kan skaka fram kandidater som kanske var oväntade, men helt rätta. Det kan handla om en person från samma bransch som kan tillföra erfarenhet från sitt håll. Eller så kan det vara någon från en liknande bransch med många nya visioner. Ibland kan det till och med vara någon med en helt annan bakgrund som visar sig vara svaret. Att söka efter en ny ledare gör företaget inte lika ofta som de rekryterar annan personal. Det sker oftast mycket mer sällan vilket gör att rutinerna kan saknas. Då är det tryggt att vända sig till proffs.

19 May 2020