Hur kan kontorsstädning hjälpa mitt företag i Stockholm?

Om man talar om trivsel på en arbetsplats så ska man väga in saker som arbetskamrater, arbetsuppgifter och miljö för att få fram tre avgörande faktorer. Just det sistnämnda är en sak som verkligen är viktig – men som tyvärr i många fall negligeras och ignoreras av företagare. Det har nämligen visat sig att anställda är beredda att jobba hårdare och blir mer lojala om det hålls rent och snyggt och det är också här som kontorsstädning alltså blir väldigt viktigt. Har man ett kontor i exempelvis Stockholm där en regelbunden – och bra – kontorsstädning genomförs, ja då kommer de anställda på detta kontor också i slutändan att prestera bättre än på ett kontor som inte anlitar kontorsstädning.

Det är nämligen inte ovanligt att företag gör det – ja, inte helt då förstås – men i en väldigt liten skala. Man tror liksom att det räcker med att genomföra en kontorsstädning kanske maximalt två gånger per månad och därmed har man således anställda som presterar sämre också. Ett kontor i Stockholm som inte har regelbunden kontorsstädning riskerar också på sätt och vis sina anställdas hälsa – smuts och damm gör nämligen att folk utvecklar allergier och astma och kan även leda till att det liksom blir rundgång i sjukanmälningar på företaget. Detta gör alltså att kostnaderna skjuter i höjden för detta kontor i Stockholm då man måste lägga arbetsbördan på de som är friska eller ta in vikarier – och detta alltså enbart för att man ignorerat det faktum att människor mår bättre om det är rent och därför struntat i en så viktigt sak som just kontorsstädning. Här behövs alltså en klar skärpning och detta naturligtvis inte bara i just Stockholm utan över hela landet gällande hur frekvent man anlitar ett företag för kontorsstädning.

Kontorsstädning i Stockholm är billigt

Anledningen till att vi tog ett kontor i Stockholm som exempel för just det viktiga med kontorsstädning är att det där finns flest kontor i Sverige men att det även där finns absolut störst chans att få ett bra pris. Vill man ha kontorsstädning genomförd i Stockholm så kan man nämligen där ha väldigt många företag att välja bland – detta till skillnad mot en mindre stad där konkurrensen naturligtvis är betydligt mindre. Du har ju möjligen ett eller maximalt två företag att kontakta i exempelvis Härnösand och ställt mot det kanske tiodubbla i Stockholm så förstår man att det alltså är lättare att hitta billig kontorsstädning just där.

Men så är det ju egentligen med allt – ökad konkurrens mellan företag gör att priserna pressas nedåt och detta gäller såväl kontorsstädning som snickare, målare eller restauranger. Här har man alltså som företagare en liten fördel om man vill ha just kontorsstädning utförd i sina lokaler. Hur man sedan går tillväga är att man helt enkelt kontaktar så många som möjligt och tar in massor av offerter för att sedan ställa dem mot varandra och välja det bästa alternativet inom kontorsstädning. Här ska man dock vara lite vaksam och tänka på att billigast inte alltid är bäst – det gäller ju heller inte bara kontorsstädning utan egentligen vad som helst.

12 Jul 2017