Hitta rätt konsult för jobbet

Kanske har ni ett projekt på gång inom företaget som helt enkelt inte kan lösas med den kompetensen ni har internt på företaget. För ett kortare projekt kan det löna sig att anlita en konsult, snarare än att ge någon med kompetensen en fast anställning. Att hitta en konsult behöver inte vara särskilt svårt, men det finns ett par saker som är bra att ta hänsyn till. Bor du i en större stad som Stockholm och söker förhållandevis ”vanlig” typ av konsult, till exempel managementkonsult, bör du få flera att välja mellan. En ovanlig typ av konsult i en mindre stad kan givetvis bli något svårare att hitta.

Kontakta en konsultbyrå

Det finns ett antal företag om har en lättöverskådlig lista med konsulter som kan vara lämpligt för just det du behöver. Det är dock långt ifrån alla som har det så. I sådana lägen kan det vara bra att kontakta en konsultbyrå. Ju mer inriktade konsultbyrån är på det du behöver, till exempel en managementkonsult i Stockholm, desto bättre. Det är dock såklart inte givet att man hittar en konsultbyrå som är så pass nära det område man behöver hjälp inom. Det beror helt enkelt i stort på vilket område det är man behöver hjälp med.

Finns det några för- eller nackdelar att kontakta en byrå? Det är svårt att säga detta säkert, men många hävdar att obundna konsulter inte sällan har större kompetens och driv. För att lyckas som obunden konsult krävs det helt enkelt att man har något extra, kanske riktigt vass kunskap och hög arbetsmoral, om man ska lyckas konkurrera med stora byråerna. En managementkonsult i Stockholm får till exempel konkurrera med flertalet byråer om kunderna. Givetvis kan det finnas nackdelar med att anlita en obunden konsult också. Gör man det bör man titta upp personen ordentligt, då man inte har någon byrå att klaga till om man är missnöjd med arbetet.

Rätt egenskaper

Förutom att den tilltänkta konsulten behöver ha rätt kompetens, finns det även andra egenskaper som kan vara bra att sträva efter att hitta en konsult som har. Att konsulten lyssnar, ställer många frågor och har en hög arbetsmoral kommer att underlätta ert samarbete framöver. Det här är kanske inte alltid något man kan få, beroende på hur utbudet av konsulter ser ut. Ska du anlita managementkonsult i Stockholm har du säkerligen flera att välja på, men något mer nischat område i en mindre stad finns det knappast många konsulter som konkurrerar om ditt uppdrag.

 

4 Oct 2017