Håll koll med övervakningskamera

Med kameraövervakning på Lidingö kan du se vem som uppehåller sig i dina lokaler. Du ser vilka dina besökare är i butiken eller fastigheten, och du ser vad som händer även om du inte är där.

Du kan ha upptäckt skadegörelse eller svinn, och båda företeelserna är lika tråkiga. Man kan inte vara på plats hela tiden, men om du installerar en övervakningskamera i dina lokaler, så kan du ändå hålla koll på om någon smyger sig in eller om det förekommer något brottsligt.

Om du äger en fastighet eller är medlem i en bostadsrättsförening kan hyresgästerna där känna stor trygghet om det finns larm och övervakning. Med exempelvis elektroniska nycklar och passersystem kan du också hindra obehöriga från att ta sig in i huset.

Elektronisk kontroll har många möjligheter

Det finns företag som gärna hjälper dig med utrustning för elektronisk kontroll. Kameraövervakning på Lidingö gör det möjligt att via en app se när det är aktivitet i en lokal, om någon har tagit sig in där eller hållit sig gömd där. Kombinerat med larm, passersystem och annan utrustning kan man hålla fastighetens utrymmen under uppsikt.

Kanske är övervakningsfunktionen allra viktigast i stora butikslokaler eller på ett lager där det finns många stöldbegärliga varor. Bara vetskapen om att det finns kameraövervakning kan göra frestelserna mindre för den som är ute efter att stjäla något där. Elektroniska lås, larm och kameraövervakning är det många som vill ha, inte minst i förebyggande syfte. Kontakta ett säkerhetsföretag om det är något du behöver.

20 Dec 2020